Erken Boşalma

D

denizz

Yeni Üye
ERKEN BOŞALMA
Erken boşalma (Premature ejekulasyon, Ejekulasyon prekoks) nedir?

Cinsel ilişki esnasında erkek cinsel organı penisin kadın döl yoluna (vajene) girmeden önce yada girdikten hemen sonra tatmin edici bir ilişki yaşanmadan boşalması, erken boşalma olarak bilinmektedir.

Erken boşalmada kabul edilen bir süre var mı?

Erkek cinsel organının kadın döl yoluna girmeden boşalmanın olması direk erken boşalma olarak kabul edilmektedir ancak girdikten ne kadar süre sonra içinde boşalma olursa erken boşalma kabul edileceği konusunda belirleyici olan çiftlerin memnuniyeti ve cinsel birliktelikten duydukları hazza göre tanımlanmaktadır. Normalde her yüz erkekten 75’nin kadın döl yoluna girdikten sonra 2 dakika içinde boşaldığını bildiren çalışmalar vardır.

Erken boşalma şikayeti ile üroloji polikliniklerine başvuran hastaların bir çoğu bu süreyi girdikten sonra 1 dk’dan daha az olarak tanımlamaktadırlar. Dolayısıyla genel kabul kabaca kişi ilişki esnasında kadın döl yoluna (vajene) girmeden yada girdikten sonraki 2 dk içerisinde boşalma gerçekleşiyorsa cinsel ilişkiden beklenen haz süresi kısa olduğundan erken boşalmadan söz edilebilir. Unutulmamalıdır ki asıl belirleyici olan ilişkinin süresinden ziyade ilişkiden elde edilen toplam haz kalitesidir. Bu nedenle bazı çiftlerde süre kısa olsa bile tatmin oluşuyorsa yine problem yok demektir. Çiftlerdeki tatminsizlik durumu tedavi gerektirecek bir sürece girildiğini göstermektedir.

Erken boşalma toplumda ne sıklıkta görülmektedir?

Erkeklerde en sık görülen cinsel problem erken boşalmadır. Toplumda her yüz erkekten 4-70’inde var olduğu bilimsel kaynaklarda bildirilmiştir ancak çok geniş yüzde aralıklarının verilmiş olması düşündürücüdür.

Erken boşalmanın sebepleri nelerdir?

Erken boşalarak çiftlerde cinsel tatminsizliğe yol açan bu :):):):)üel problemin en sık sebebi şu an ki tıbbi veriler ile psikolojiktir diyebiliriz. Biliyoruz ki bundan birkaç öncesine kadar penisin sertleşme (ereksiyon) sorunu için de en sık sebep psikolojik durum gösteriliyordu ancak yıllar içerisinde penisin cinsel uyarı ile nasıl sertleştiği anatomik ve fizyolojik olarak bilimsel anlamda daha iyi anlaşıldığında sorunun fizyolojik kökenli olduğu aaai ağır basmaya başladı. Tıpkı sertleşme sorununda olduğu gibi erken boşalmada da önümüzdeki yıllarda yeni bilimsel veriler ile farklı sebepler öne sürülebilir ancak şu anki tıbbi veriler eşliğinde sorunun daha çok psikojenik kökenli olduğunu söyleyebiliriz.
Bunun dışında bilinen sebepler aşağıda sıralanmıştır:

- Prostat iltihapları: Özellikle prostatın süregen, kronik iltihabi hastalıklarında erken boşalma görülebilmektedir.
- Alt idrar kanalı (üretra) iltihapları: Üretrit olarak bilinen alt idrar kanalı iltihapları genellikle kontrolsüz cinsel ilişki sonrası oluşmaktadır (prezervatif kullanmaksızın rastgele, birden fazla sayıda partnerle ilişki sonrası oluşmaktadır). Bu esnada idrar kanalında oluşan iltihabi hastalıkla erken boşalmaya yol açmaktadır.
- Çeşitli nörolojik hastalıklar: Özellikle penisin uç bölümünü de tutan ve penis cildinde aşırı hassasiyetle seyreden sinir hastalıklarında görülebilmektedir.

Erken boşalma hangi durumlarda sık görülür ?

- İlk cinsel ilişki: Daha önce herhangi bir cinsel ilişki deneyimi yaşamamış şahısların ilk cinsel ilişkileri sırasında sıklıka erken boşaldıkları gözlenmektedir.
- Düzensiz cinsel ilişki: Kişinin eşi yada partnerinden uzun süreli ayrı kaldıktan sonraki devam eden cinsel ilişkilerinde erken boşalma gözlenmektedir.
- Çok sayıda partnerle ilişkide bulunma
- Sık eş yada partner değiştirme
- Hastalık kapma korkusu: Kişinin eşi yada partnerinden cinsel yolla hastalık bulaşacağı endişesi taşıyor olması
- Aşırı cinsel isteğe bağlı oluşan gerginlik durumu
- Beden imajının kötü algılanması: Kişide mevcut fiziksel bir deformitenin gizlenmesi maksadıyla cinsel ilişki süresinin kısa tutulması
- Suçluluk ve günah duygusu: Kaçamak ilişkileri deneyenlerde o ilişki esnasında yada sonrasında erken boşalma görülebilmektedir.
- Uygun olmayan fiziksel ortam: Cinsel ilişkinin başlatılıp devam ettirildiği ortamın uygunsuzluğu da erken boşalmayla birlikte görülmektedir (kaçamak ilişkilerde yakalanma korkusu yaşanılan fiziksel ortamlar, yine normal ilişkilerde kapalı mekanın sağlanamamasından doğan yakalanma korkusu, yatak sesinin duyulacağı endişesi vs.)
- Erkeğin kendisinin, eşinin yada partnerinin cinsel tabuları, mitleri, korkuları, farklı fanaaaileri: Gebe kalma korkusu, ağrı oluşacak endişesi, beğenilmeme endişesi vs.
- Erkeğin eşi yada partnerinin cinsel tutum ve davranışları, öncelikleri ve beklentileri

Erken boşalma ile ilgili yapılan muayene ve tetkikler nelerdir?

