İdris Bostan Biyografi-İdris Bostan Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
İdris BostanVikipedi özgür ansiklopedi

Prof. Dr. İdris BOSTAN1955 yılında İzmit’te doğdu. 1978 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. Aynı kürsüde başladığı “XVII. Yüzyılda Tersâne-i Amire” konulu doktora tezini 1985’de tamamladı. 1981’de Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne asistan oldu ve 1984’de naklen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçti.1986’da aynı fakültede yardımcı doçentliğe atandı.1992’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doçent oldu. Aralık 1997’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti. Ağustos 1998’de profesör oldu. Türk Tarih Kurumu haberleşme üyesidir.

Yayınlar

Kitap:

Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire (Ed: S. H. Başeren ile Birlikte)Makale:

"Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Lâyihası" 261-266. Bildiri:

Yurt Dışı:

"The Turkish Naval Arsenal at Istanbul in the 17th century" “Gemi Teknolojisinin Gelişiminde Türklerin Yeri: Osmanlı İmparatorluğu Örneği”Yurt İçi: "İzn-i Sefine Defterleri ve Devlet-i Aliyye Tüccarı" “XVI. Yüzyıl Bütçelerine Göre Yemen’in İdari ve Ekonomik Yapısı
 
H

Hoca

Yeni Üye
eserlerinde "bir düzen dahilinde denizde akıp giden gemilere selam olsun!" diyerek şimdilerde unutulup giden osmanlı gemilerini selamsız bırakmamaya itina eder.
 
Üst