Flexibilitas Cerea

yosun

yosun

Süper Yönetici
Fıexibilitas Cerea bir otomatik itaat (bkz.) aaaahürüdür ve hasta kollarıyla bacaklarının rahatsız pozisyonlara getirilmesine itiraz etmediği gibi
bu pozisyonları bozmadan durur. Hastanın bu pozisyonlara getirilmesi sırasında
«balmumu» niteliğinde çok hafif bir direnç hissedilir. Bu durum şizofrenide (bkz.) Karakteristiktir
ama diffüz beyin bozukluklarında da görülür. Bkz. Sabit Pozisyon
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Füg Süjenin evinden veya işinden ayrılıp dolaştığı bir bilinçlilik durumu değişimidir. Füg durumu çok kere depressif bir hastalık ortamında gelişir ve bazen intiharın simgesel bir karşılığı olarak belirir. Epilepside (psikomotor nöbetler) görülen otomatik davranış spektrumunun bir parçası olan füg ile birlikte akıl bulutlanması
gerçekdışı duyguları veya "dejavu"(bkz.) hallüsinasyonları ve ruhsal durumda değişimler (korku
öfke
depresyon
vs.) görülür. Histerik bir füg
kişinin kaçma zorunluluğu duyduğu
dayanılmaz bir durumla ilgilidir; çok kere bu olay konusunda kısmen yahut tam amnezi mevcuttur. Organik beyin travmasında (örneğin
kafa travmasından sonra) da füg durumları baş gösterebilir.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Gölge - Benlik
Beyinde yüksek konsantrasyonda bulunan bir amino asittir. Santral sinir sistemindeki fonksiyonu henüz kesin olarak bilinmemektedir
ama bir nöro-iletici (bkz.) olabilir ya da potasyumun hücre membranından taşınmasında rol oynayabilir.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Efektif
Efektif: Kaydi forma dönüşmemiş
ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Forward
Forward: İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. İşlemler
genellikle organize piyasalarda değil
alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesi ile tarafların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. Döviz
menkul kıymet
mal gibi alım-satıma konu araç üzerinden düzenlenebilen bu tür kontratlar fiyat riskini bertaraf etmenin yanısıra spekülatif amaçlara da yönelik olabilir.
 
Üst