En Çok Kullanilan İngİlİzce Kelİmeler Ve Anlamlari

~Ecrin~

~Ecrin~

Yeni Üye
WORDS <-----> MEANINGS
abbreviation: <-----> kısaltma
ability: <-----> beceri
able: <-----> becerikli
about: <-----> hakkında
above: <-----> üstünde* -den yukarı
abroad: <-----> yurtdışına
absence: <-----> yokluk
absent: <-----> dalgın
accept: <-----> kabul etmek
acceptable: <-----> kabul edilebilir
accident: <-----> kaza
accidental: <-----> kaza ile olan
according: <-----> e göre
account: <-----> hesap
achive: <-----> başarmak
achivement: <-----> başarı
acid: <-----> asit
across. <-----> karşıda
act: <-----> davranmak
action: <-----> olay
active: <-----> aktif
activity: <-----> aktivite
actor*actress: <-----> aktör* aktris
actual: <-----> gerçek
actually: <-----> aslında* gerçekten
add: <-----> eklemek
addition: <-----> eklenti
additional: <-----> ilave
address: <-----> adres
adjective: <-----> sıfat
admiration: <-----> taktir hayranlık
admire: <-----> hayran olmak
admit: <-----> içeri almak*kabul etmek
adult: <-----> yetişkin
advanced: <-----> gelişmiş* ileri
advantage: <-----> avantaj
adventure: <-----> macera
adverb: <-----> zarf
advertise: <-----> ilan vermek
advertisement: <-----> reklam ilanı
advice: <-----> tavsiye
advise: <-----> danışman
affair: <-----> mesele
affect: <-----> etkilemek
afford: <-----> gücü yetmek
afraid: <-----> korkmak
after: <-----> sonra
afternoon: <-----> öğleden sonra
afterwards: <-----> daha sonra* sonradan
again: <-----> tekrar
against: <-----> karşıda
age: <-----> yaş
ago: <-----> önce
agree: <-----> razı olmak* anlaşmak
agreement: <-----> anlaşma
ahead: <-----> ileride* öne doğru
aim: <-----> amaç* hedef
air: <-----> hava
aircraft: <-----> uçak
airport: <-----> hava limanı
alcohol: <-----> alkol
alive: <-----> yaşayan
all: <-----> hepsi
allow: <-----> izin vermek
almost: <-----> hemen hemen
alone: <-----> yalnız
along: <-----> boyunca
alphabet: <-----> alfabe
already: <-----> zaten
also: <-----> ayrıca
although: <-----> e rağmen
always: <-----> her zaman
among: <-----> arasına
amount: <-----> tutar
amuse: <-----> eğlendirmek
amusement: <-----> eğlence
amusing: <-----> eğlenceli
an: <-----> bir
ancient: <-----> antik* eski
and: <-----> ve
anger: <-----> sinir
angle: <-----> melek
angry: <-----> sinirli
animal: <-----> hayvan
announce: <-----> ilan etmek
annoy: <-----> rahatsız etmek
annoying: <-----> rahatsız edici
another: <-----> diğer
answer: <-----> cevap
anxiety: <-----> tasa* kaygı
anxious: <-----> endişeli* kaygılı
any: <-----> hiç
anyone: <-----> herhangi biri
anything: <-----> herhangi bir şey
anywhere: <-----> herhangi biyer
apart: <-----> ayrı
apartment: <-----> apartman
appaer: <-----> gözükmek
appaerance: <----->
apple: <-----> elma
aproval: <----->
approve: <-----> onaylamak
area: <-----> meydan
argue: <-----> tartışmak
arguement: <-----> münakaşa
arm: <-----> kol
army: <-----> ordu
around: <-----> etraf
arrange: <-----> planlamak
arrangement: <-----> düzenleme
arrival: <-----> geliş* varış
arrive: <-----> varmak* ulaşmak
art: <-----> sanat
article: <-----> makale
artificial: <-----> yapay
as: <-----> gibi
as opposed to: <-----> tersi anlamı
ashamed: <-----> utanmış
ask: <-----> sormak
asleep: <-----> uykuda
association: <-----> kurum* ilişki* çağrışım
at: <-----> de da
atom: <-----> atom
attack: <-----> saldırı
attempt: <-----> girişim
attend: <-----> uğraşmak
attention: <-----> dikkat
attitude: <-----> davranış
attract: <-----> cezbetmek
attractive: <-----> çekici
authority: <-----> uzman kimse
autumn: <-----> sonbahar
available: <-----> hazır* meşkul değil
average: <-----> avaraj
avoid: <-----> kaçınmak* sakınmak
awake: <-----> uyanık
away: <-----> uzağa
awkward: <-----> uygunsuz* zor
<-----> LETTER B
baby: <-----> bebek
back: <-----> geri
background: <-----> geri taraf
backward: <-----> geri kalmış
bad: <-----> kötü
bag: <-----> yatak
bake: <-----> fırında pişirmek
balance: <-----> ayar
ball: <-----> top
band: <-----> bando
bank: <-----> banka
bar: <-----> bar
base: <-----> üs*taban*kurmak*dayanmak
basic: <-----> kolay
basket: <-----> çöp kutusu
bath: <-----> banyo
battle: <-----> savaş
be: <-----> olmak
beach: <-----> sahil* pilaj
beak: <-----> gaga
beam: <-----> yaymak* gülümsemek*ışın
bean: <-----> fasulye
bear: <-----> ayı
beat: <-----> vurmak*karıştırmak*tempo
beautiful: <-----> güzel
beauty: <-----> güzellik
because: <-----> çünkü
become: <-----> dönüşmek
bed: <-----> yatak
beer: <-----> bira
before: <-----> önca
begin: <-----> başalamak
begining: <-----> başlangıç
behave: <-----> davranmak
behaviour: <-----> davranış
behind: <-----> arkasında* gerisinde
belief: <-----> inanç
believe: <-----> inanmak
bell: <-----> zil
belong: <-----> ait olmak
below: <-----> aşağıda* altında
belt: <-----> kemer
bend: <-----> eğmek* bükmek
beneath: <-----> altında
beside: <-----> yanına
best: <-----> en iyisi
better: <-----> daha iyi
between: <-----> arasında
beyond: <-----> ötede* ileride* - den sonra
bicycle: <-----> bisiklet
big: <-----> büyük
bill: <-----> hesap* kanun tasarısı
bird: <-----> kuş
birth: <-----> doğmak
bit: <-----> biraz* bir parça
bite: <-----> ısırmak
bitter: <-----> acı* üzücü
black: <-----> siyah
blade: <-----> bıçak
blame: <-----> sorumluluk* suçlu tutmak
blind: <-----> kör
block: <-----> blok
blood: <-----> kan
blow: <-----> üflemek
blue: <-----> mavi
board: <-----> tahta
boat: <-----> bot* sal
body: <-----> vücud
boil: <-----> yağ
bomb: <-----> bomba* patlamak
bone: <-----> kemik
book: <-----> kitap
boot: <-----> bot* tekmelemek
border: <-----> sınır
bored: <-----> sıkılmış
boring: <-----> sıkıcı
born: <-----> doğmuş
borrow: <-----> ödünç almak
both: <-----> ikiside
bottle: <-----> şişe
bottom: <-----> kıç
bowl: <-----> kase* tas
box: <-----> kutu
boy: <-----> erkek çocuk
brain: <-----> beyin
branch: <-----> şube* dal
brave: <-----> cesur
bread: <-----> ekmek
break: <-----> ara* mola* tenefüs
breakfast: <-----> kahvaltı
breast: <-----> meme
breath: <-----> nefes
breathe: <-----> nefes almak
breed: <-----> üretmek* beslemek
brick: <-----> tuğla
bridge: <-----> köprü
bright: <-----> parlak
bring: <-----> getirmek
broad: <-----> geniş
broadcast: <-----> radyo yayını
brother: <-----> erkek kardeş
brown: <-----> kahverengi
brush: <-----> fırçalamak
build: <-----> inşa etmek
building: <-----> bina
bullet: <-----> mermi
burn: <-----> yanmak
brust: <-----> vahşi
bury: <-----> gömmek
bus: <-----> otobüs
bush: <-----> çalı
business: <-----> mühendis
busy: <-----> meşgul
but: <-----> ama
butter: <-----> tereyağı
button: <-----> buton* düğme
buy: <-----> satın almak
by: <-----> ile*-e kadar yakınında
<-----> LETTER C
cake: <-----> kek
calculate: <-----> heaplamak
call: <-----> çağırmak* seslenmek
calm: <-----> sakin olmak
camera: <-----> fotğraf makinası
camp: <-----> kamp kurmak
can: <-----> e bilmek
cap: <-----> kep
capital: <-----> başkent
car: <-----> araba
card: <-----> kart
care: <-----> bakım* umursamak
careful: <-----> dikkatli
careless: <-----> dikkatsiz
carrige: <-----> havuç
carry: <-----> taşımak
case: <-----> kutu*durum
castle: <-----> kale
cat: <-----> kedi
catch: <-----> yakalamak
catlle: <-----> sığır
cause: <-----> neden olmak
ceiling: <-----> tavan
celebrate: <-----> bayram
cell: <-----> satmak
central: <-----> merkezi
centre: <-----> merkez
century: <-----> yüzyıl
ceremony: <-----> tören
certain: <-----> kesin
chain: <-----> zincir
chair: <-----> sandalye
chance: <-----> şans* fırsat
change: <-----> değiştirmek
character: <-----> karakter
charge: <-----> şarj etmek
chase: <-----> kovalamak
cheap: <-----> ucuz
cheat: <-----> kopya çekmek*aldatmak
check: <-----> kontrol etmek
cheek: <-----> yanak
cheerful: <-----> neşeli
cheese: <-----> peynir
chemical. <-----> tıbbi
chemistry: <-----> kimya
cheque: <-----> çek
chest: <-----> göğüs
chicken: <-----> tavuk
chief: <-----> şef
child: <-----> çocuk
children: <-----> çocuklar
chin: <-----> çene
chocolate: <-----> çikolata
choice: <-----> seçim
choose: <-----> seçmek
church: <-----> kilise
cigarette: <-----> sigara
cinema: <-----> cinema
circle: <-----> daire
circular: <-----> dairesel
citizen: <-----> vatandaş
city: <-----> şehir
claim: <-----> iddia etmek* talep etmek
class: <-----> sınıf
clay: <-----> kil
clean: <-----> temiz
clear: <-----> temizlemek
clever: <-----> akıllı
cliff: <-----> tepe
climb: <-----> tırmanmak
clock: <-----> saat
close: <-----> kapalı
cloth: <-----> örtü* kılıf
clothes: <-----> elbise
clothing: <-----> giyecek
cloud: <-----> bulut
clup: <-----> klup
coal: <-----> kömür
coast: <-----> sahil* yokuş aşağı kaymak
coat: <-----> kot
coffee: <-----> kahve
coin: <-----> katılmak
cold: <-----> soğuk
