Feridun Nafiz Uzluk

Nehir

Nehir

Admin
Feridun Nafiz Uzluk Türk tıp tarihinin öncü isimlerindendir.

1902 yılında Konya Ereğli’de doğan Uzluk’un annesi
Mevlana soyundan Sıdıka Hanım
babası ise 28 yaşında Yemen cephesinde şehit düşmüş subay Ahmed Hamdi Bey’dir. Uzluk
İlk tahsilinden sonra Konya’daki İttihad ve Terakki İdadisi’ni bitirmiş
1924’de Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetinden sonra
Ordu vilayetinin Mesudiye kazası hükümet tabipliğine atanmış ve burada üç yıl görev yapmıştır. 1928’de Konya Memleket Hastanesi iç hastalıkları asistanlığına tayin edilmiş
1929’da da Konya Sıtma Savaş Merkez Tabipliğine geçmiş
aynı yılın Eylül ayında ise Aksaray Vilâyeti Merkezi Sıtma Savaş Heyeti Tabipliğine naklolmuş ve burada üç yıl çalışmıştır. 1932 yılında kendi imkânlarıyla ihtisas yapmak üzere Almanya’ya gitmiş
Münih ve Hamburg şehirlerinde tıp fakülteleri ve enstitülerinde araştırmalarda bulunmuş ve buralardan sertifikalar almıştır. 1935’te Türkiye’ye dönmüş ve Trakya Umum Müfettişliğine bağlı salgın hastalıklar uzmanı olarak vazife yapmış
bir yıl sonra da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü çiçek hastalığı mütehassıslığına tayin edilmiştir. Bu unvanla Kırşehir
Mucur
Boğazlıyan
Aksaray ve Niğde’de çıkan salgın hastalıklarla mücadele için teşkilatlar kurmuştur. 1946’da Ankara Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü’ne profesör olarak ataması yapılmıştır.

Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucu üyesi olan F. Nafiz Uzluk
Almanya
Fransa
İngiltere
Hollanda
Libya
İran ve Avusturya’da inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. Tıp tahsili sırasında kaldığı Galata Mevlevihanesi’nde öğrendiği Arapça ve Farsça dilleri ona Selçuklu ve İslam Tarihi ve Medeniyeti alanlarında
Mevlana araştırmaları ile ilgili pek çok eserin incelenmesi
yazılması veya tercüme edilmesi imkanını sağlamıştır. Ayrıca İngilizce
Almanca ve Fransızca da biliyordu. Araştırmacı kişiliği
Türk-İslam eserlerine hayranlığı
çeşitli doğu ve batı dillerine hakimiyeti dolayısıyla yurt içi ve dışındaki pek çok ilim adamı
edip ve sanatkarla irtibat kurmuş ve kongrelere katılmıştır. 27 Eylül 1974 yılında vefat eden Uzluk
hiç evlenmemiştir.
 
Üst