Genç Osman Kimdir?

  • Konbuyu başlatan denizkızı
  • Başlangıç tarihi
denizkızı

denizkızı

Yeni Üye
Genç Osman Osmanlı padişahlarının on altıncısıdır. Amcası 1. Mustafa'dan sonra tahta çıkmıştır. Amcası ıslah hareketlerinde devlet erkanının aleyhine karar verdiği için 4 yıl içinde tahtan indirilmiştir.

Genç Osman 3 Kasım 1604 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Mahfiruz Hatice Sultan'dır. Arapça, İtalyanca, Farsça, Yunanca, Latince ve Farsça dillerini öğrenmiştir. Dönemin alimleri matematik, tarih, edebiyat gibi alanlarda eğitim vermiştir. Amcası 1. Mustafa'nın akli dengesini kaybetmesi ile 14 yaş ( 26 Şubat 1618 ) gibi küçük bir yaşta tahta geçmiştir.

Genç Osman Şeyhülislam Esad Efendi'nin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlenmiştir. Bu kızlar saray dışındandı. Ama Yavuz Sultan Selim devrinden sonra saray dışından evlenmek yasak olduğu için kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamamıştır.
16.jpg

Tarihte eşi bulunmayan bir şekilde tahtan indirilmiş; Yedikule zindanlarında boğularak öldürülmüştür. Babasının yaptırdığı Sultan Ahmet Camii yanındaki türbeye defnedilmiştir.

Tahta çıktığı dönemde üst düzey yetkililerde değişiklik yapmış, müderris ve kadıların atama yetkisini şeyhülislamdan almıştır. Oldukça yenilikçi bir padişahtı.
 
Üst