collar: <-----> yaka* tasma
collect: <-----> toplamak
college: <-----> kolej
colour: <-----> renk
comb: <-----> tarak
combination: <-----> bileşim
combine: <-----> birleştirmek
come: <-----> gelmek
comfort: <-----> konfor
comfortable: <-----> konforlu
command: <-----> emretmek* komuta
committee: <-----> komite
common: <-----> olağan* genel* müşterek
communicate: <-----> haberleşmek
communication: <-----> iletişim
company: <-----> kampanya
compare: <-----> karşılaştırmak
comparison: <-----> karşılaştırmak
compete: <-----> rekabet etmek
competition: <-----> yarışma
competitor: <-----> rakip
complain: <-----> şikayet etmek
complaint: <-----> şikayet
complete: <-----> tam* bitirmek
completely: <-----> tamamen
complicated: <-----> anlaşılması güç
compound: <-----> bileşim
computer: <-----> bilgisayar
concern: <-----> kaygılanmak* ilgilendirmek
concerning: <-----> ilişkin
concert: <-----> konser
condition: <-----> koşullandırmak
confidence: <-----> güven
confident: <-----> kendinden emin
confuse: <-----> karıştırmak
confusing: <----->
connect: <-----> bağlanmak
connection: <-----> bağlantı
conscious: <-----> bilinçli
consider: <-----> iyice düşünmek
consist: <-----> ibaret olmak
contain: <-----> içermek
container: <-----> içerik
continue: <-----> devam etmek
continuous: <-----> sürekli
contract: <-----> kontrat
control: <-----> kontrol etmek
conversation: <-----> konuşma
cook: <-----> yemek pişirmek
copy: <-----> kopya etmek
corn: <-----> mısır
corner: <-----> köşe
correct: <-----> doğru
cost: <-----> fiyat
cotton: <-----> pamuk
cough: <-----> öksürmek
could: <-----> e bildi
council: <-----> konsey
count: <-----> saymak
country: <-----> ülke
countryside: <-----> kırsal bölge
courage: <-----> cesaret
course: <-----> kurs
court: <-----> kart
cover: <-----> örtmek
cow: <-----> inek
crack: <-----> kırmak* çatlak
crash: <-----> çarpmak* çarpışma
crazy: <-----> çılgın
cream: <-----> krema
creature: <-----> yaratık
crime: <-----> suç
criminal: <-----> suçlu
criticism: <-----> eleştiri
criticize: <-----> timsah
crop: <-----> ürün
cross: <-----> karşıda
crowd: <-----> kalabalık
cruel: <-----> zalim
crush: <-----> ezmek
cry: <-----> ağlamak
cup: <-----> kupa
cupboard: <-----> dolap
cure: <-----> iyileştirmek
curl: <-----> büklüm
current: <-----> geçerli
curtain: <-----> kesin
curve: <-----> eğri
custom: <-----> alışkan
customer: <-----> müşteri
cut: <-----> kesmek
cycle: <-----> çevrim
<-----> LETTER D
daily: <-----> günlük
damage: <-----> zarar
dance: <-----> dans etmek
danger: <-----> tehlike
dangerous: <-----> tehlikeli
dark: <-----> koyu
date: <-----> tarih* randevu
daughter: <-----> kız çocuk
day: <-----> günlük
dead: <-----> ölü
deal: <-----> mukavele
deal with: <-----> uğraşmak
death: <-----> ölüm
dept: <-----> derinlik
decay: <-----> çürümek
deceive: <-----> aldatmak
decide: <-----> karar vermek
decision: <-----> karar
decorate: <-----> dekore etmek
decoration: <-----> dekorasyon
decrease: <-----> azaltmak
deep: <-----> derin
defeat: <-----> yenmek* yenilgi
defence: <-----> savunma
defend: <-----> savunmak
definite: <-----> kesin
definitely: <-----> kesinlikle
degree: <-----> derece
delay: <-----> ertelemek* gecikme
deliberate: <-----> kasti
deliberately: <-----> kastice
delicate: <-----> narin
deliver: <-----> dağıtmak
demand: <-----> istemek
department: <-----> bölüm
depend: <-----> e bağlı olmak
dependent: <-----> bağımlı olmak
depth: <-----> derinlik
describe: <-----> tanımlamak
description: <-----> tanımlanmış
desert: <-----> çöl
deserve: <-----> hak etmek
design: <-----> dizayn
desirable: <-----> arzu edilen
desire: <-----> arzu etmek
desk: <-----> sıra
destroy: <-----> patlamak
destruction: <-----> yıkım
detail: <-----> detay
determination: <-----> azim
determined: <-----> azimli
develop: <-----> gelişmek
dictionary: <-----> sözlük
die: <-----> ölmek
difference: <-----> farklılık
different: <-----> farklı
difficult: <-----> zor
difficultly: <-----> zorca
dig: <-----> kazmak
dinner: <-----> akşam yemeği
direct: <-----> yönetmek
direction: <-----> talimat
dirt: <-----> kir
dirty: <-----> kirli
disappoint: <-----> umudunu kırmak
disappointing: <-----> hayal kırıcı
discover: <-----> keşfetmek
discovery: <-----> keşif
discuss: <-----> tartışmak
discussion: <-----> tartışma
disase: <-----> felaket
dish: <-----> çanak
dismis: <-----> işten çıkarmak
distance: <-----> mesafe
distant: <-----> uzakta
divide: <-----> bölmek
do: <-----> yapmak
dollar: <-----> dolar
door: <-----> kapı
double: <-----> çift
doubt: <-----> nokta
down: <-----> aşağı
draw: <-----> çizmek
drawer: <-----> çizici
dream: <-----> rüya
dress: <-----> sıra
drink: <-----> içmek
drive: <-----> sürmek
drop: <-----> düşürmek
drug: <-----> eczane
drum: <-----> davul
drunk: <-----> sarhoş
dry: <-----> ıslak
duck: <-----> ördek
dull: <-----> sıkıcı* hafif
during: <-----> boyunca
dust: <-----> toz
duty: <-----> nöbetçi
<-----> LETTER E
each: <-----> her
eager: <-----> istekli
ear: <-----> kulak
early: <-----> erken
earn: <-----> öğrenmek
earth: <-----> dünya
east: <-----> doğu
eastern: <-----> doğuya ait
easy: <-----> kolay
eat: <-----> yemek
economic: <-----> ekonomik
edge: <-----> kenar
educate: <-----> eğitmek
educated: <-----> eğitimli
education: <-----> eğitim
effect: <-----> etkilemek
effective: <-----> etkili
effort: <-----> efor harcamak
egg: <-----> yumurta
eight: <-----> sekiz
either: <-----> her iki* ya
elbow: <-----> dirsek
elect: <-----> seçmek
elction: <-----> seçili
electric: <-----> elektrikli
electricity: <-----> elektrik
electronic: <-----> elektronik
else: <-----> başka
embarrass: <-----> rahatsız etmek
embarrassing: <-----> rahatsız edici
emotion: <-----> his* duygu
emphasize: <-----> vurgulamak
employ: <-----> işçi çalıştımak
employer: <-----> iş veren
employment: <-----> işçi
empty: <-----> boş
enclose: <-----> etrafını çevirmek
encourage: <-----> cesaretlendirmek
end: <-----> son
enemy: <-----> düşman
energy: <-----> enerji
engine: <-----> motor
engineer: <-----> iş adamı
enjoy: <-----> eğlenmek
enjoyable: <-----> eğlenceli
enjoyment: <-----> eğlence
enough: <-----> yeterli
enter: <-----> giriş
entertain: <-----> eğlenceli
entertainment: <-----> eğlence
entrance: <-----> enterans
envelope: <-----> zarf
environment: <-----> çevre
equal: <-----> eşit
equioment: <-----> malzeme
escape: <-----> kaçmak
even: <-----> hatta* bile
evening: <-----> akşam
event: <-----> olay
ever: <-----> hiç* herhangi bir zaman
every: <-----> her
everyone: <-----> herbiri
everything: <-----> herşey
everywhere: <-----> heryer
evil: <-----> günahkar* kötü
exact: <-----> kesin
exactly: <-----> kesinlikle
examination: <-----> sınav
examine: <-----> incelemek
example: <-----> örnek
excellent: <-----> mükemmel
except: <-----> hariç
exchange: <-----> değişim
excite: <-----> tahrik etmek
exciting: <-----> ilginç
excuse: <-----> affetmek* özür
exercise: <-----> egzersiz
exist: <-----> var olmak
existance: <-----> var oluş
expect: <-----> ummak
expensive: <-----> pahalı
experience: <-----> deneyim* maruz kalmak
explain: <-----> açıklamak
explanation: <-----> açıklama
explode: <-----> patlamak
explosion: <-----> patlama
explosive: <-----> patlayıcı
express: <-----> hızlı* açık* kesin* ifade
expression: <-----> ifade
extreme: <-----> aşırı
exteremly: <-----> aşırıca
eye: <-----> göz
<-----> LETTER F
face: <-----> yüz* surat
fact: <-----> gerçek
factory: <-----> fabrika
fail: <-----> başaramamak
failure: <-----> başarısızlık
fair: <-----> dürüst
fairly: <-----> dürüstçe
faith: <-----> güven
faithful: <-----> güvenli
fall: <-----> düşmek
false: <-----> yanlış
familiar: <-----> aşina
family: <-----> aile
famous: <-----> ünlü
far: <-----> uzak
farm: <-----> çiftlik
farmer: <-----> çiftçi
fashion: <-----> moda
fashionable: <-----> modern
fast: <-----> hızlı
fasten: <-----> bağlamak
fat: <-----> kilolu
father: <-----> baba
fault: <-----> faul
favourable: <-----> olumlu
favorite: <-----> favori
fear: <-----> korku
feather: <-----> tüy
feature: <-----> özellik
feed: <-----> beslemek
feel: <-----> hissetmek
feeling: <-----> his
female: <-----> kız
fence: <-----> parmaklık
fever: <-----> ateş
few: <-----> az
field: <-----> tarla
fifth: <-----> ellinci
fight: <-----> kavga* dövüş
figure: <-----> figür
fill: <-----> doldurmak
film: <-----> film
final: <-----> sonuç* final
finally: <-----> sonuçta
financial: <-----> finansal
find: <-----> bulamk
find out: <-----> öğrenmek
fine: <-----> iyi
finger: <-----> parmak
finish: <-----> bitiş
fire: <-----> yangın* ateş
firm: <-----> sabit* şirket
first: <-----> ilk
fish: <-----> balık
fit: <-----> sağlık
five: <-----> beş
fix: <-----> onarmak* sabitleştirmek
