Genel Bitki Zararlıları

S

sedacım

Yeni Üye
Genel Bitki Zararlıları

ZARARLILAR


1)Tel Kurtları: (groites spp.)
Larvalar, bitkilerin toprakaltı kısımlarında ince kökleri ısırıp kopararak ve kalın kök veya yumrular içinde tüneller açarak beslenirler. Saman sarısı renkte, sert vücutlu ince uzun yapılı olan larvalar, ilkbahardan itibaren havaların ısınmasıyla toprak yüzeyine yakla ş arak konukçu bitkilerin köklerinde beslenmeye başlarlar.

Kullanılan İlaçlar:
Chlorpyrifos Ethyl %25 1.2kg/ dekar –12g/
1kg tohum Diazinon 185 gr/ l 1 lt /dekar
Imidacloprid 600g/ l 35cc/
100 kg tohuma Endosulfan 5% 4 kg /dekar
Imidacloprid 70% 30g/100 kg tohuma

2)Toprak Pireleri : (alictidae)
Erginler taze bitkilerin yapraklarını yiyerek, yuvarlak ve küçük delikler açarlar.

Kullanılan ilaçlar:
Carbaryl 50% 200gr/ dekar
Dichlorvos550g/l 200cc/ dekar
Malathion 500g/l 220cc/dekar

3)Thripsler
Bitkinin özsuyunu emerek beslenirler. Beslenme genellikle yapraklarda,çiçeklerde ve meyve kapsüllerinde olur. Zarar gören dokular gümüşi bir renk alır.
Bu görüntüye Ak damar hastalığı denir. Thripsler bulundukları bölgenin iklim şartlarına göre Mart- Nisan aylarında kışlaktan çıkıp tarım alanlarında beslenmeye ve yumurta koymaya başlarlar.

Kullanılan İlaçlar
Beta Cyfluthrin 25g/l 50cc (domates)
Primicarb 25% 100 gr (domates)
Pymetrozine 50% 30 gr (domates)
Spinosad 480 g/l 20cc/ dekar (biber)
Thiamethoxam 15cc/dekar(domates)

4)Yaprak Pireleri (Empoasca Thripidae Empoascadecipens Paoli, Empoasca devastans) Bitki özsuyunuemerler. Ağır zarara uğrayan yapraklar esmerleşerek deri görünümünü alırlar ve yaprak kenarları kıvrılır.

Kullanılan İlaçlar
Beta Cyfluthrin 25g/l 50cc (domates)
Primicarb 25%100 gr (domates)
Pymetrozine 50%30 gr (domates)
Spinosad 480 g/l 20cc/dek(biber)
Thiamethoxam 15cc/dekar (domates)

5) Pamuk Yaprak Kurdu:
Caradrina Exiqua,SpodopteraExiqua : Yaprak,tarak, çiçek ve meyvelerle beslenerek onları tahrip ederler.

Kullanılan İlaçlar
Carbaryl 50%450g/dekar
Carbaryl 5%4.5 kg/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 480g/l 180cc/dekar
Endosulfan 360g/l 150cc/dekar
Malathion 190g/l 600cc/dekar
Malathion 500g/l 250cc/dekar
Malathion 650g/Lt 200cc/dekar
Malathion 25%480cc/dekar
Mevinphos 240g/l 200cc/dekar
Trichlorfon 5% 3 kg/ dekar
Methomyl 360g/l 200cc/ dekar
Teflubenzuron 150g/l 35cc/dekar
Chlorfenapyr 50%40gr/dekar

6)Yeşil Kurt:
Heliothis Armigerea,Heliothis Viriplace, Larvalar genelde içek, tarak, tomurcuk, meyve gibi generatif organlarda beslenirler.Zarar gören tarak,çiçek, ve tomurcuklar dökülür meyve ise Pazar değerini kaybeder.

Alphacypermethrin 100g/l 50cc/dekar
Zetacypermethrin 100g/L 50cc/ dekar

7)Kırmızı Örümcekler:
Tetranychus Urticae,TetranychusCinnabarinus Boisd : Erginler yaprakların alt yüzeyinde beslenirler.Sokucu- emici ağız yapıları ile bitki özsuyunu emerek onları zayıf düşürürler. Salgıladıkları toksik madde ile klorofili parçalarlar ve özümleme faaliyetini aksatır. Küçük yapraklı sebzelerde yaprak ba ş ına ortalama 2, büyük yapraklı sebzelerde ortalama 4 adet canlı sayılınca ilaçlama
yapılmalıdır.

