Harezmi

Nehir

Nehir

Admin
Harezmî
IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir.
Harezmî 780 yılında Harezm’de doğdu. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla
kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Abbasi Halifesi Me’mun
Bağdat’ta kurduğu kütüphanenin (Darülhikme) idaresini kendisine verince
matematik ve astronomi kaynaklarını uzun süre inceleme imkanı bulmuştur.
Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî
matematik
astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.
Harezmî
ilk defa
birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî
cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları
yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.
Harezmî
matematik
astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı.
Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde
Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî
Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti.
Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise
astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi.
Harezmî
850 yılında Bağdat’ta vefat etti.
 
C

Compagno

Yeni Üye
Türk-İslam bilginleri çağlarına gerçekten ışık tutmuştur...
 
Üst