flag: <-----> bayrak
flame: <-----> alev* ateş
flash: <-----> flaş* ani parlak ışık
flat: <-----> kat
flesh: <-----> insan veya hayvan eti
flight: <-----> uçuş
float: <-----> su üstünde durmak
food: <-----> yiyecek
floor: <-----> yer
flour: <-----> un
flow: <-----> akmak
flower: <-----> çiçek
fly: <-----> uçmak
fold: <-----> kıvrım* katlanmak
follow: <-----> takip etmek
fond: <-----> düşkün
foot: <-----> ayak
football: <-----> futbol topu
for: <-----> için
force: <-----> güç
foreign: <-----> yabancı
foreigner: <-----> yabancılık çekmek
forest: <-----> orman
forget: <-----> unutmak
forgive: <-----> affetmek
fork: <-----> çatal
form: <-----> form
formal: <-----> resmi
former: <-----> önceki
fortunate: <-----> talihli
forward: <-----> ileri
four: <-----> dört
frame: <-----> çerçeve
free: <-----> serbest
freedoom: <-----> özgürlük
freeze: <-----> buz dolabı
frequent: <-----> sık
fresh: <-----> tazı
friend: <-----> arkadaş
friendly: <-----> arkadaşça
frighten: <-----> korkunç
frightening: <-----> korkutucu
from: <-----> dan den
full: <-----> tam
fun: <-----> eğlence
funeral: <-----> cenaze töreni
funny: <-----> eğlenceli
fur: <-----> kürk
furtiture: <-----> öfke
further: <-----> daha uzağa
future: <-----> gelecek
<-----> LETTER G
gain: <-----> kazanmak
game: <-----> oyun
garage: <-----> garaj
garden: <-----> bahçe
gas: <-----> gaz
gate: <-----> kapı
gather: <-----> toplanmak
general: <-----> general
generally <-----> genellikle
generous: <-----> cömert
gentle: <-----> nazik
gentlement: <-----> baylar
get: <-----> sahip olmak* işitmek* olmak
gift: <-----> hediye
girl: <-----> kız
give: <-----> vermek
glad: <-----> memnun olmak
glass: <-----> bardak
glue: <-----> yapıştırmak
go: <-----> gitmek
goat: <-----> keçi
god: <-----> tanrı
gold: <-----> altın
good: <----->
goodbye: <-----> hoşça kal
goods: <-----> mal* eşya
govern: <-----> hükümet etmek
government: <-----> hükümet
graceful: <-----> zarif
gradual: <-----> kademeli
garin: <-----> gösterişli
gram: <-----> dil bilgisi
garmmer: <-----> gramer
grand: <-----> büyük
grandfather: <-----> büyükbaba
grandmother: <-----> büyükanne
grandparent: <-----> büyük aile
grass: <-----> çim
grateful: <-----> minnettar
grave: <-----> mezar* ciddi
great: <-----> büyük
green: <-----> yeşil
greet: <-----> güzel
greeting: <-----> selamlama
grey: <-----> gri
ground: <-----> bahçe
group: <-----> grup
grow: <-----> yetişmek* büyümek
growth: <-----> büyüme
guard: <-----> korumak
guess: <-----> tahmin etmek
guest: <-----> konuk
guide: <-----> kılavuzluk etmek* rehber
guilty: <-----> suçlu
gun: <-----> silah
<-----> LETTER H
habit: <-----> huy* alışkanlık
hair: <-----> saç
half: <-----> yarı
hall: <-----> salon* koridor
hammer: <-----> çekiç
hand: <-----> el
handle: <-----> kol* elle kullanmak
hang: <-----> sarkmak
happen: <-----> oluşmak
happy: <-----> mutlu
hard: <-----> zor
hardly: <-----> zorca
harm: <-----> zarar
harmful: <-----> zararlı
hat: <-----> şapka
hate: <-----> nefret etmek
hatred: <-----> nefret
have: <-----> sahip olmak
he: <-----> o (erkek için)
head: <-----> kafa
health: <-----> sağlık
healthy: <-----> sağlıklı
hear: <-----> duymak
heart: <-----> kalp
heat: <-----> ısı
heaven: <-----> cennet
heavy: <-----> ağır
heel: <-----> topuk
height: <-----> yükseklik
hello: <-----> merhaba
help: <-----> yardım etmek
helpful: <-----> yardım sever
herself: <-----> kendisi (kız için)
here: <-----> bura
hide: <-----> tırmanmak
high: <-----> yüksek
hill: <-----> tepe
him: <-----> onu (erkek için)
himself: <-----> kendisi (erkek için)
his: <-----> onun (erkek için)
historical: <-----> tarihsel
history: <-----> tarih
hit: <-----> vurmak
hold: <-----> kilitlemek* tutmak
hole: <-----> delik
holiday: <-----> tatil
hollow: <-----> delik
holy: <-----> kutsal
home: <-----> ev
honest: <-----> dürüst
honour: <-----> onur
hook: <-----> çengel
hope: <-----> ümit etmek
hopeful: <-----> ümitli
horn: <-----> korna
horse: <-----> at
hospital: <-----> hastane
hot: <-----> sıcak
hotel: <-----> otel
hour: <-----> saat
house: <-----> ev
how: <-----> nasıl
human: <-----> insan
humorous: <-----> nükteli
humour: <-----> espri* mizah
hundred: <-----> bin
hungry: <-----> aç
hunt: <-----> avlamak
hurry: <-----> acele etmek
hurt: <-----> acı
husband: <-----> koca
<-----> LETTER I
ice: <-----> buz
idea: <-----> düşünce
if: <-----> eğer
ignore: <-----> önem vermemek
ill: <-----> hastalık
illegal: <-----> yasa dışı* kanunsuz
illness: <-----> hastalık
image: <-----> imaj* görüntü
imaginary: <-----> hayali
imagination: <-----> hayal
imagine: <-----> hayal etmek
immediately: <-----> hemen
importence: <-----> ithalatçı
important: <-----> önemli
impressive: <-----> etkileyici
improve: <-----> gelişmek
improvement: <-----> gelişme
in: <-----> içinde
include: <-----> içine almak
including: <-----> dahil
income: <-----> gelir
increase: <-----> yükselmek
independent: <-----> özgürlük
indoor: <-----> binanın içinde
industrial: <-----> endüstriyel
industry: <-----> endüstri
infect: <-----> bulaştırmak
infection: <-----> bulaşma
infectious: <-----> bulaşıcı
influence: <-----> etkilemek
inform: <-----> bilgi vermek
information: <-----> bilgi
injure: <-----> incitmek
injury: <-----> incinmiş
ink: <-----> mürekkep
inner: <-----> dahil* iç
insect: <-----> böcek
inside: <-----> içine
instead: <-----> nın yerine
institution: <-----> kurum
instruction: <-----> talimat
instrument: <-----> enstrüman
insult: <-----> hakaret etmek
insulting: <-----> sigorta
insurance: <-----> sigorta
insure: <-----> sigorta ettirmek
intelligence: <-----> akıl* zeka
intelligent: <-----> akıllı
intend: <-----> niyet etmek
intention: <-----> niyet* maksat
interest: <-----> ilgilendirmek
interesting: <-----> ilginç
international: <-----> uluslar arası
interrupt: <-----> sözünü kesmek
into: <-----> içine
introduce: <-----> tanıştırmak
introduction: <-----> başlangıç
invent: <-----> icat etmek
invitation: <-----> icat
invite: <-----> davet etmek
involve: <-----> gerektirmek
inwards: <-----> kızgın* öfkeli
iron: <-----> metal
island: <-----> ada
it: <-----> o (cansız)
its: <-----> onun
<-----> LETTER J
jaw: <-----> çene
jewel: <-----> mücevher
jewelery: <-----> kuyumcu
jop: <-----> iş
join: <-----> katılmak
joint: <-----> ortak
joke: <-----> şaka yapmak
journey: <-----> yolculuk
judge: <-----> tenkit etmek
judgement: <-----> yargı* karar
juice: <-----> meyve suyu
jump: <-----> zıplamak
just: <-----> sadece
justice: <-----> adalet
<-----> LETTER K
keep: <-----> saklamak*tutmak*işletmek
keen: <-----> istekli
key: <-----> anahtar
klick: <-----> beceri*hüner
kill: <-----> öldürmek
kilo: <-----> kilo
kilogram: <-----> kilogram
kilometre: <-----> kilometre
kind: <-----> tür
king: <-----> kral
kiss: <-----> öpmek
kitchen: <-----> mutfak
knee: <-----> diz
kneel: <-----> diz çökmek
knife: <-----> bıçak
knock: <-----> vurmak
knot: <-----> düğümlemek
know: <-----> bilmek
knowledge: <-----> bilgi
<-----> LETTER L
lack: <-----> yoksulluk
lady: <-----> bayan
lake: <-----> göl
lamb: <-----> lamba
lamp: <-----> kuzu
land: <-----> kara
language: <-----> dil
large: <-----> geniş
lately: <-----> son zamanlarda
laugh: <-----> gülmek
laughter: <-----> gülünç
law: <-----> yasa
lawyer: <-----> avukat
lay: <-----> yumurtlamak
layer: <-----> tabaka
lazy: <-----> yavşak
lead: <-----> kılavuzluk etmek*baş rol
leaf: <-----> yaprak
lean: <-----> yaslanmak*dayanmak
learn: <-----> öğrenmek
least: <-----> l
leather: <-----> liste
leave: <-----> ayrılmak
left: <-----> sol
leg: <-----> bacak
legal: <-----> yasal
lend: <-----> borç vermek
lesson: <-----> ders
let: <-----> izin vernek
let go of: <----->
letter: <-----> harf
level: <-----> bölüm
library: <-----> kütüphane
lid: <-----> kapak
lie: <-----> yalan söylemek* yatmak
lie down: <-----> uzanmak
life: <-----> yaşam
lift: <-----> kaldırmak
light: <-----> hafif* ışık
like: <-----> hoşlanmak
likely: <-----> olası
limit: <-----> limit
line: <-----> çizgi
lion: <-----> kaplan
lip: <-----> dudak
liquid: <-----> sıvı
list: <-----> liste
listen: <-----> dinlemek
literature: <-----> edebiyat
litre: <-----> litre
little: <-----> orta
live: <-----> yaşamak
load: <-----> yüklemek
local: <-----> yerli
lock: <-----> kilitlemek
lonely: <-----> yalnız
long: <-----> uzun
look: <-----> bakmak
look after: <-----> e bakmak
look for: <-----> aramk
look sth up: <----->
loose: <-----> ayrılmak
lord: <-----> efendi
lose: <-----> kaybetmek
loss: <-----> zarar
lot: <-----> hisse* çok
loud: <-----> yüksek ses
love: <-----> sevgi
low: <-----> alçak
lower: <-----> azaltmak
loyal: <-----> sadık
loyalty: <-----> sadakat
luck: <-----> şans
lucky: <-----> şanslı
lung: <-----> akciğer
 
