Eremya Çelebi Kömürcüyan Biyografi-Eremya Çelebi Kömürcüyan Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Eremya Çelebi Kömürcüyan (1637-1695) bir Osmanlı şair diplomat ve tarihçisidir.

İstanbul'un Langa semtinde doğan Eremya Çelebi Kömürcüyan annesinin amcası olan Hacı Ambağum tarafından yetiştirildi. Ermenicenin yanısıra Türkçe RumcaAvrupa dillerini öğrendi. Hacı Ambağum'un ölümünden sonra bir Ermeni tüccar olan Abro Çelebi'nin yanında çıraklık yaptı. Abro Çelebi zamanın sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya çok yakındı. Bu sayede Kömürcüyan devlet işlerini öğrendi ve çok nüfuzlu kişilerle tanıştı. ve çok sayıda

Kömürcüyan'ın babası ve her iki kardeşi de papazdı. O zamanlar Osmanlı Devletindeki Ermeni halk bilgisiz ve tutucu papazlar tarafından aldatılmaktaydı. Kömürcüyan zekası Kudüs ve Eçmiadzin'e sık sık giderek kilisenin sorunlarında arabuluculuk yaptı. Langa'daki Surp Sarkis Kilisesinde bir okul ve matbaa açtı. Bu matbaa İbrahim Müteferrika'nın matbaasından önce olmakla beraber sadece Ermenice basım yaptığı için Türk basın tarihinde yer almamıştır.

Kömürcüyan çok sayıda kitap yazdı. Bu kitapların çoğu Ermenice olmakla beraber çok miktarda Türkçe kelimeler ve deyimler de içermektedir. Bu eserlerin çoğu Venedik Kudüs ve Eçmiadzin'deki çeşitli manastırlarda saklanmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardırOsmanlı Tarihi (Osman Gazi'den zamanın padişahı IV. Mehmet'e kadar olan 19 Osmanlı padişahının hayat hikayeleri)
İstanbul Yangınının Tarihi (1660 Yangını hakkında bilgiler)
İstanbul'un Tarihi (Ermeniceden 1988'de Türkçeye çevrildi)
Ruzname (1648-1663 yılları arasındaki olayların dökümü)
Vekayiname (Ruzname'ye benzer ancak 42 yıllık bir dönemi kapsar)
Beç (Viyana) Kuşatmasının Tarihi
Sahte Peygamber Sabetay (Sabetay Sevi olayı hakkında bir kitap)
Abro Çelebi'nin Hayatı (Kömürcüyan'ın ustası Abro Çelebi hakkında yazdığı 5 ciltlik eser)
Coğrafya (İran Hindistan ve Anadolu'nun Coğrafyası)
Girit'teki Surp Karabet Kilisesi (Girit'in fethedilmesinden sonra yazılmuıştır)
Mizah hikayeleri
Dini Meseleler (Ermeni Kilisesinin Rum Ortodoks ve Yahudi dini ile karşılaştırılması)
Şiirler Mektuplar ve Eleştiriler
Büyük İskender'in Hayatı (Osmanlıca) "Kitap Hikaye-i Cihangir İskender Zürlkarneyn Lisan Ermenyandan Lisan Turkçe-i Est El-Hakir Eremya"
 
H

Hoca

Yeni Üye
en önemli iki özelliği var bence. biri; istanbul'u tee dutlukken anlatması. diğeri ise bir istanbullu olarak istanbul'u anlatması.
 
Üst