İbn-İ Sina'nın En Belirgin Özelliği Nedir?

M

Muallim

Yeni Üye
İbn-İ Sina'nın Belirgin Özellikleri
İbn-İ Sina'nın En Belirgin Özelliği Nedir

ibni sinanın en belirgin özelliği en belirgin özelliği tıp alanındaki zekası ve buluşlardır.

İslam düşünce tarihinin en büyük isimlerinden olan İbni Sina’nın bu seçkinliği, birçok yönden özgünlük taşıyan, ayrıntılı ve mükemmel bir sistemle sunulmuş felsefesinden ileri gelir. İbni Sina, ilahiyattan ahlak ve siyasete kadar felsefenin o dönemdeki bütün disiplinlerini ele almış; ayrıca başta tıp olmak üzere, pozitif bilimlerde de söz sahibi olmuştur. Helenistik dönemde yeniplatoncu bir kimliğe büründürülmüş olan Aristotelesçiliği, felsefe yöntem ve ölçüleri içinde kalarak İslami bir söylemle ortaya koymaya çalışmış; Gazali, Fahreddin Razi, İbni Teymiyye gibi İslam dünyasında çok etkin olan bilginlerin ağır eleştirilerine karşın «eş-Şeyhu’r-Reis » (baş üstat) ünvanını bütün dönemlerde korumuş; tıpta ise modem tıbbın doğuşuna kadar Doğu ve Batı’da otorite sayılmıştır.
 
Orko

Orko

Bilgi Sihirbazı.
İbni Sina yüksek kişilikte zeki ve mesleğinin erbabı olması hasebi ile tarihin en görkemli eserlerini imza atarak Tıbbın duayeni olmuştur.
 
Üst