I

idem

Yeni Üye
ingilizce kelimeler ve anlamları biraz daha geniş olsun diyecegimde sayfalar yetmez sizde haklısınız. Teşekkür ederim güzel bilgiler için.
 
A

Abdullah

Yeni Üye

about: <-----> hakkında
above: <-----> üstünde* -den yukarı
abroad: <-----> yurtdışına
absence: <-----> yokluk
absent: <-----> dalgın
accept: <-----> kabul etmek
acceptable: <-----> kabul edilebilir
accident: <-----> kaza
accidental: <-----> kaza ile olan
according: <-----> e göre
account: <-----> hesap bunlar daha çok kullanılıyor...
 
Murat

Murat

Yönetici
1AbolishebolışİPTAL ETMEK101BrakebreykFRENLEMEK, FREN
2AbolitionebolışınKALDIRMAK102Branchbranρ1)DAL 2)ŞUBE,KOL
3Absorbıbsorb1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK103Brandbrend1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
4AbuseebyusKÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME104Brand-Newbrend niyuYENİ MODEL,YEPYENİ
5AcademicekıdemikAKADEMİK105Break Downbrek davn1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
6AcceleratorekselıreytırGAZ PEDALI106Break-Outbrek aut1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
7AccenteksıntŞİVE, AKSAN107BreastbrestGÖĞÜS
8Accessekses1)GİRİŞ 2)YOL108BribebraybRÜŞVET
9Accessibleeksesıbıl1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR109BridebraydGELİN
10AccountingekauntingMUHASEBE110BriefcasebrifkeysİŞ ÇANTASI
11AccumulateekyumyuleytTOPLAMAK,BİRİKTİRMEK111BrilliantbrilyıntPARLAK,AKILLI
12Accusedekyuzıd1)SANIK 2)SUÇLAMAK112BrochurebrıuşırBROŞÜR
13AccustomekastımALIŞTIRMAK113BrokenbrıukınKIRIK
14AccustomedekastımdALIŞIK,ALIŞKIN114BrokerbrıukırKOMİSYONCU,SİMSAR
15AchieveeρivÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK115BroochbroşBROŞ, İĞNE
16AchievementeρivmıntBAŞARI116Brother-In-Lawbradır in loKAYINBIRADER
17AcidesidASİT117BrowbrauALIN
18AcknowledgeeknolıρDOĞRULAMAK118BucketbakıtKOVA
19AcquireikwaırEDİNMEK119BullbulBOĞA
20AcquisitionekwızışınEDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA120BulletbulıtMERMİ
21AddictediktTİRYAKİ,MÜPTELA121BureaubüuroBÜRO
22AdmiraledmirılAMİRAL122BureaucracybürakresiBÜROKRASİ
23Admissionedmişın1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ123By The Waybay dı veyBUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
24Adoptedopt1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK124CabbagekebicLAHANA
25AdverseedvörsZIT,KARŞI125CabinkebinKABİN
26AirporteyirportHAVA ALANI126CabinetkebınıtKABİNE
27AlbumelbımALBÜM127Calfkaıf1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
28AlcoholelkıholALKOL128CamelkemlDEVE
29AllocateelıkeytTAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK129Canarykıneri1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
30AllocationselıkeyşınTAHSİSAT130CancellationkensıleyşınİPTAL
31AllowanceelauınsDÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK131CannonkenınTOP (silah)
32AllyelayANLAŞMA,BİRLEŞME132CapablekeypıbılMUKTEDİR
33AlphabetelfıbitALFABE133Carbon-Paperkarbın peypırKARBON KAĞIDI
34AlteroltırDEĞİŞTİRMEK134CarefreekeyfriÖNEMSEMEYEN
35AlternativeoltörnıtivALTERNATİF, SEÇENEK135CarefulkeyrfılDİKKATLİ
36AmateuremıtörAMATÖR136CarelesskeyrlısDİKKATSİZ
37AmbulanceembyulınsAMBULANS137CargokargoKARGO
38AmendemendDÜZELME, AYARLAMA138CarrierkeriyırTAŞIYICI
39AmpleempılGENİŞ, BOL139CarrotkerıtHAVUÇ
40Anchorenkır1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)140CarryoverkeriovırDEVİR
41AngeleyncılMELEK141CartridgekartrıρKARTUŞ,ŞARJÖR
42AngerengırKIZMAK142Cash-Registerkeş-recıstırYAZAR KASA
43AngleengılAÇI, KÖŞE143Casualkeşuıl1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
44Anticipateentisipeyt1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK144CaterpillarketırpilırTIRTIL
45AntiqueentikANTİKA145CauliflowerkoliflavırKARNIBAHAR
46AnxiouslyenkşıslıyENDİŞELİ OLMAK146CautionkoşınUYARI
47ApartmentepartmıntAPARTMAN DAİRESİ147CavekeyvMAĞARA
48ApparentlyeparıntliyBARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK148CeasesiisDURDURMAK
49Article Of Associationartıkıl ıv ısosieyşınANA SÖZLEŞME149Cease-Firesiis-fayırATEŞ-KES
50AspectespektGÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM150CelebrationselibreyşınKUTLAMA
51AssetesetVARLIK151CementsımentÇİMENTO
52AssociationesuşeytınCEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN152CentralsentrılMERKEZİ
53AssuranceeşurınsGÜVEN,İNANÇ,SÖZ153CentresentırORTA, MERKEZ
54AssureeşuırTEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK154CerealsiyriyılTAHIL, MISIR
55Assuredeşurıd1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN155ChamberρembırODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
56AttachmentetaρmıntİLAVE, EK156ChampagneşempeynŞAMPANYA
57Attendantıtendınt1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE157ChannelρenılKANAL (TV, radyo gibi.)
58AuctionokşınMÜZAYEDE, MEZAT158ChapterρeptırBÖLÜM, KONU
59AudienceodyınsİZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)159CharityρerıtiHAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
60AugmentogmentİLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK160CharlatancarlıtınŞARLATAN
61AugmentationogmentetişınZAM, EKLEME161ChartρartTABLO,ÇİZELGE
62AuthorothırYAZAR162Charterρartır1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
63AuthorityothoritiOTORİTE163ChaseρeysKOVALAMAK
64AwardiwoodMÜKAFAT164ChatρetÇENE ÇALMAK,SOHBET
65Awkwardokvırd1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ165Cheekρiik1)YANAK 2)POPO
66BabysitterbeybisitırÇOCUK BAKICISI166CheekyρikiYÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
67Bachelorbeρılır1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ167CheerfulρiirfulNEŞELİ,ŞEN,MUTLU
68Backbonebekbon1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM168ChefşefAHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
69BalebeylBALYA (Halı,Tütün vs.)169ChequeρekÇEK
70BanalbınaalBANAL,ADİ170Chestρest1)GÖĞÜS 2)SANDIK
71BandagebendıρBANDAJ,YARA BANDI171Chest Of Drawersρest of drewırÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
72BanefulbeynfulKÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)172ChestnutρesnatKESTANE
73Banishbeniş1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME173ChilliciliyÇOK ACI
74BarbarousbarbırısBARBAR, VAHŞİ174ChillyρiliyRAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
75BarberbaabırBERBER175ChimneyρimniBACA
76Basinbeysın1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA176Chinaρaynı1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
77Bastardizebestırdayz1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK177ChipρipUFAK PARÇA
78BatterybetıriPİL178ChocolateρaklıtÇİKULATA
79BawlbavılBAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)179ChoiceρoyısSEÇİM, İSTEK, TERCİH
80Beforehandbifor hendÖNCEDEN180Chokeρok1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
81BiasbaysÖN YARGI,EĞİLİM181Chopcop1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
82BirthdaybörthdeyDOĞUMGÜNÜ182ChuckleρakılKIKIRDAMA
83Bladderbledır1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK183CigarsigaarPURO
84BladebleydUSTURA, BIÇAK184CircuitsörkıtDEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
85BlisterblistırKABARCIK185ClaimantklemıntMAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
86BlockadeblokeydABLUKAYA ALMA186ClapklepALKIŞLAMAK
87BlouseblauzBLUZ187ClaykıleyKİL
88BodyguardbadigardKORUMA GÖREVLİSİ, GORİL188ClientklayntMÜŞTERİ,MÜVEKKİL
89BoilerboylırKAZAN189ClimateklaymıtIKLIM
90Boltbolt1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN190ClinicklınikKLİNİK
91Bonnetbonıt1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU191ClipklipKIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
92BonyboniÇOK ZAYIF192ClothklothBEZ ( a piece of cloth )
93BookletbuklıtBROŞÜR193ClownklaunPALYAÇO
94Boombuum1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK194CluekluİPUCU
95Bootbuut1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ195Clutchklaρ1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
96BoringboringSIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)196CokoBERABER (Co-operate,Co-education)
97BotherbodırCAN SIKMAK,ÜZMEK197Co-OperatekoopereytBİRLİKTE ÇALIŞMAK
98Bouncebauns1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)198CoastkostKIYI, SAHİL
99BoundbaundBAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK199Cockkak1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
100BoundarybaundriSINIR200CocoakokoKAKAO
201CodekodKOD301DespitedıspaytRAĞMEN
202Collapsekıleps1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK302DestinationdestıneyşınVARIŞ NOKTASI
203ColleaguekoliigMESLEKTAŞ303DetachditaρAYIRMAK
204Collective Agreementkollektiv egrimıntTOPLU SÖZLEŞME304DetectivedıdektivDEDEKTİF
205ColonelkörlnılALBAY305DewdüuKIRAĞI (nem)
206ColumnkolımSÜTUN306DiagramdayıgrımŞEMA, DİYAGRAM
207ComakomıKOMA, KOMA HALİ307DiameterdayametırÇAP
208Come Acrosskam ekrosTESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK308DicedaysZARLAR ( Tavla )
209CometkamitKUYRUKLU YILDIZ309DietdaytREJİM, DİYET
210CommemoratekımemoreytANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)310Digestdaycest1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
211Commissionkamişın1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)311DimdimKISIK, SÖNÜK
 
