Hüseyin Cahit Yalçın Biyografi-Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Hüseyin Cahit YalçınHüseyin Cahit Yalçın (1875-1957) yazı hayatına Serveti Fünun döneminde edebiyatçı olarak başlamış siyaset adamıdır.

1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı ile edebiyatı bırakmış ve politikaya girmiştir. Ağustos 1908'de Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım ile birlikte Tanin Gazetesini kurdu Atatürk'ün ölümüne kadar politikanın dışında kaldı.

1933'te Akşam gazetesinde yazılar yazmaya ve Türk kültür hayatının önemli yayın organlarından biri olan Fikir Hareketleri dergisini yayımlamaya başladı. Atatürk'ün ölümünden sonra İstanbul ve Kars milletvekilliği yaptı. 1954'de 74 yaşında tutuklanarak hapse girdi çıktı.

1957 yılında ölmüştür
 
Üst