Geleceğin en parlak Meslekleri Nelerdir?

N

nht

Yeni Üye
Bu Meslekler Geleceğin Meslekleri, Geleceğin en parlak Meslekleri, İşte Geleceğin En İyi Meslekleri.
Aşağıda sıralanan meslekler gelecekte en çok telaffuz edilecek ve hayatımızda olacak meslekler olarak ifade ediliyor.İşte Geleceğin En İyi Meslekleri şunlardır;

Yazılım Mühendisliği: 21. yüzyılın bilgisayar mühendislerinin iyi bir sistem analisti, iyi bir database uzmanı, iyi bir yazılımcı da olması gerekiyor. Web sayfası yöneticiliği, internet reklamcılığı gibi konularda yetişmiş insanlara büyük gereksinim duyulacaktır. Ülkemizde sadece birkaç üniversitede lisans bölümü olarak yer alıyor.

Mekatronik Mühendisliği: Bu mühendislik dallarında yetişenler artık, kalite güvence mekatronik mühendisliği, lojistik uzmanlığı, AR+GE mühendisliği de yapmak zorunda. Yeni gelişmeler ve yeni standartlar artık bunları da istemektedir. Çağımızın en hızlı büyüyen ve gelişen alanıdır. Ülkemizde iki üniversitede bulunuyor.

Bilgisayar Dizayn Mühendisliği: Bilgisayar programlamasında karışılabilecek her türden problemi çözmeye yönelik bir meslektir.

Ergonomi Mühendisliği: Her çeşit iş yerinde verimliliği artırmak için insan, makine ve çevre arasındaki iletişim modellerini oluşturmaya yönelik, giderek firmaların önemini anladığı bir meslek olarak görülüyor.

Animatörlük: Bir firmanın medya şovlarıyla daha iyi tanıtılmasını sağlayan ve reklam sektörüyle firma bağını kurma amaçlı bir meslek alanıdır.

İnsan Kaynakları yöneticileri: İnsan kaynakları gelecek vaat eden bir alandır. Ancak spesifik olarak bu alanda yetişmiş insan sayısı az ve özel bir eğitim de bulunmuyor.

Dış Pazarlama Uzmanlığı: Son yıllarda ihracat yapan firmaların, kendi bünyelerinde ihracat departmanları oluşturmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu şirketler pazarlama ve satış nosyonu olan, çok iyi yabancı dil bilen kişilere ihtiyaç duyuyor.

İmaj Mühendisliği: Bu meslekte insanların ve kurumların imajını değiştirmek, herkesin beğenisini kazanmak, dolayısıyla kârı artırmak ana amaçtır. İmaj mühendisliğinde sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik teknikleri, sanatsal efektler gibi birçok bilim dalı da devreye girmektedir.

Yaşam Koordinatörlüğü: Bu mesleği uygulayanlar, kişilerin çalışma ve aile yaşamı dışındaki zamanlarını isteğine ve gücüne göre düzenleyeceklerdir. Bu mesleği yapanların psikoloji, rehberlik, güzel sanatlar, spor etkinlikleri, teknolojik gelişmeler, güncel değişmeler konularında uzman olmaları gerekmektedir.

Sağlık Koordinatörlüğü: Sağlığınızla ilgili her işi sizin adınıza planlayacak ve uygulayacaktır. Sizin adınıza açılacak bir dosya, bir hesap numarası, bir telefon, fax, e-mail adresi tüm sağlık sorunlarınızı çözmede katkı sağlayacaktır. Bu meslek dalında tıp bilgisine, sigorta konularına, insan psikolojisine vb. dallara egemen olmak gerekecektir.

Uluslararası Avukatlık: Dünya ülkelerinin teknolojik gelişimler sonucu, globalleşme sürecinde birbirine yaklaşması, ortak projeler üretmeleri, birlikte çalışmanın gereğinin yasal yollardan gerçekleşmesinde bu meslek dalını çok güncel yapmaktadır.

Eğlence Uzmanlığı: İnsan yaşamının standartlarının yükselmesi, kişilerin kısa sürede maddi olanaklara (ev, araba vb) sahip olmaları onları diğer alanlara yöneltmektedir. Bu alanlardan biri de eğlence sektörüdür.

Teknoloji Mühendisliği: Bilgisayar teknolojisinin planlanması, kurulması, çalıştırılması ve onarımı konusunda uzman mühendisler en çok ihtiyaç duyulan kişiler olacaktır.

İnternet ve CD Gazeteciliği: Haberler, internetten ve CD'lere yüklenip belki de isteğe göre satılacaktır. Radyo, TV ve internet siteleri program yapımcılığı önemli olacaktır.

İstek Koordinatörlüğü: Bu mesleği yapanlar, karşılaşılabilecek her türlü yasal sorunu çözebilecek bilgi ve deneyimde olacaklardır.

Gen Mühendisliği: Çevre bilimlerinde, kimyasal teknolojilerde, orman ve tarım ürünlerinin kullanılmasında ve korunmasında gen teknolojisi dolayısıyla gen mühendislerine çok büyük gereksinme duyulacaktır.
 
Murat

Murat

Yönetici
OLay tamamen teknolojiye kaymakta, Teknolojisinin alt unsurları olan medya dünyasında iş tercihi bol kazanç getirecektir. Yazılım konusunda uyarım ise sürekli gelişen teknolojide ne tür yazılıma agırlık vermeniz gerektigini iyi seçerseniz olayı kaparsınız.
 
Üst