Murat

Murat

Yönetici
1CommitkımitSUÇ İŞLEMEK (To commit murder)1DipdıpDALDIRMAK
2Commitmentkomitmınt1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK2DirectorydirektiriREHBER (telefon vb.)
3CommunicatekımyunikeytİLETİŞİM3DisasterdızastırFELAKET, AFET
4CommutekımyutEVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK4DisclosedisklozAÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
5CompensatekompınseytTELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK5DiscodiskoDİSKO
6CompensationkompınseyşınTELAFİ,TAZMİNAT6DisgustdısgastTİKSİNTİ
7ComplicatedkomplıkeytıdKARIŞIK,KOMPLİKE7Dismaydismey1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
8ComponentskımponıntUNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN8DismaydismeyKORKU, DEHŞET
9ComposekımpozYAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)9DispatchdispeρSEVK ETMEK, YOLLAMAK
10CompositionkompızişınKOMPOZİSYON, BİRLEŞİK10DisplacedispleysYERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
11CompromisekomprımayzUZLAŞMA11DistinctiondıstingşınKÜÇÜK FARKLILIK
12ComputerkompitürKOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR12DivedayvDALIŞ
13ConcentratekonsıntreytKONSANTRE,YOĞUN13DiverdayvırDALGIÇ
14ConceptkonseptGENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why14DivorcedıvöösBOŞANMAK
15ConcernkonsöönİLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE15DominatedomineytHAKİM OLMA
16ConclusionkınkıluşınKARAR,SONUÇ16DonatedoneytBAĞIŞ YAPMAK
17Condemnkındem1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)17DonationdoneyşınBAĞIŞ
18ConductkondaktDAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK18DonordonırBAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
19Conekon1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)19DoomduumKÖTÜ KADER,KÖR TALİH
20ConferencekonfırınsKONFERANS20DoomsdayduumsdeyAHİRET GÜNÜ
21ConfinekınfaynKUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK21DosedosBİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
22ConflictkonflıktÇATIŞMA,ÇELİŞKİ22Down Paymentdavn peymıntPEŞİN (Ödeme)
23ConsentkınsentKABUL ETME,ONAYLAMA23DozedozUYUKLAMAK, HAFİF UYKU
24ConsequentlykonsikvıntlyBUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA24DozendozenDÜZİNE
25Consignkınsayn1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk25Draftdraaft1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
26ConsistentkansıstıntTUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)26DragdregSÜRÜKLEMEK
27ConstitutekonstituutOLUŞMAK,KURMAK27DragondregınEJDERHA
28ConstitutionkonstituşınANAYASA28DraindreynLAĞIM, SU YOLU
29ConstructkınstrakİNŞA ETMEK,YAPMAK29DramadraamDRAM
30ConsumekınsyuumTÜKETMEK30DraughtdraaftHAVA AKIMI, CERYAN
31ConsumptionkınsomşınTÜKETİM31DraughtsdraaftsDAMA OYUNU
32ContactkontektTEMAS, DOKUNMA32DrawerdrovırÇEKMECE, GÖZ
33ContestkontestYARIŞMA33DrawndroovnBOĞULMAK
34ContinentkontınıntKITA34DrugdragUYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
35ContractkontrektKONTRAT,ANLAŞMA35Drumdram1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
36ContributekıntrıbiyutKATKIDA BULUNMAK36Duckdak1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
37ConvictkonvıktMAHKUM,SUÇLU37DucklingdaklingKÜÇÜK ÖRDEK
38ConvincekınvinsİKNA ETMEK38DuelduyılDÜELLO
39CopekopBAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK39DustbindastbınÇÖP TENEKESİ
40Cordonkordın1)POLİS 2)ASKER KORDONU40DyedayBOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
41CorkkookMANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)41DynamitedaynımeytDİNAMİT
42CorpsekorpsCESET42DynamodaynımuDİNAMO
43Correspondentkorıspondınt1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR43DynastydınıstiHANEDANLIK
44CorridorkoridoorKORİDOR44EagleigılKARTAL
45CorruptionkırapşınRÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK45EarthquakeörthkweikDEPREM
46CosmetickozmetikKOZMETİK46EeliilYILAN BALIĞI
47CostumekostiyumKOSTÜM47ElapseilepsZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
48CoupekupeSPOR ARABA48Embarkimbark1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
49CouponkuuponKUPON49Embarrassmentimbarısmınt1)SIKINTI 2)UTANMAK
50CrackerkrekırKRAKER50EmbraceimbreysSARILMAK
51CrampkrempKRAMP51EmotionimoşınKUVVETLİ DUYGU
52CranekreynVİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ52EmphasisemfisısÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
53CreditkreditKREDİ53EmphasizeemfısaysÜZERİNDE DURMAK
54CrisiskraysızKRİZ54EmphaticimfeticKESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
55CrispkrispCİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES55EmpireempayırİMPARATORLUK
56Crispkrisp1)İNCE 2)KAŞ56EnormousinormiyusKOCAMAN, İRİ
57CriticalkritikılKRİTİK57EntitleintaytılYETKİ VERMEK, HAK VERMEK
58CrocodilekrokıdaylAFRİKA TİMSAHI58EpitaphepitafMEZAR TAŞI YAZISI
59CrosswordkrosvördÇAPRAZ BULMACA59EqualizeilkvılayzEŞİTLEMEK
60Crowkro1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ60EquipikvipDONATMAK
61CrucialkuruşılEN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)61EquipmentikvıpmıntTESİSAT,DONANIM
62CrudecrudPETROL ( Crude oil=Ham petrol)62EscorteskortKONVOY,REFAKAT
63CurryköriHAFİF ACILI63Estateısteyt1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
64CushionkuşınYASTIK64Evacuateıveküueit1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
65CylindersiylındırSİLİNDİR65EvidenceevidınsDELİL
66DaisydeyziPAPATYA66EvolutionivulişınEVRİM
67DamagedemıρZARAR, ZARAR VERMEK67ExeksSABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
68DarlingdalingSEVGİLİ68ExceediksidAŞIRI
69Datedeyt1)HURMA 2)RANDEVU69ExclaimikskleymBAĞIRMAK
70DeadlinededlaynMÜHLET,SON TESLİM TARİHİ70ExclusiveiksklusiivUMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
71Deadlockdedlok1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ71ExecuteeksikiyutYAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
72DeafdefSAĞIR72Exhaustigzoost1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
73DebatabledibeytıbılTARTIŞABİLİNİR73ExhibitigzıbitTEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
74DebatedibeytTARTIŞMA74ExhibitionekzıbişınSERGİ
75DebtdetBORÇ75Expandıkspend1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
76DecaydikeyÇÜRÜMEK,BOZULMAK76Expansionıkspanşın1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
77DecentdisıntDOĞRU,HAKLI,İYİ77ExperimentıksperımıntDENEY
78DeclinediklaynAZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK78ExpireikspayırSÜRENİN DOLMASI
79DecreasedikriisAZALMAK79ExplosiveiksplıusivPATLAYICI MADDE
80DefaultdifoltİFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)80ExporteksportİHRAÇ MALI, İHRACAT
81DeferdiförGECİKTİRME, ERTELEME81ExtinguishikstingwişhIŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
82DeficitdefisitAÇIK (budget deficit=bütçe açığı)82ExtremeikstriimSON DERECE, AŞIRI
83DefinitiondefineyşınTANIMLAMA83EyebrowaybrauKAŞ
84DeliberatelydilibirıtliKASTEN84EyelashayleşKİRPİK
85DemoralizedimorılayzCESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK85EyelidaylidGÖZ KAPAĞI
86DependentdıpendıntBAĞIMLI (In dependent:bağımsız)86FablefeybılMASAL, EFSANE
87DeputationdeputeyşınVEKİLLİK87FabulousfebulısHARİKA, İNANILMAZ
88DeputydepyutiVEKİL88FactfekGERÇEK
89DesperatedespıritUMUTSUZ, ÇOK CİDDİ89FakefeykTAKLİT, SAHTE
90FamefeymŞÖHRET, ÜN190ImaginationimecıneyşınTASAVVUR, HAYAL
91Fanfen1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR191ImagineimecınTASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
92Fancyfensi1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ192ImitateimiteytÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
93FeaturefiiρırÖZELLİK193ImitationimiteyşınTAKLİT
94Fed UpfedapBIKMAK (I'm fed up:Bıktım)194ImmoralimorılAHLAKSIZ, EDEPSİZ
95FederalfedırılFEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ195ImpairimpeyırBOZMAK
96FerryferiFERİBOT, ARABA VAPURU196Implementımplımınt1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
97Fertileförtaıl1)GÜBRE 2)ÜRETKEN197ImplyimplayİMA ETME
98Fertilizeförtılaız1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)198ImpressimpıresETKİLEMEK
99FestivalfestıvılFESTİVAL199ImpressiveimpıresivETKİLİ,ETKİLEYİCİ
100FiancefianseyNİŞANLI200IncentiveinsentivTEŞVİK
101FictionfikşınKURGU (roman)201IncidentallyinsidentliBUNUN YANINDA (=By the way)
102Figfig1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU202IndefiniteindefinıtBELİRSİZ
103Fire-Brigadefayı-brigeydİTFAİYE203IndefinitelyindefinitliSONSUZ, SÜRESİZ
104FiscalfiskılDEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)204Indemnifyindemnifaı1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
105FistfistYUMRUK205IndemnityindemnitiTAZMİNAT
106FleafliiPİRE206IndexindeksİNDEX
107FleefliiKAÇMAK207IndividualindiviculAYRI, BİREY, FERT, KİMSE
108FleetfliitFİLO (gemi vb.)208IndorseindoosÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
109Flipperflipır1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ209EndorsementindoosmıntTASTİK,ONAY,CIRO
110FloristflorıstÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE210InevitableınevıtıblKAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
111FluentflüıntAKICI211InfiniteınfinitSONSUZ
112FoamfomKÖPÜK212InflammableinflemıbılATEŞ ALABİLİR
113Foam Rubberfom rabırSÜNGER213InflateinfleytŞİŞMEK
114FolkfolkHALK214InflationinfleyşınENFLASYON
115FootballfutboolFUTBOL215InflexibleinfleksıbılEĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
116FootprintfutprintAYAK İZİ216InitialinişılİLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
117ForemanformınUSTABAŞI, FORMEN217InitiativeinişıtivİLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
118ForeverfırevırDEVAMLI OLARAK218InjectincektŞIRINGA YAPMAK
119Forgeforρ1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK219InnocentinısıntSUÇSUZ, MASUM
120ForgerforcırÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ220InsecureinsikuırEMNİYETSİZ
121FormalformılRESMİ, CİDDİ221InsolventinsolvıntMÜFLİS
122ForthwithforthvitDERHAL, HEMEN222InspireinspayırAKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
123FoulfolPİS, KİRLİ223InstantinstıntHIZLI,DERHAL
124FoundfaundİNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK224InsulateinsuleytİZOLE ETMEK
125FragilefreρayılKOLAY KIRILABİR225InsultinsaltHAKARET ETME, ONUR KIRMA
126FrankfrenkAÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ226IntangibleintencıbılMANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
127FreightfreytHAMULE, NAVLUN227IntenseintensDERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
128FridgefricBUZDOLABI228IntensiveintensivYOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
129FrontierfrantierSINIR229Interfereinterfir1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
130FryfrayKIZARTMAK230IntestinesintestinzBAĞIRSAKLAR
131Full StopfulstopNOKTA231InvadeinveydİSTİLA ETMEK
132FundamentalfandımentılTEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ232InvoiceinvoysFATURA
133FuneralfüunırılCENAZE233InvolveinvolvİŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
134FurthermorefördırmorYANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)234IronicallyayronikliTAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
135FusefüuzSİGORTA (elektrik vb.)235IrritateiriteytKIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
136FussfaasTELAŞ, TELAŞLANMAK236ItchitρiKAŞINDIRMAK
137GaoljeilHAPİSHANE237ItemaytımBİRİM
138Gaygey1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO238Jackcek1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
139GeargiırVİTES239JackalcekılÇAKAL
140GermcörmMİKROP240JacketcekıtCEKET
141GhostgostHAYALET,HORTLAK241JaguarceguarJAGUAR
142GigolojigoloJİGOLO242JarcaarKAVANOZ
143GingercincırZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ243JeansciinzJİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
144GlobeglobKÜRE, DÜNYA244JellyceliJÖLE
145GluegluYAPIŞTIRICI245JellyfishcelifişDENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
146GoalgolHEDEF, GAYE, GOL246JockeycokeyCOKEY
147GossipgosipDEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU247JubileecubıliiJÜBİLE
148GrapefruitgreypfruutGREYFURT248KeenkiinKESKİN (Keen on:hoşlanmak)
149GratefulgreytıfılMİNNETTAR249KetchupketρıpKETÇAP
150GravestonegrıyvıstunMEZARTAŞI250KidnapkıdnepZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
151GraveyardgreyvyardMEZARLIK, MEZAR251KidneykidniyBÖBREK
152GreengrocergıringırosırMANAV252KinkinAİLE, AKRABA
153GroomgruumDAMAT253KnightnaytSİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
154GrumblegrambılSIZLANMAK,YAKINMAK254KnobnobTOKMAK, TUTACAK
155GuaranteegarentiiGARANTİ255LabelleyblETİKET
156Guided Missile gaydıd misaylyl GÜDÜMLÜ ROKET256LaboratorylıborıtriLABORATUVAR
157GuitargitaarGİTAR257LadleleydılKEPÇE (Yemek)
158GulfgalfKÖRFEZ258LamppostlembpostSOKAK LAMBASI
159GuygayADAM259LampshadelempşeydABAJUR
160HabitathebıtıtDOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)260LaneleynDAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
161HairdresserherdresırKUVAFÖR, BERBER261LashleşKAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
162HairdryerherdrayırSAÇ KURUTMA MAKİNASI262LaunchlonρBİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
163HalthaltDUR263Laundry-BasketlondıribeskıtÇAMAŞIR SEPETİ
164HamhemDOMUZ AYAĞINDAKİ ET264LeagueliıgBİRLİK, LİG
165Hand Grenadehend grineidEL BOMBASI265LeakliikAKINTI, SIZMAK
166HandicaphendikapSAKAT266LeaseliisBELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
167Hang OnhengonBEKLE267LecturelekρırDERS, KONFERANS VERMEK
168HappenhepınOLMAK268LengthlengthUZUNLUK
169Head Quarters hedkuartırsMERKEZ,KARARGAH269LettuceletısSALATA, KIVIRCIK
170HeadlinehedlaynBAŞLIK (Gazetede)270LeverliivırKALDIRAÇ, MANİVALA
171HeadphonehedfonKULAKLIK271LiarlayırYALANCI
172HectarehektarHEKTAR272LicklikYALAMAK
173HeritageheritıcMİRAS273LidlidKAPAK
174Hingehinρ1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS274LighterlaytırÇAKMAK
175Hold Onhold onBEKLE275LimitlimitHAT, SINIR, LİMİT
176HolyholiKUTSAL276LiquidatelikvideytTASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
177HookhuukÇENGEL, KANCA277LiteraturelitricırEDEBİYAT
178HorizontalhorizantılYATAY278LitterlitırÇÖP,DAĞINIKLIK
179HosehozHORTUM279LiverlivırKARACİĞER
180HubbubhababGÜRÜLTÜ280LoaflofBÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
181HughagSARILMAK,KUCAKLAMAK281LoanlonÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
182HugehüyρÇOK BÜYÜK282LobsterlobstırİSTAKOZ
183HumanhuiymınİNSAN, BEŞERİ283LocatelokeytKURMAK,YERLEŞTİRMEK
184HushhaşSAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS284LonelylanliyYALNIZ, KİMSESİZ
185HuthatKULÜBE, BARAKA285LorryloriKAMYON
186IdiotidyıtAPTAL286LoyalloyılSADIK
187Ignitionignişın1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI287LoyaltyloyıltiySADAKAT,BAĞLILIK
 
