Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibend

yosun

yosun

Süper Yönetici
9. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey kainatta herşeyin bir sonu olduğu halde Kendisi baki olan ve bütün mülk ve servetin ezeli ve ebedi sahibi olan Varis!

10. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsiz
ey gücü herşeye yeten ve hiçbir şey Kendisine ağır gelmeyen Kadir!11. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey kainattaki her şeyi sonsuz kudretine boyun eğdiren Muktedir!

12. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey bütün sırları ve gizlikleri bilen Alim!

13. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey yer ve gökleri dirilten Bais!

14. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey Kendisine bütün yaratıkların ibadet ettiği Ma'bud!

15. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey İlahi aşk ve cezbeyi takdir eden Mukaddir!
16. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey Kendisine afetler bulaşmayan!

17. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey zamanları ve vakitleri meydana getiren! Kadrin yücedir. Zalim ve müşriklerin söyledikleri şeylerden son derce uzak
yüce ve büyüksün!

18. Sen bütün kusurlardan
noksan sıfatlardan
aczden ve ortaktan münezzehsin
ey köle ve esirleri azat eden!
 
Üst