Fenotiazinler

yosun

yosun

Süper Yönetici
Fenotiazinlerin psikiyatride son derece önemli bir etkileri olmuştur ve modern psikofarmakoloji 1952 yılında bu serinin prototipi olan klorpromazinin geliştirilmesiyle başlamıştır. Bu bileşiklerin hepsi fenotiazin çekirdeğinden türer (bkz. Şekil) pozisyon 10'daki yan zincirin niteliğine göre
özellikleri bakımından az farklılık gösteren üç alt grup mevcuttur. Klorpromazin ve promazini kapsayan amino grubu sedatif ve belirgin postüral hipotansif etkiler ama nispeten az ekstrapiramidal bozukluk etkisi gösterir. Trifluoperazin
perfenazin ve flufenazini kapsayan piperazin grubu ise nispeten hafif bir sedasyon veya hipotansiyon etkisi gösterir ve bu bileşikler aktivasyon gerektiği zaman seçilir; ekstrapiramidal etkiler belirgindir. Üçüncü grubun
piperidin yan zinciri vardır ve amino grubuyla piperazin grubu arasında özellikler gösterir. Başlıca türevleri tioridazin ve perisiyazindir. Fenotiazinler
:):):):)bolizma yollarını birkaç değişik yerde bloke ederler ve katekolamin :):):):)bolizması üzerinde genel bir inhibitör etki gösterirler bu bileşikler gastro-entestinal yoldan hemen absorbe olurlar ve etkileri bir saat içinde belirir. İtrah oranı her bileşiğe göre değişir
ama tedavinin durdurulmasından sonra total eliminasyon çok kere birkaç hafta sürer. Başlıca psikiyatrik etki trankilizandır ve şizofreni tedavisinde fenotiazinlerin kullanımı bu etkiye bağlıdır. Affektif bozukluğun yoğunluğu azalınca
delüzyonlar ve hallüsinasyonlar gibi spesifik psikotik semptomlar silinir
düşünce düzene girer ve daha uygun emosyonlar gelişir. Yüksek dozlarda
dramatik bir semptom kontrolü sağlanır
davranış bozukluğu sınırlanır
psikomotor aktivite ve mani kontrol altına alınır; agresyon kanalize edilir; ajitasyon ve anksiete çözümlenir. Fenotiazinler şizofreni ve manik depressif psikozların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca konfüzyon durumları
epilepsi
demans ve huntington köre'si gibi organik beyin sendromlarında da değerli bir yer tutarlar. Genel olarak
akut bozukluk sedatif bir fenotiazin gerektirir ve bir kriz sırasında parenteral uygulama uygundur. Rehabilitasyon girişimlerinde
aktivasyon etkili bir fenotiazinin kullanılması
inisiyatif ve aktivitenin asgari müdahaleye uğramasını sağlar. Psikiyatrik hastalara ilaç almaları bakımından güvenilemez ve bu vakalarda depo flufenazin enantat ve dekanoat
idame terapisi için yararlıdır. Bir ilâ dört haftalık süreli fasılalarla intramüsküler enjeksiyonlar uygulanır. Ajite depresyon
bir fenotiazin ve antidepresan kombinasyonuyla tedavi edilebilir. Nö'rotik hastalıkta fenotiazinler daha düşük dozlarda
çok kere minör trankilizanlara ilave olarak kullanılır. Yüksek dozlarda en sık görülen yan etki
parkinsonizm'dir ve profilaktik olarak verilen antiparkinsonizm ilaçları yararlı olabilir. Diğer ekstrapiramidal sendromlar (bkz.) Arasında akathisia (bkz.)
distonik reaksiyonlar
okülogirik krizler ve tortikollis (bkz.) Vardır. Hastaların yaklaşık % 1'inde toksik konfüzyon durumları ve yaşlılarda gerçek kadar canlı hallüsinasyonlar belirir. Entrahepatik obstrüksiyon tipinde bir sarılık
ailerjik tepkiden ileri gelebilir ve kullanılan bileşiğe göre hastaların % 0. 1 ve % 4'ü arasında değişen bir oranında iki ilâ dört hafta içinde belirir. Agranülositoza ender rastlanır. Bu etkilerden her ikisi de
tedavinin hemen durdurulmasını gerektirir. Fenotiazinler epileptojenikler ve bazen grand mal konvülsiyonlara yol açabilirler; genellikle
yalnızca dozajın düşürülmesi yeterlidir. Özellikle uzun süreli klorpromazin ve tioridazin dozları
kalp üzerinde muhtemelen kinidine'e benzer bir etki göstermeleri dolayısıyla
ölüme yol açabilirler. Fotosansitivite gerçek bir sorun olabilir
ama açık cilt yüzeylerinde ultraviyole ışınlarını süzen bir krem kullanılarak bu etkiden kaçınılabilir. Diğer olağandışı yan etkiler arasında amenore
laktasyon
diürez
diabetes mellitus şiddetlenmeleri
keratokonjunktivit
pigmanter retinopati
hipotansiyon
taşikardi
kilo artışı
bulanık görme
ağız kuruması
empotans
cilt kızartıları ve pruritus vardır. Bu yan etkilerden birçoğu rahatsız edicidir
ama genellikle terapiyi sürdürmek mümkündür. Nörotik ve psikotik hastalıkta fenotiazinlerin normal doz sınırları. Dozaj münferit vakalara göre belirlenir. Bileşik Nevrozlarda normal Psikozlarda normal doz sınırları doz sınırları Klorpromazin 25 mg x 3 - 50 mg x 3 50 mg x 3 - 200 mg x 4 Promazin 25 mg x 3 - 50 mg x 3 50 mg x 3 - 200 mg x 4 Trifluoperazin 1 mg x 3 - 3 mg x 3 5 mg x 2 - 15 mg x 3 Perfenazin 2 mg x 3 - 4 mg x 3 4 mg x 3 - 16 mg x 3 Flufenazin 1 mg x 2 - 2 mg x 2 2 mg x 2 - 5 mg x 2 Tioridazin 25 mg x3 - 50 mg x 3 50 mg x 3 - 200 mg x 3 Perisiyazin 2
5 mg x 2 - 5 mg x 3 5 mg x 2 - 10 mg x 3
 
I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
Fenotiazin akut distonik reaksiyonlar vede bu grubun ilaçları gibi güzel bilgiler listelenmiş.
Teşekkürler canım
 
Üst