Murat

Murat

Yönetici
1CommitkımitSUÇ İŞLEMEK (To commit murder)1DipdıpDALDIRMAK
2Commitmentkomitmınt1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK2DirectorydirektiriREHBER (telefon vb.)
3CommunicatekımyunikeytİLETİŞİM3DisasterdızastırFELAKET, AFET
4CommutekımyutEVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK4DisclosedisklozAÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
5CompensatekompınseytTELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK5DiscodiskoDİSKO
6CompensationkompınseyşınTELAFİ,TAZMİNAT6DisgustdısgastTİKSİNTİ
7ComplicatedkomplıkeytıdKARIŞIK,KOMPLİKE7Dismaydismey1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
8ComponentskımponıntUNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN8DismaydismeyKORKU, DEHŞET
9ComposekımpozYAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)9DispatchdispeρSEVK ETMEK, YOLLAMAK
10CompositionkompızişınKOMPOZİSYON, BİRLEŞİK10DisplacedispleysYERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
11CompromisekomprımayzUZLAŞMA11DistinctiondıstingşınKÜÇÜK FARKLILIK
12ComputerkompitürKOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR12DivedayvDALIŞ
13ConcentratekonsıntreytKONSANTRE,YOĞUN13DiverdayvırDALGIÇ
14ConceptkonseptGENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why14DivorcedıvöösBOŞANMAK
15ConcernkonsöönİLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE15DominatedomineytHAKİM OLMA
16ConclusionkınkıluşınKARAR,SONUÇ16DonatedoneytBAĞIŞ YAPMAK
17Condemnkındem1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)17DonationdoneyşınBAĞIŞ
18ConductkondaktDAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK18DonordonırBAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
19Conekon1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)19DoomduumKÖTÜ KADER,KÖR TALİH
20ConferencekonfırınsKONFERANS20DoomsdayduumsdeyAHİRET GÜNÜ
21ConfinekınfaynKUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK21DosedosBİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
22ConflictkonflıktÇATIŞMA,ÇELİŞKİ22Down Paymentdavn peymıntPEŞİN (Ödeme)
23ConsentkınsentKABUL ETME,ONAYLAMA23DozedozUYUKLAMAK, HAFİF UYKU
24ConsequentlykonsikvıntlyBUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA24DozendozenDÜZİNE
25Consignkınsayn1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk25Draftdraaft1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
26ConsistentkansıstıntTUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)26DragdregSÜRÜKLEMEK
27ConstitutekonstituutOLUŞMAK,KURMAK27DragondregınEJDERHA
28ConstitutionkonstituşınANAYASA28DraindreynLAĞIM, SU YOLU
29ConstructkınstrakİNŞA ETMEK,YAPMAK29DramadraamDRAM
30ConsumekınsyuumTÜKETMEK30DraughtdraaftHAVA AKIMI, CERYAN
31ConsumptionkınsomşınTÜKETİM31DraughtsdraaftsDAMA OYUNU
32ContactkontektTEMAS, DOKUNMA32DrawerdrovırÇEKMECE, GÖZ
33ContestkontestYARIŞMA33DrawndroovnBOĞULMAK
34ContinentkontınıntKITA34DrugdragUYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
35ContractkontrektKONTRAT,ANLAŞMA35Drumdram1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
36ContributekıntrıbiyutKATKIDA BULUNMAK36Duckdak1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
37ConvictkonvıktMAHKUM,SUÇLU37DucklingdaklingKÜÇÜK ÖRDEK
38ConvincekınvinsİKNA ETMEK38DuelduyılDÜELLO
39CopekopBAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK39DustbindastbınÇÖP TENEKESİ
40Cordonkordın1)POLİS 2)ASKER KORDONU40DyedayBOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
41CorkkookMANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)41DynamitedaynımeytDİNAMİT
42CorpsekorpsCESET42DynamodaynımuDİNAMO
43Correspondentkorıspondınt1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR43DynastydınıstiHANEDANLIK
44CorridorkoridoorKORİDOR44EagleigılKARTAL
45CorruptionkırapşınRÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK45EarthquakeörthkweikDEPREM
46CosmetickozmetikKOZMETİK46EeliilYILAN BALIĞI
47CostumekostiyumKOSTÜM47ElapseilepsZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
48CoupekupeSPOR ARABA48Embarkimbark1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
49CouponkuuponKUPON49Embarrassmentimbarısmınt1)SIKINTI 2)UTANMAK
50CrackerkrekırKRAKER50EmbraceimbreysSARILMAK
51CrampkrempKRAMP51EmotionimoşınKUVVETLİ DUYGU
52CranekreynVİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ52EmphasisemfisısÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
53CreditkreditKREDİ53EmphasizeemfısaysÜZERİNDE DURMAK
54CrisiskraysızKRİZ54EmphaticimfeticKESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
55CrispkrispCİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES55EmpireempayırİMPARATORLUK
56Crispkrisp1)İNCE 2)KAŞ56EnormousinormiyusKOCAMAN, İRİ
57CriticalkritikılKRİTİK57EntitleintaytılYETKİ VERMEK, HAK VERMEK
58CrocodilekrokıdaylAFRİKA TİMSAHI58EpitaphepitafMEZAR TAŞI YAZISI
59CrosswordkrosvördÇAPRAZ BULMACA59EqualizeilkvılayzEŞİTLEMEK
60Crowkro1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ60EquipikvipDONATMAK
61CrucialkuruşılEN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)61EquipmentikvıpmıntTESİSAT,DONANIM
62CrudecrudPETROL ( Crude oil=Ham petrol)62EscorteskortKONVOY,REFAKAT
63CurryköriHAFİF ACILI63Estateısteyt1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
64CushionkuşınYASTIK64Evacuateıveküueit1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
65CylindersiylındırSİLİNDİR65EvidenceevidınsDELİL
66DaisydeyziPAPATYA66EvolutionivulişınEVRİM
67DamagedemıρZARAR, ZARAR VERMEK67ExeksSABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
68DarlingdalingSEVGİLİ68ExceediksidAŞIRI
69Datedeyt1)HURMA 2)RANDEVU69ExclaimikskleymBAĞIRMAK
70DeadlinededlaynMÜHLET,SON TESLİM TARİHİ70ExclusiveiksklusiivUMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
71Deadlockdedlok1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ71ExecuteeksikiyutYAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
72DeafdefSAĞIR72Exhaustigzoost1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
73DebatabledibeytıbılTARTIŞABİLİNİR73ExhibitigzıbitTEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
74DebatedibeytTARTIŞMA74ExhibitionekzıbişınSERGİ
75DebtdetBORÇ75Expandıkspend1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
76DecaydikeyÇÜRÜMEK,BOZULMAK76Expansionıkspanşın1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
77DecentdisıntDOĞRU,HAKLI,İYİ77ExperimentıksperımıntDENEY
78DeclinediklaynAZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK78ExpireikspayırSÜRENİN DOLMASI
79DecreasedikriisAZALMAK79ExplosiveiksplıusivPATLAYICI MADDE
80DefaultdifoltİFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)80ExporteksportİHRAÇ MALI, İHRACAT
81DeferdiförGECİKTİRME, ERTELEME81ExtinguishikstingwişhIŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
82DeficitdefisitAÇIK (budget deficit=bütçe açığı)82ExtremeikstriimSON DERECE, AŞIRI
83DefinitiondefineyşınTANIMLAMA83EyebrowaybrauKAŞ
84DeliberatelydilibirıtliKASTEN84EyelashayleşKİRPİK
85DemoralizedimorılayzCESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK85EyelidaylidGÖZ KAPAĞI
86DependentdıpendıntBAĞIMLI (In dependent:bağımsız)86FablefeybılMASAL, EFSANE
87DeputationdeputeyşınVEKİLLİK87FabulousfebulısHARİKA, İNANILMAZ
88DeputydepyutiVEKİL88FactfekGERÇEK
89DesperatedespıritUMUTSUZ, ÇOK CİDDİ89FakefeykTAKLİT, SAHTE
90FamefeymŞÖHRET, ÜN190ImaginationimecıneyşınTASAVVUR, HAYAL
91Fanfen1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR191ImagineimecınTASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
92Fancyfensi1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ192ImitateimiteytÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
93FeaturefiiρırÖZELLİK193ImitationimiteyşınTAKLİT
94Fed UpfedapBIKMAK (I'm fed up:Bıktım)194ImmoralimorılAHLAKSIZ, EDEPSİZ
95FederalfedırılFEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ195ImpairimpeyırBOZMAK
96FerryferiFERİBOT, ARABA VAPURU196Implementımplımınt1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
97Fertileförtaıl1)GÜBRE 2)ÜRETKEN197ImplyimplayİMA ETME
98Fertilizeförtılaız1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)198ImpressimpıresETKİLEMEK
99FestivalfestıvılFESTİVAL199ImpressiveimpıresivETKİLİ,ETKİLEYİCİ
100FiancefianseyNİŞANLI200IncentiveinsentivTEŞVİK
101FictionfikşınKURGU (roman)201IncidentallyinsidentliBUNUN YANINDA (=By the way)
102Figfig1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU202IndefiniteindefinıtBELİRSİZ
103Fire-Brigadefayı-brigeydİTFAİYE203IndefinitelyindefinitliSONSUZ, SÜRESİZ
104FiscalfiskılDEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)204Indemnifyindemnifaı1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
105FistfistYUMRUK205IndemnityindemnitiTAZMİNAT
106FleafliiPİRE206IndexindeksİNDEX
107FleefliiKAÇMAK207IndividualindiviculAYRI, BİREY, FERT, KİMSE
108FleetfliitFİLO (gemi vb.)208IndorseindoosÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
109Flipperflipır1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ209EndorsementindoosmıntTASTİK,ONAY,CIRO
110FloristflorıstÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE210InevitableınevıtıblKAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
111FluentflüıntAKICI211InfiniteınfinitSONSUZ
112FoamfomKÖPÜK212InflammableinflemıbılATEŞ ALABİLİR
113Foam Rubberfom rabırSÜNGER213InflateinfleytŞİŞMEK
114FolkfolkHALK214InflationinfleyşınENFLASYON
115FootballfutboolFUTBOL215InflexibleinfleksıbılEĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
116FootprintfutprintAYAK İZİ216InitialinişılİLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
117ForemanformınUSTABAŞI, FORMEN217InitiativeinişıtivİLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
118ForeverfırevırDEVAMLI OLARAK218InjectincektŞIRINGA YAPMAK
119Forgeforρ1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK219InnocentinısıntSUÇSUZ, MASUM
120ForgerforcırÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ220InsecureinsikuırEMNİYETSİZ
121FormalformılRESMİ, CİDDİ221InsolventinsolvıntMÜFLİS
122ForthwithforthvitDERHAL, HEMEN222InspireinspayırAKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
123FoulfolPİS, KİRLİ223InstantinstıntHIZLI,DERHAL
124FoundfaundİNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK224InsulateinsuleytİZOLE ETMEK
125FragilefreρayılKOLAY KIRILABİR225InsultinsaltHAKARET ETME, ONUR KIRMA
126FrankfrenkAÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ226IntangibleintencıbılMANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
127FreightfreytHAMULE, NAVLUN227IntenseintensDERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
128FridgefricBUZDOLABI228IntensiveintensivYOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
129FrontierfrantierSINIR229Interfereinterfir1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
130FryfrayKIZARTMAK230IntestinesintestinzBAĞIRSAKLAR
131Full StopfulstopNOKTA231InvadeinveydİSTİLA ETMEK
 