Kullanılan İlaçlar
Proporgite 790 g/l 75ccAbemectin 18 g(l 25cc/da
Hexythiazox 50g/l 50 cc
Chlorfenapyr 50%40g/dekar
Pyrimidafen 104g/l 30 cc

8)Pis Kokulu Yeşil Böcek: Nezara Viridula : Bitki özsuyunu emerek beslenirler. Özellikle meyvelerde beslenmeyi tercihederler. Sokulup –emilen çiçekler ve yeni teşekkül eden meyveler dökülür. Büyümekte olan meyveler şekil bozukluğuna uğrar. Domates ve patlıcan gibi renkli kabuklu meyvelerde sokulup emilen yerlerde alacalı lekeler oluşur. Yaprak başına 10 adet canlı sayılınca ilaçlamaya başlanmalıdır.

Thiocyclam hydrogen oxalate 50%50gr
Flufenoxuron 50g/l 200cc
Oxamyl 160g/l 60lt/dekar
Spinosad 480 g/l
Deltamethrin 25g/l 50cc/da

9)Yaprak Galeri Sinekleri: Agromyzidae Yaprak içinde tüneller açarak bitkilerin fotosentez gücünü azaltır ve yapraklarda tahribata sebep olurlar. İlaçlama sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. Yapışkan sarı tuzaklar ergin faaliyetlerini tespit etmede kullanılır. Bu tuzakların bulunmadığı durumlarda üzerine ince bir tabaka halinde vazelin sürülmü ş karton veya mukavva kullanılır. Bu tuzaklar günlük olarak kontrol edilerek ergin çıkışı gözlemlenir. Ayrıca bitki yaprakları sürekli kontrol edilerek yaprak içinde tünel açma faaliyetlerinin başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir.

Oxamyl 160g/l 6 lt/dekar
Spinosad 480g/lt
Flufenoxuron 50g/lt 200cc
Cyromazine 75%20g/dekar

10)Beyaz Sinek:Bemisia Tabaci Bitkinin özsuyunu emerek beslenirler.
Bazı virüs zararlılarının vektörü olan bu zararlıya karşı görülür görülmez ilaçlama yapılmalıdır. Amitraz Acetamipirid Bifenthrin Cypermethrin Chlorpyrifos Ethyl
Deltamethrin Endosulfan Fenpropathrin Formothion L. Cyhalothrin Pirimiphos-
Methyl Pyriproxyfen Buprofezin Beyaz Sinek Zararı Kırmızı ÖrümcekPamuk yaprak Kurdu Pis Kokulu Yeşil Böcek

TARIM İLAÇLARI KULLANIMI
•Zirai mücadele ilaçları kilitli bir yerde kapalı odada ve dolaplarda, kuru ve serin yerde muhafaza edilmelidir.
•Zirai mücadele ilaçları üzerinde ve kullanma talimatlarında gösterilen talimatlara göre kullanılmalıdır.
•Koruyucu elbiseler sık sık de ğ i ş tirilmeli ve temizlenmelidir
•Zirai mücadele ilaçları ile çalı ş ırken yemek yenmemeli sigara içilmemelidir.
•iş esnasında ve i ş ten sonra alkollü içkilerin kullanılması çok sakıncalıdır.
•i laçlar deri veya göze temas ettirilmemeli, temas eder ise bol su ile yıkanmalıdır.
•Rüzgara kar ş ı ilaç atılmamalıdır.
•Hazırlanan ilaçlardan arta kalanlar çukurlara, derelere, nehirlere vs. dökülmemeli, bunlar için açılan çukurların içine gömülmelidir.
•Gündüzler devamlı olarak 8 saatten fazla ve üst üste 6 günden fazla sürelerle mücadeleden kaçınılmalıdır.

Zehirlenme Belirtileri:
Başağrısı, aşırı yorgunluk, huzursuzluk, kusma, yüksek ateş, terleme, solunum zorluğu, morarma, kalpte ritim bozukluğu, cilt ve göz kapaklarında titreme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu, göz bebeklerinin küçülmesi, ishal bayılma .

Zehirlenme Durumunda Yapılması gerekenler
•Hasta uygulama yapılan yerden uzaklaştırılmalıdır.
•İ laçlı giysiler üzerinden alınmalı, deriye bulaşmış olan ilaçlar bol su ile yıkanmalıdır.
•Hasta bayılmı ş ise ılık su, tuzlu su, sabunlu su yardımıyla kusturulmalıdır.
•Sunni solunum yapılabilir.
•Hasta ba ş ı yana dönük yatırılmalıdır.
•Sıcak tutulmalıdır.
•Hasta en kısa sürede hastahaneye götürülmeli zehirlenmeye neden olan ilacın adı doktora açıklanmalıdır.
 
I

irem

Yeni Üye
Bitkilere minicik minicik böcekler gelebiliyor bunlardan kurtarmak için uygun ilaçlar kullanmak gerekiyor
 
Üst