Muayenede klasik üroloji muayenesinin dışında farklı bir muayene yöntemi yoktur. Hastanın anlattığı şikayetlerin özelliklerine göre çeşitli tetkikler yapılabilmektedir ancak direk erken boşalmanın sebebini ortaya koyacak bir tahlil yada radyolojik tetkik bulunmamaktadır.

Erken boşalma nasıl tedavi edilir?

Erken boşalmada tedavi yöntemleri kabaca iki ana başlık altında toplanabilir:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">Cinsel haz eşiğini yükseltmek için uygulanan tedaviler (davranış terapileri) <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">İlaç tedavileri (kremler, spreyler, haplar)
    [*]:):):):) terapisi
Erken boşalmada tedavinin asıl belirleyicisi hastanın kendisidir. Bu sürecin uzun ve tekrar edebilecek nitelikte olabileceğinin bilinmesi ve sabırlı olunması gerekmektedir. Doktorunuzun önerilerini dikkate almanız çok daha önem arz etmektedir.
Cinsel ilişki sırasında boşalma emrini tetikleyen beyindir yani beyinden gelen emirler doğrultusunda boşalma gerçekleşmektedir. Beyin ise bu emiri aldığı uyarılar ve hazza göre belirlemektedir. Her bireyin kendine göre bir haz eşiği vardır. Kişi ilişki sırasında bu haz eşiğini aşınca beyin boşalmayı tetiklemektedir. Dolayısı ile yapılması gereken bireylerdeki haz eşiğini yükseltmekdir. Kişi bu yeni haz eşiğine daha geç ulaşmakta ve ulaşmak için daha çok çaba harcamakta ve bu esnada da ilişki süresini uzatarak haz kalitesini artırmaktadır.

Daha basit ifadeler ile örneğin beyinde erken boşalma için belirlenen kritik en üst sınır 5 olsun diyelim. Kişi ilişki esnasında 5’in üzerine çıkar çıkmaz boşalma gerçekleşiyor olsun. Kişinin 5 değerine ulaşma süresi ise 1 dk olsun. İşte tedavi ile yapılmak istenen bu 5 değerinin 10 yada daha üzerindeki sayılara yükseltilmesidir. Dolayısı ile kişi bu yeni değerlere ulaşabilmek için daha çok çaba harcamakta ve daha uzun sürede bunu başarabilmektedir.

Erken boşalmada cinsel haz eşiğini yükseltmeye yarayan tedavi yöntemleri nelerdir?
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Cinsel ilişki aralığının uzatılmaması gerekir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Cinsel ilişki sayısını az tutmamak gerekir. Ortalama haftada 1-2 defa cinsel ilişkide bulunanlarda klinik olarak erken boşalma daha az görülmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Sık aralıklarla partner değişmemek gerekir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Birden fazla sayıda partner kullanmamaya özen gösterilmelidir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Uygun cinsel ilişki pozisyonu seçilmelidir. Erken boşalma tedavisinde önerilen pozisyon erkeğin altta, kadının üstte olduğu pozisyondur. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Stop-Start (Başla-Dur) tekniği: Penisin kadın döl yoluna (vajene) girdikten sonra kişinin tam boşalacağını hissettiği anda geri çekilmesi ve penis uç kısmını sıkması prensibine dayanır. Boşalma eylemi stoplandıktan sonra yeniden kadın döl yoluna girilmesi ve tekrar boşalacağını hissettiği anda yeniden geri çekilmesi ve böylece cinsel eylemin uzatılması hedeflenmektedir.
    [*]Kadın partnerin orgazm olmak için acele etmemesi ve erkek partnere ilişki sırasında ayak uydurması gerekir. Kadının orgazm olmak için yapmış olduğu hareketler erkeklerde boşalmayı çabuklaştırabilmektedir. Burada esas olan birlikte bir koordinasyon sağlanmasıdır. Erkek “dur” dediğinde kadın durmalı, “devam” dediğinde ise partneri devam etmelidir.
Erken boşalma tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?

Erken boşalma tedavisinde sıklıkla lokal anesaaaikler sprey yada krem formunda kullanılmaktadır. Bu ilaçlar penis cildinde uyuşma, uyuşukluk yaparak penis derisinin uyarılma eşiğini yükseltmektedirler. Başlangıçta var olan bu uyuşma hissi cinsel ilişkiden alınan hazzı azaltıyor gibi olsa da yukarıda aktarılan tekniklerle birlikte uygulandığında hastalarda olumlu yanıt alınabilmektedir. Bu maksatla lidokain yada prilokain gibi lokal anesaaaik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların krem yada sprey formları bulunmaktadır. Penis sertleşmiş durumda iken penis başının özellikle alt kısmına sürülerek yahut sıkılarak kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar doktor gözetimi ve bilgisi dahilinde kullanılmak kaydı ile ciddi yan etki göstermemektedirler.

Bunun yanı sıra antidepresan ilaçlar da kullanılmaktadır. Fluoksetin, sertralin, paroksetin ve klomipramin gibi ilaçlar beyin ve merkezi sinir sistemi üzerine etki ederek boşalma süresini geciktirmektedirler.
 
Yamesin

Yamesin

Yeni Üye
Erken boşalma genel olarak herkesin sıkıntılı oldugu bir konu.
 
Üst