Murat

Murat

Yönetici
1FundamentalfandımentılTEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ1InvoiceinvoysFATURA
2FuneralfüunırılCENAZE2InvolveinvolvİŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
3FurthermorefördırmorYANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)3IronicallyayronikliTAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
4FusefüuzSİGORTA (elektrik vb.)4IrritateiriteytKIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
5FussfaasTELAŞ, TELAŞLANMAK5ItchitρiKAŞINDIRMAK
6GaoljeilHAPİSHANE6ItemaytımBİRİM
7Gaygey1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO7Jackcek1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
8GeargiırVİTES8JackalcekılÇAKAL
9GermcörmMİKROP9JacketcekıtCEKET
10GhostgostHAYALET,HORTLAK10JaguarceguarJAGUAR
11GigolojigoloJİGOLO11JarcaarKAVANOZ
12GingercincırZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ12JeansciinzJİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
13GlobeglobKÜRE, DÜNYA13JellyceliJÖLE
14GluegluYAPIŞTIRICI14JellyfishcelifişDENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
15GoalgolHEDEF, GAYE, GOL15JockeycokeyCOKEY
16GossipgosipDEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU16JubileecubıliiJÜBİLE
17GrapefruitgreypfruutGREYFURT17KeenkiinKESKİN (Keen on:hoşlanmak)
18GratefulgreytıfılMİNNETTAR18KetchupketρıpKETÇAP
19GravestonegrıyvıstunMEZARTAŞI19KidnapkıdnepZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
20GraveyardgreyvyardMEZARLIK, MEZAR20KidneykidniyBÖBREK
21GreengrocergıringırosırMANAV21KinkinAİLE, AKRABA
22GroomgruumDAMAT22KnightnaytSİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
23GrumblegrambılSIZLANMAK,YAKINMAK23KnobnobTOKMAK, TUTACAK
24GuaranteegarentiiGARANTİ24LabelleyblETİKET
25Guided Missile gaydıd misaylyl GÜDÜMLÜ ROKET25LaboratorylıborıtriLABORATUVAR
26GuitargitaarGİTAR26LadleleydılKEPÇE (Yemek)
27GulfgalfKÖRFEZ27LamppostlembpostSOKAK LAMBASI
28GuygayADAM28LampshadelempşeydABAJUR
29HabitathebıtıtDOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)29LaneleynDAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
30HairdresserherdresırKUVAFÖR, BERBER30LashleşKAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
31HairdryerherdrayırSAÇ KURUTMA MAKİNASI31LaunchlonρBİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
32HalthaltDUR32Laundry-BasketlondıribeskıtÇAMAŞIR SEPETİ
33HamhemDOMUZ AYAĞINDAKİ ET33LeagueliıgBİRLİK, LİG
34Hand Grenadehend grineidEL BOMBASI34LeakliikAKINTI, SIZMAK
35HandicaphendikapSAKAT35LeaseliisBELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
36Hang OnhengonBEKLE36LecturelekρırDERS, KONFERANS VERMEK
37HappenhepınOLMAK37LengthlengthUZUNLUK
38Head Quarters hedkuartırsMERKEZ,KARARGAH38LettuceletısSALATA, KIVIRCIK
39HeadlinehedlaynBAŞLIK (Gazetede)39LeverliivırKALDIRAÇ, MANİVALA
40HeadphonehedfonKULAKLIK40LiarlayırYALANCI
41HectarehektarHEKTAR41LicklikYALAMAK
42HeritageheritıcMİRAS42LidlidKAPAK
43Hingehinρ1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS43LighterlaytırÇAKMAK
44Hold Onhold onBEKLE44LimitlimitHAT, SINIR, LİMİT
45HolyholiKUTSAL45LiquidatelikvideytTASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
46HookhuukÇENGEL, KANCA46LiteraturelitricırEDEBİYAT
47HorizontalhorizantılYATAY47LitterlitırÇÖP,DAĞINIKLIK
48HosehozHORTUM48LiverlivırKARACİĞER
49HubbubhababGÜRÜLTÜ49LoaflofBÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
50HughagSARILMAK,KUCAKLAMAK50LoanlonÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
51HugehüyρÇOK BÜYÜK51LobsterlobstırİSTAKOZ
52HumanhuiymınİNSAN, BEŞERİ52LocatelokeytKURMAK,YERLEŞTİRMEK
53HushhaşSAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS53LonelylanliyYALNIZ, KİMSESİZ
54HuthatKULÜBE, BARAKA54LorryloriKAMYON
55IdiotidyıtAPTAL55LoyalloyılSADIK
56Ignitionignişın1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI56LoyaltyloyıltiySADAKAT,BAĞLILIK
57IgnoreignoorÖNEMSEMEMEK57Magazinemagızin1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
58IllustrateilıstreytRESİMLE GÖSTERMEK58MagnetmagnitMIKNATIS
59MagnificentmegnıfısıntAZAMET, İHTİŞAM159Palmpaam1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
60Magnifying-Glassmegnıfaing-glassBÜYÜTEÇ160PanelpenılPANEL
61MaidmeydKADIN HİZMETÇİ161Pantspents1)DON 2)PANTOLON (AmE)
62Maintainmeynteyn1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME162ParachuteperışutPARAŞÜT
63Majormecır1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)163ParadepıreydRESMİ GEÇİT
64MajoritymıcorıtiÇOĞUNLUK164ParticipatepartısipeytBAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
65ManiacmeniyakMANYAK165PassivepesivPASİF, EYLEMSİZ
66ManualmenyulEL İLE YAPILAN166PastapestiMAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
67ManufacturemenufekρırÜRETMEK (Fab. vb)167PastepeystBEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
68MarginmaacınMARJ, KATKI168PastimepastaymHOŞ İYİ ZAMAN
69MarmalademaamıleydMARMELAT169PathpethPATİKA, KÜÇÜK YOL
70MassacremesıkırKATLİAM, KATLİAM YAPMAK170PatrolpetrolDEVRİYE
71MassivemesivÇOK BÜYÜK VE AĞIR171Patronpetrın1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
72MatmetHASIR, PASPAS172PausepozMOLA, ARA
73MatemeytARKADAŞ173PawpooHAYVAN PENÇESİ
74MathematicsmethemetiksMATEMATİK174PeapiiBEZELYE
75MattressmetrısYATAK, SEDİR175PeachpiiρŞEFTALİ
76Maturemeρur1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem176PeakpikZİRVE, TEPE
77MaturitymeρuritiOLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI177PeanutpinatYER FISTIĞI
78MaximummexsimumMAKSİMUM, AZAMİ178PearlpörlİNCİ
79MeadowmedoÇAYIR, MERA179PeasantpezntÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
80Mechanicmikenik1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ180PedalpedılPEDAL
81MedicalmedıkılTIBBİ181PedestrianpidestriınYAYA GİDEN
82MerelymiıliSADECE, ANCAK182PeelpiilKABUK SOYMAK (Meyve)
83MergemörcBİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)183Penknifepen nayfÇAKI
84MeritmeritHAKETMEK, DEĞMEK184PensionpenşınEMEKLİ MAAŞI
85Mightmayt1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)185PerfumepörfyüümPARFÜM
86MikemaykMİKROFON186PerilperilBÜYÜK TEHLİKE
87Mildmayld1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK187Periodperiid1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
88MilletmilıtDARI188PermanentpörmınıntDEVAMLI,SÜREKLİ
89MillionairemilyınerMİLYONER189PersistpesistDEVAM ETMEK
90MinceminsKIYMA (Et vb.), KIYMAK190PessimistpesimistKÖTÜMSER
91MiraclemirıkılMUCİZE191Petrol Stationpetrıl steyşınBENZİNCİ
92MisermayzırHASİS, CİMRİ192PhilosophyfılosıfiFİZOLOFİ
93MiserablemizrıbılSEFİL193PhysicalfizıkılFİZİKSEL
94MiserymısiriSEFALET194PicketpıkıtGREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
95MislaymisleyNEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK195PicklepıkılTURŞU
96MobilemobaylOYNAK,HAREKETLİ196PillowpilowYASTIK
97MoisturemoısρırNEM197PillowcasepilokeysYASTIK KILIFI
98Molemol1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN198PinchpinρÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
99MonumentmonımıntANIT, ABİDE199Pincerspinρırs1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
100MoodmuudMİZAÇ, RUH HALİ200PioneerpaynırÖNCÜ
101MoralmorılAHLAK201PistolpıstılTABANCA
102MoralemıraalMORAL202PitypitiACIMAK (What a pity : Ne yazık)
103MortgagemorgeyρİPOTEK203PlasticplestikPLASTİK
104MosquitomıskiitoSİVRİSİNEK204Platformpletform1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
105MossmosYOSUN (Nemli yerlerde oluşan)205PlaygroundpleygraundOYUN SAHASI
106MotionmoşınHAREKET, ÖNERME206Plumplam1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
107Motivemotiv1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ207PlumberplamırMUSLUK TAMİRCİSİ
108Mud-GuardmadgardÇAMURLUK208Polepol1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
109MultiplymaltıpılayÇARPMAK, ÇOĞALMAK209PorcelainposelınPORSELEN
110MurmurmörmırMIRILDANMAK,UĞULTU210Porterpootır1)HAMMAL 2)KAPICI
111MusclemasılPAZU, KAS211PostagepostıρPOSTA ÜCRETİ
112MuseummüuzımMÜZE212PovertypovitıFAKİRLİK
113MushroommaşrumMANTAR213Power Of Attorneypavır ıv atörnVEKALETNAME
114MuslimmazlımMÜSLÜMAN214Power-Housepauwırhaus1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
115MustardmastırdHARDAL215PreciouspresisKIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
116Mutemüut1)SESİZ 2)DİLSİZ216PreciselyprısayzlıKESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
117MuttermatırMIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK217PrescriptionpriskrıpşınREÇETE
118MutualmüuρulMÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)218PreserveprizörvKORUMAK,KONSERVE YAPMAK
119NapkinnepkinPEÇETE219PrimarilypramıriliANA OLARAK
120NarratenıreytANLATMAK, SÖYLEMEK220Primarypraymeri1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
121NastynastiPİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN221Primitiveprimitiv1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
122NaughtynotiYARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)222PrioritypayoritiÖNCELİK
123NeedlessnidlessLÜZUMSUZ223PrivilegeprivılıρİMTİYAZ
124NegotiatenigoşıeytGÖRÜŞMEK,MÜZAKERE224ProcessprosesİŞLEM
125NetworknetwörkŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI225ProhibitprıhibitYASAKLAMAK
126NicknamenikneymTAKILMIŞ AD, LAKAP226Promoteprımot1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
127NightmarenaytmeyrKABUS227PromotionprimoşınTERFİ
128Nominatenomineyd1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME228Propellerprıpelır1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
129NonsensenonsısSAÇMA229ProportionpropoşınORANTI
130NotoriousnutoriyusKÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN230ProsecuteprasıkyutTAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
131NovelnovılROMAN231ProstitutionprostıtuşınFUHUŞ
132NudenüudÇIPLAK232ProverbprovörbATA SÖZÜ
133NylonnaylonNAYLON233ProvocationprıvıkeyşınKIŞKIRTMA
134OarorKÜREK234ProvokeprıvokKIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
135OasisoesisVAHA235PublicitypablısitiİLAN, REKLAM, YAYINLAMA
136Obligeıblayc1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK236Pull Uppull apARACI DURDURMAK
 
