Hezarfen Ahmed Çelebi

Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
Kendisi dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir.

Onyedinci yüzyılda yaşadığı
1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad zamanında
uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.

Evinde deneylerle uğraşıp
çeşitli konularda araştırmalar yapan Hazerfan Ahmed Çelebi
İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak
bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için
Okmeydanı'nda deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde
Galata kulesinden kendisini boşluğa bırakarak
kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar semtine inmiştir.

Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa köşkünden bu durumu seyreden Sultan Dördüncü Murad
Ahmed Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş
ancak bu derece bilgili ve becerikli bir adamın varlığından kuşkuya düşerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Ahmed Çelebi orada vefat etmiştir
 
Üst