Hüseyin Yaltırık Biyografi-Hüseyin Yaltırık Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Hüseyin YaltırıkVikipedi özgür ansiklopediDr. Hüseyin Yaltırık(d. 29 Temmuz 1957 Güzelçamlı TRT İzmir Radyosu ve THM Ses Sanatçısı

İlkokulu Güzelçamlı’da derlemeler ve (görev dışı) radyo programcılığına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.KİTAPLARMakedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-1 (Yazarlar: Kemal VATAN - Hüseyin YALTIRIK)
Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2 (Yazarları: Kemal VATAN - Hüseyin YALTIRIK)
Trakya Bölgesinin Tasavvufî Halk Müziği Ankara 2002.
Tasavvufî Halk Müziği & CD Ankara 2003.
Kırklareli Halk Müziği ve Âşık Ali Tanburacı İzmir 2004.
MAKALELER“Ölümünün 11. Yılında Kırklareli’li Âşık Ali Tanburacı” ss.85-97.
“Rumeli Türkülerinde Bir Efsane: Vardar Ovası” ss.13-15.
“Türk Halk Müziği Ve Edebiyatında Rumeli Türküleri” Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2 ss. 77–94.
”Rumeli’li Atatürk Ve Türk Halk Müziği” Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2 ss. 274–286.
BİLDİRİLER“Mektup” II. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri III. Cilt Ankara 1982.
“Halk Oyunlarının Sahneye Aktarılmasındaki Yanlış Uygulamalar Ve Müzik Konusunda Karşılaşılan Güçlükler ile Teknik ve Pratik Çareler”; Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu T.C. Kültür Bakanlığı ile ODTÜ’nün ortak çalışması. (Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak yayımlanmıştır)
“Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesine Kronolojik Bir Yaklaşım ve Metodlar Meselesi” Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları 2489 ss. 204-221.
“Hacı Bektaş Velî Ve Bektaşîliğin Türk Halk Müziği'ndeki Yeri”; Gazi Üniversitesi 21-23 Ekim 1998 Ankara. (Kitap Halinde Yayımlanmıştır)
”Anadolu İnançlarında Müziğin Yeri” Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri ss. 833-848.
“Kayseri Türkülerinin Konu ss.793-802.
“Derlenmiş Çivril Türkülerinin Konu (Ortak bildiri) Geçmişten Günümüze Çivril Sempozyumu. Çivril 19.02.2001.
“Makedonya Türklerinin ve Göçmenlerinin Türkülerinde Konu Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
"Trakya Bölgesi Bektaşî Müziğinde Mersiye ve Yas (Matem) Nefesleri" Ankara.
"Bursa Türkülerinin Konu 2002.
"Tire Ali Baba'da Söylenen Bektaşî Nefesleri" Faik Tokloğlu Anısına Tire Sempozyumu 7 Haziran 2002. (Kitap henüz yayınlanmamıştır)
“Ödemiş Adagüme’de Davut Dede (Bayramı ve İnanç Pratikleri)” Mutahhar Şerif Başoğlu Anısına Ödemiş Sempozyumu 2002. (Kitap henüz yayınlanmamıştır.)
“Bilinmeyen Yönleriyle Giritli Cafer Efe (Hayatı 2002. (Bildiri Mart-Nisan 2005 Folklor Ve Edebiyat Dergisinde makale olarak da yayımlanmıştır.)
“Develi’li Âşık Seyranî’nin Trakya Bölgesindeki Bestelenmiş Nefesleri” Bütün Yönleriyle Develi Bilgi Şöleni 2002.
“Çankırı Yarân Geleneğinde Taklit Unsurları ve Folklor Pratikleri Açısından Taklidin Kökenleri” Çankırı Valiliği Yâran Kültürü Sempozyumu 2004.
“Halk Türkülerinde Yaren ve Yarenlik” 2004.
“Balkanlar’da Bektaşilik Ve Müziği” Bulgaristan.
“Trakya’da Bektaşilik Ve Müziği” 14-15 Mayıs 2005.
“Çal’dan Derlenen Türkülerin Müzikal Özellikleri” 01-03 Eylül 2006.
“’Gelin Ümmü’ Türkülerinde Ve Hikâyelerinde Ortak Motifler” 01-03 Eylül 2006.
DERLEME - ARAŞTIRMATRT Türk Halk Müziği Repertuvarına geçmiş 40 adet derleme türkü 2000.
Aydın - Kuşadası - Güzelçamlı Beldesi’nde Halk Müziği Derleme Çalışması E.Ü. D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma.
Balıkesir/Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması -1 E.Ü.D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma. (Bu çalışmayla ilgili bazı veriler Belediyece yayımlanan Bigadiç dergisinin 9. Sayısında yayımlanmıştır. ss. 41-46.
Balıkesir/Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması-1 E.Ü. D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma.
Balıkesir / Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması II. Dr. Reyhan ALTINAY - Dr. Hüseyin YALTIRIK ve Bigadiç Belediyesi Derleme Ekibi Şubat 2000. Bu çalışma Bigadiç Kaymakamlığı ve Belediyesinin sponsorluğunda ortak bir proje olarak “Bigadiç Yöresi Folklorundan Örnekler VCD I” adıyla yayımlanmıştır.
“Ege’den Geleneksel Halk Müziği Örnekleri CD 1” E.Ü. 03. DTMK 002 Nolu Ortak Proje.
“Afyonkarahisar Geleneksel Halk Müziği Örnekleri CD ” Afyonkarahisar 2003
“Burdur Halk Müziği Örnekleri CD ” 2005
RADYO PROGRAMLARIMesleki mecburiyet ve mesai dışında araştırma ve incelemeye dayanan radyo yayınları:“Kaynaktan Mikrofona Türkülerimiz ve Ezgilerimiz” 1990 -1991 Yılları yapımı.
“Türk Halk Müziği Dağarcığından” 1993 -1994 Yılları yapımı.
“Dünyadan Halk Müziği” 1987 yapımı.
“Müzikli Edebiyat” (Radyo) TRT - 1 ortak yayını Program Süresi: 30’ X 52 Program (Bir yıl (Programlar “Şeker Mikrofon Programı içinde özel bir bölüm ve canlı yayın olarak gerçekleştirilmiştir)
“Türk Halk Müziğinden Damlalar” 2000 yapımı.
“Kaynaktan Mikrofona THM” 2001 yapımı.
“Geçmişten Günümüze Türk Halk Müziği” (Radyo) TRT-4 Yayını. Program Süresi: 60’ 00” X 52 Program (2003 yılı itibarıyla her Çarşamba saat 15:00 -16:00 arasında yayın Canlı olarak gerçekleşmiştir.)
“Avrupa’da Halk Müziği” Özel Program (Yayın tarihi: 12 09.2003 ; R-4)
“Geçmişten Günümüze IZMİR RADYOSUNDA THM” Özel Program (Radyo yayınlarının 75. Yılı nedeniyle 2003 yılında hazırlanıp yayınlanmıştır)
VERdİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERAfyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı’nda 2003-2004 Öğretim döneminde Yüksek Lisans Programında “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Sahada Derleme Yöntem ve Teknikleri” dersleri haftalık ikişer kredi olmak üzere okutulmuştur.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005-2006 Öğretim Döneminde Duysal Tasarım Yüksek Lisans programında “Müzik Teknolojisi” dersini haftada 3 kredi olmak üzere okutmuştur.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006-2007 Öğretim Döneminde Duysal Tasarım Yüksek Lisans programında “Müzik Teknolojisi” dersini haftada 3 kredi olmak üzere okutmuştur
 
Üst