Friedrich Engels

Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
Friedrich Engels (1820 - 1895)


Friedrich Engels
28 Kasım 1820'de Almanya'nın Barmen kentinde doğdu. Babası bir pamuklu dokuma fabrikatörüydü. Üniversitede felsefe öğrencisiyken geleneksel dinin ve varolan devletin
Prusya Devleti'nin yıkılmasını hedefleyen sol Hegelcilerin toplantılarına katıldı. 1837'de babasının baskısıyla ona ait dokuma fabrikasında çalışmaya başladığı için okulu bırakmak zorunda kaldı .

Manchester'deki fabrikada çalıştığı bu dönemde kapitalist üretim tarzının İngiliz işçi sınıfı üstündeki etkileri konusunda bir araştırma yaptı .

1844 Eylül'ünde Paris'te Marx'la tanıştı ve onunla ortak kuramsal çalışmalara yöneldi. 1847 Haziran'ında Londra'da
sonradan Komünistler Birliği'ne dönüşen Doğrular Birliği'nin kongresine katıldı. 1848 devrimi sırasında
Marx'la birlikte Köln'e geçti ve ayaklanmalara katıldı.

1864'te Uluslararası Emekçiler Derneği (Enternasyonal)'nin kuruluş çalışmasında yer aldı ve yürütme organına seçildi. Çalışma dünyasına ilişkin gündelik deneyimleri
kapitalist üretim tarzının gelişme biçimlerini derinlemesine çözümleyebilmesine olanak sağladı. Marx'ın ölümünden sonra Kapital'in ikinci ve üçüncü ciltlerinin bazı bölümlerini tamamlayarak yayınladı. Anti-Dühring
Doğanın Diyalektiği (1873-1886)
üretim ilişkilerinin akrabalık biçimleri üstünde belirleyici rol oynadığını gösterdiği Ailenin
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) adlı eserlerini yayınladı. 5 Ağustos 1895'de Londra'da öldü.


Eserleri
İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu (1845)
Kutsal Aile (Marx ile) (1845)
Alman İdeolojisi (Marx ile) (1846)
Komünizm'in İlkeleri (1847)
Komünist Parti Manifestosu (Marx ile) (1848)
Almanya'da Köylü Savaşı (1850)
Almanya'da Devrim ve Karşı Devrim (1851)
Konut Sorunu (1872)
Anti Dühring (1878)
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm (1880)
Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884)
Doğanın Diyalektiği (1886)
Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesi'nin Sonu (1886)
Tarihte Zorun Rolü (1888)
Erfurt Programı'nın Eleştirisi
 
Üst