Hac ve umre ile alakalı kavramlar ve anlamları kısaca

!pek

!pek

Admin
hac ile ilgili kavramlar diyanet,
zekat ile ilgili kavramlar,
hac ve umre ile ilgili kavramlar slayt,
hac konusu özeti,

hac ile ilgili kavramlar ve anlamları

-Kabe ; Yeryüzünde iman yeri olarak yapılmış ilk mabette
-Tavaf ; Hacer ül Esvedden başlayarak Kabe'nin çevresinde 7 defa dönmektir
-Safa ve Merve ;Kabenin doğusunda yer alan Mescidi haramın yanında bulunan iki Tepe'nin ismidir
-Sayf ;Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmektir.
-Arafat ; Mekke kent merkezinin 25 km güneydoğusunda bulunan mukaddes bir yerdir.
- Vakfe ;Arafat'ta ve müzdelife'de bir müddet dinlemektir.
-Mina ;Müzdelife ile Mekke arasında bir bölgedir İblis taşlama burada yapılır.
-Müzdelife; Arafat'ta Mekke'ye kazançken ziyaret edilen mukaddes bir yerdir.
 
Üst