Hekimbaşı Salih Efendi

Nehir

Nehir

Admin
Hekimbaşı lakabıyla şöhret bulan Salih Efendi
19. yüzyıl boyunca üzerinde durulmaya layık fen ve idare adamlarımızdandır. İleri görüşleri ve bilimsel düşünen kafasıyla örnek olacak yetenekleri taşırdı. Sultan İkinci Mahmut zamanında açılan Tıbbiye Mektebi'nin ilk mezunlarındandır. Tophane'de 1816 da doğmuş
18 Mart 1895'e kadar Sertabibi Sultani
Mektebi Tıbbiye Reisliği
Valide Kethüdalığı
muallimlik Maarif müsteşarlığı yapmıştır. 89 yaşında Anadoluhisarı'ndaki bu yalısında ölmüş
Eyüp Sultan Pertev Paşa türbesinin sol tarafında
Münşeat sahibi Feridun Bey'in kabri cıvarında yolun sol tarafında defnedilmiştir. Mezar taşında yaptığı görevler kayıt edilmiştir.

Nebatat (botanik) bilginlerindendi. Yalısının bahçesiyle
kendisine ait tepelerin sırtlarındaki bağ ve arazide her çeşit çiçekleri
bitkileri ve nadide meyveleri yetiştirirdi. Karanfil ve güle çok meraklı idi. Aşıladığı bir gül "Hekimbaşı Gülü"diye meşhur olmuştur. Mevsiminde yalıyı
özellikle karanfillerle bir gelin odası gibi süslerdi.

Salih Efendi'nin aldığı rütbe ve nişanlar:

1848'de: Ülâ Rütbesi 2.sınıfı
1880'de:Bâlâ Rütbesi
1. Rütbeden Mecidî Nişanı
2. Rütbeden Osmanlı Nişanı
(Fransa) Legion d'Honneur Nişanı'nın Commandeur rütbesi
(Portekiz) Coplao Nişanı'nın Commandeur rütbesi
(Prusya) L'Aureur de la Cour Nişanı'nın 2.rütbesi
(İspanya) Carlos Nişanı
(Papalık) Murassa "elmas ve zümrütlerle işlenmiş" bir kama
(Avusturya) François Josephe nişanı.

'Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler' (1338/1922) kitabında ve 'Türkiye Maarif Tarihi' nde (Osman Ergin) ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Üç katlı
sonra iki
sonrada tek kata inen yapısı ve belki de daha ziyade aşı boyasıyla
Boğaziçi ile ilgili takvim / poster / broşür ve rehberlere çokça giren yalı
yapı halâ canlılığını korumaktadır. Bu
belkide dünyada en çok nişan almış bir bilgin insanın "Hekim Başı"nın şöhretine de bağlanabilir.
 
Üst