Geleneksel Zihniyet Ve Modern Zihniyet Ne Demektir

  • Konbuyu başlatan dilek öğretmen
  • Başlangıç tarihi
D

dilek öğretmen

Yeni Üye
Geleneksel Zihniyet Ve Modern Zihniyet Nedir
Geleneksel Zihniyet Ve Modern Zihniyet Ne Demektir

Geleneksel Zihniyet Ve Modern Zihniyetin Anlamı Nedir

Zihniyet kavramı, bir toplumda, bireyler arası farklılıklar bir yana bırakıldığında geride kalan istikrarlı psikolojik yapı ve tüm bireylerde ortak olan bir takım inançlar, yargılar ve temsiller bütünü olarak tanımlanabilir; zihniyet, toplum veya kültürlere özgü bir zihinsel yapıdır. Bu yapı bireysel planda, birbiriyle mantık veya inanç bağlarıyla bütünleşmiş entelektüel eğilimler ve fikirler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal yapılar, siyasi, ekonomik ve sosyal oluşumlar; felsefecilere göre doğu ve batı zihniyeti günümüzde modern ve geleneksel zihniyet veya rasyonel ve rasyonel olmayan zihniyet şeklinde temellendirilmektedir. Bu tanımlar toplumları kapsadığı gibi, kişileri de kapsamaktadır. Modern dünyanın felsefi ve sosyolojik tanımlarının kategorize ettiği zihniyet tanımında din, zihniyeti oluşturan yan öğelerden biri olarak görülmektedir. Diğer öğelerin yanında dine verilen rol toplumsal ve siyasal hiçbir boyutu olmayan figüranlıktır, sahip olduğu değerin çok altındadır.

Göreceli olarak bir çok zihniyet varsa da bu zihniyetleri iki tür olarak gruplandırmak mümkündür. Farklı terimlerle ifade ediliyor oluşları, bu ikili kategoriyi değiştirmemektedir. Bunlar modern geleneksel, batı-doğu, ilkel-gelişmiş, rasyonel irrasyonel tiplemeleridir. Her iki tipte yer alan zihniyetlerin temel değerlerine ve referanslarına bakıldığında birinde akıl, bilim, dünya diğerlerinde gelenek, din, akıl-dışılık ve öte dünyanın merkez alındığı görülmektedir. İki temel zihniyet arasında ortak bazı değerlerin bulunması, sonucu değiştirecek bir ölçüt oluşturmaz. Temelde zihniyetler ikiye ayrılmaktadırlar Batının akılcı zihniyeti ve Batılı olmayanların akıldışı zihniyeti.

Zihniyet tarihi entelektüel olmayan düşünce tarihidir… bu tarih, geleneksel düşünce tarihinin aksine büyük düşüncelerin gelişimiyle ilgilenmez idelojileri kapsar, ama, ideolojiler gibi değildir. İdeolojiler düşüncelerden daha sistematiktir, Zihniyet tarihi çalışmalarının ayırtedici özelliği, hareketsiz, belirsiz, bilinç dışı öğelere verdiği önemdir; süregiden eski gelenekler, geçerliliği olmayan sözler, terimler, duygusal ve mantık dışı şeyleri içerir
 
Üst