Murat

Murat

Yönetici
1OccurıkörOLMAK1PulsepalsNABIZ, VURUŞ
2OddodTUHAF,ACAİP2PumpkinpampkinKABAK
3Okay (Ok)okeyPEKİ, TAMAM3PunctualpankρuılTAM ZAMANINDA
4Old-Fashioned old feyşındESKİ MODA4PurepüurSAF, TEMİZ
5OmeletteomlıtOMLET5PursepöösKÜÇÜK EL ÇANTASI
6OmitımitATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK6PyramidpiramitPİRAMİT
7OnionanyınSOĞAN7QualifiedkwolifaydEHLİYETLİ, KALİFİYE
8OptionopşınSEÇME, SEÇENEK, OPSİYON8QuotakwotıKOTA, KONTENJAN
9OralorılSÖZLÜ9QuotekwotAKTARMA, SÖYLEME
10OrbitorbitYÖRÜNGE10RacketrekitRAKET
11OrchardorρıdBOSTAN11RadarreydırRADAR
12OriginalarıcınılORJİNAL, İLK, YENİ12RailingreilingBAHCE PARMAKLIKLARI
13OvalovılOVAL13Ramrem1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
14OverdoovırduFAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK14Rashraş1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
15OverdueoverduuVADESİ GEÇMİŞ15RatretSIÇAN
16OvertakeovırteykGEÇMEK, SOLLAMAK16Rearrıir1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
17OvertimeovırtaymFAZLA MESAİ17RecessionriseşinDURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
18OverworkovırvörkFAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK18ReciperesipiYEMEK TARİFİ
19OwlaulBAYKUŞ19RecollectrekılektHATIRLAMAK
20OxygenoksıcınOKSİJEN20ReconcilerekınsaılUZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
21OysteroistırİSTİRİDYE21ReconciliationrekınsilieyşinUZLAŞMA
22PackedpektKALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN22RefereerefiriHAKEM
23ReferendumrefırendumREFERANDUM, HALK OYLAMASI123SingularsingulırACAİP, TEK, EŞSİZ
24RefillrifılDOLDURMAK124SirensaırınSİREN
25RefreshmentsrıfreşmıntsSANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)125SkimskimKÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
26RefrigeratorrefrıρıretırBUZDOLABI126SkullskalKAFATASI
27RegionricınBÖLGE127SliceslaysDİLİM, DİLİMLEMEK
28Registerrecıstır1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP128SlipperslipırTERLİK
29RegulationreguleyşınYÖNETMELİK, YASA129SlotslotUZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
30RelatereleytANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)130Smartsmart1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
31RelevantrelıvıntBAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ131SmugglesmagılKAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
32ReliablerilaybılGÜVENİLİR132SnacksnekKÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
33ReluctantrilanktıntİSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK133SnagsnegPÜRÜZ
34RemedyremidiÇARE134SnubsnabKÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
35Remitrimit1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale135So Farso farŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
36RemittancerimitınsHAVELE (Para)136SoaksokISLATMAK
37ReputationreputeyşınİTİBAR,ÜN137SoccersokırFUTBOL
38ResearchrisörρARAŞTIRMA138SocialsoşılSOSYAL
39ResentrizentHOŞLANMAMAK, KIZMAK139Socksak1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
40ResiderizaıdOTURMAK, İKAMET ETMEK140SolidaritysoliderıtiDAYANIŞMA
41ResidentrezıdınsBÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN141Sophisticated sofistikeytİNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
42RespondrispondCEVAP VERMEK142SouvenirsuuvenırHATIRA
43Restoreristor1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA143Spanspen1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
44RestrictrıstriktSINIRLAMAK144SpannerspenirSOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
45ResumerızuumYENİDEN BAŞLAMAK145SpectacularspektıkulırGÖRÜLMEYE DEĞER
46RetailriteilPAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ146SpectatorspekteytırİZLEYİCİ (Maρ vb.)
47RetaliationritalieyşınİNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME147SpeedometerspidamıtırHIZÖLÇER
48RevenuerevenüüGELİR148SpicespaysBAHARAT
49ReverserivörsTERS, ARKA (reverse gear = geri vites)149SpiderspaydırÖRÜMCEK
50ReviserıvayzTEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK150SpillspilDÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
51RevolutionrevolışınDEVRİM151SpiralspiralSPİRAL
52RidridATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)152SpitspitTÜKÜRMEK
53RiflerayfılTÜFEK153SplashsplaşSIÇRATMA
54RocketrokıtROKET154Squashskwaş1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
55Roundaboutraundıbaut1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA155SqueezeskwiizSIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
56RouteruutROTA156StabilizestebilayzDENGELEME,SAPTAMA
57Rubberrabır1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ157Stablesıteybıl1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
58RugragKÜÇÜK HALI, KİLİM158StadiumstedyumSTADYUM
59RuinruinHARABE, YIKIM, MAHVETME159Stallstool1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
60RustrastPAS160StaplersteipılrZIMBA (Tel)
61SacrificesekrıfaysKURBAN, FEDAKARLIK161StationerysteyşıneryKIRTASİYE
62SafarisifaariSAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU162StatuestatüüHEYKEL
63Safety-BeltseyftibeltEMNİYET KEMERİ163SteaksteykBONFİLE
64Safety-PinseyftipinÇENGELLİ İĞNE164Steelstiil1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
65Salmonsemın1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK165Steepstiip1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
66Saloonsıluun1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU166Step Childstep ρayldÜVEY ÇOCUK
67SaluteselüutSELAM VERMEK (Askerυ)167Sterilesterayl1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
68SamplesempılÖRNEK, NUMUNE168SterilizesterilayzKISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
69Sandpapersendpeypır1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK169StethoscopestethıskopGÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
70SardinesaadinSARDALYA170Stewardstüvıd1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
71SatellitesetilaytUYDU171Stock Certificatestok sertifikeytHİSSE SENEDİ
72SatinsetinSATEN, ATLAS172StoolstuulTABURE
73SaucesoısSALÇA, SOS173StormstoomFIRTINA
74SaucepansoospenTAVA174StrainstreynGERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
75SaucersoosırBARDAK ALTLIĞI175StrainerstreynırSÜZGEÇ
76SausagesosıρSOSİS176StrapstrepTUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
77SavageseviρVAHŞİ,YABANİ,YIRTICI177StretcherstreρırSEDYE
78SavourseyvırTAT, LEZZET, ÇEŞNİ178StructurestrakρırYAPI
79Sawsoo1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)179StudiostüudioSÜTÜDYO
80SaxophoneseksifonSAKSAFON180StutterstatırKEKELEMEK, KEKEME
81ScandalskendılSKANDAL181StylestaylSİTİL
82ScareskeirKORKUTMAK182Submitsıbmit1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
83ScarfskaafATKI183Subscribesebskrayb1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
84ScenesiinOLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ184SubsidizesabsidayzYARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
85SchemeskiimPLAN, PROJE185SubsidysabsidiyYARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
86ScholarshipskılırşipBURS186SubstancesabstınsMADDE, CEVHER
87SconeskonBİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ187SubstitutesabstitüvtVEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
88ScorpionskorpionAKREP188SubtractsabtrektÇIKARMAK (6-3=3)
89Scrambleskrımbıl1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ189SufficientsefişıntYETERİNCE
90Scruffskraf1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN190SuicidesuisaydİNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
91Sealsiil1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI191SuitcasesuitkeysBAVUL (Elbise iρin)
92SeasidesisaydDENİZ KENARI192SummarysamiriÖZET
93Seat-Beltsit beltEMNİYET KEMERİ193SummitsamitZİRVE
94Second-Ratesekınd reytİKİNCİ DERECE, KALİTE194SunsetsansetGÜNEŞİN BATIŞI
95SecureseküürEMNİYETLİ, SAĞLAM195SuperiorsüperiyırDAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
96See OversiovırİMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK196SupervisesüpervayzDENETLEME, GÖZLEM
97SegmentsegmıntDİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK197SuppliessıplayzERZAK, MAL
98SenatesenitSENATO198Suppresssıpres1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
99SeniorsinyırYAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK199SupremesüupriimYÜCE, ÜSTÜN
100SergeantsarcıntÇAVUŞ200SurgeonsöcınCERRAH
101ServiettesörviyetPEÇETE201SurgerysöcırıAMELİYAT
102Set Off, Outset of,set autt SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK202SurrendersırendırTESLİM OLMAK (To yield)
103Set Onset onATAK203SuspendsıspendASKIYA ALMAK, DURDURMAK
104SexseksCİNSİYET, CİNS204SuspensionsıspenşınASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
105ShallowşelowSIĞ205SuspicionsıspışınŞÜPHE
106ShampooşempuuŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK206SwanswanKUĞU
107SharkşarkKÖPEK BALIĞI207SweatswetTER,TERLEMEK
108Sharp ShooterşarpşutırKESKİN NİŞANCI208SweaterswetırSÜVETER
109ShaveşeyvTIRAŞ209SwollenswolınŞİŞMİŞ
110ShelfşelfRAF210SyrupsırıpŞURUP
111ShieldşiildKALKAN, KILIF211TabletteblitTABLET
112Shiftşift1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE212TabootabuuAYIP, ARGO, TABU
113Shoelaceşuu leysAYAKKABI BAĞI213Talenttelınt1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
114Shoot Downşut daunİMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ214TantenTEN RENGİ
115Short CutşortkatKESTİRME215TangerinetengerinMANDALİNA
116ShortagesortıρYOKLUK, KITLIK216Tape-Measureteip-mejırMEZURA
117ShrinkşringkÇEKMEK, KÜÇÜLMEK217TargettergıtHEDEF
118SignificantsinifıkıntMANALI, ÖNEMLİ218TariffterifTARİFE, FİAT LİSTESİ
119SignpostsaynpostİŞARET DİREĞİ219Tarttart1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
120SillysiliBUDALA, APTAL220Teasetiiz1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
121SilosayloSİLO, DEPO221TechniqueteknikTEKNİK
122SinceresinsiırİÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN222Teenagertiineρır13-19 YAŞ ARASI
223TempletempılTAPINAK287UrbanööbınŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
224TemporarytemprıriGEÇİCİ288V.I.P.viaypi(VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
225TempttemptCEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK289VacationvekeyşınTATİL
226TenanttenıntKİRACI290Vacuum cleanervakuum klinır ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
227TendtendMEYİLLİ OLMAK291VanvenMİNİBÜS
228TenttentTENTE,ÇADIR292VanillavenilıVANİLYA
229TerminaltermınılTERMİNAL293VaporizeveipırayzBUHARLAŞMAK
230TerraceterısBİTİŞİK EVLER294VasevaazVAZO
231TerrifyterifayKORKUTMAK295VeilveilDUVAK
232TerritoryteritriTOPRAK PARÇASI296VeinveynDAMAR
233ThemethiimTEMA, KONU297VelvetvelvıtKADİFE
234TheorythioriTEORİ298VenturevenρırMACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
235ThermometerthemomitırTERMOMETRE299VerbvörbFİİL
236ThirdthödÜÇÜNCÜ300VerdictvördiktHÜKÜM
 
Murat

Murat

Yönetici
1ThirteenththötiithONÜÇÜNCÜ1VerticalvörtıkılDİKEY
2ThirtieththötithOTUZUNCU2VestvestATLET, FANİLA
3ThoroughlythruiliTAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA3VetvetVETERİNER
4ThoughtfulthootfulDÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN4ViavaıGEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
5ThoughtlessthootlısDÜŞÜNCESİZ5ViablevaıbılGEÇERLİ (But in practice it wouln't be viable)
6ThumbthamEL, BAŞ PARMAĞI6Vicevays1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
7TicktikSAAT SESİ, OKEY İŞARETİ7Vicious Circle vişıs sörkıl KISIR DÖNGÜ
8TidetaydGEL-GİT OLAYI8VictimizeviktımayzKURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
9TigertaygırKAPLAN9VinegarvinıgırSİRKE
10TinytayniÇOK KÜÇÜK10ViolinvaılınKEMAN
11ToilettoilıtTUVALET11VitalvaytılÇOK ÖNENEMLİ
12Tokentokın1)İŞARET 2)JETON12VolcanovolkenoVOLKAN,YANARDAĞ
13TomatotımaatoDOMATES13VolleyballvolıbolVOLEYBOL
14TontanTON (1000 kg.)14VoluntaryvolıntriGÖNÜLLÜ
15TonetonTON (SES,IŞIK vs.)15VomitvamitKUSMAK
16TooltuulALET (Çekiρ, Balta vb.)16VowelvavılSESLİ HARF (a,e,i)
17Tooth Picktuuth pikKÜRDAN17VulnerablevalnıbılZAYIF, KORUMASIZ
18Torchtorρ1)MEŞALE 2)EL FENERİ18Vulturevalρır1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
19TorpedotorpiidoTORPİL19WagerwacırİDDİAYA GİRMEK
20TortoisetootısKAPLUMBAĞA20WagonwegınYÜK VAGONU, AT ARABASI
21TorturetorρırİŞKENCE, İŞKENCE ETMEK21WaistweystBEL
22ToughtafZOR, GÜÇ, SERT22WaistcoatweystkotYELEK
23TournamentturnımıntTURNUVA23WalletwalıtCÜZDAN
24TraditiontredişinGELENEK24WalnutwolnatCEVİZ
25TragedytrejediTRAJEDİ25Warderwoodır1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
26TransformtrensformBİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK26WardrobewordroopGARDROP, BÜYÜK DOLAP
27TransparenttresperintSAYDAM27WareweyırEŞYA (Kitchen ware vb.)
28TraptrepTUZAK, KAPAN, YAKALAMAK28WarehouseweyrhausDEPO
29TremendoustrimendısÇOK BÜYÜK, HARİKA29WarrantwarıntGARANTİ
30TriggertrigırTETİK ( Who pulled triger? )30WaspwaspARI (Bal arısı değil)
31TripodtraypodÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI31Water Proofwotır prufSU GEÇİRMEYEN
32TrooptrupİNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ32Water-Colours wotır kolırs SULU BOYA
33TroopstrupsASKERLER33WhaleweylBALİNA
34TrucktrakKAMYON34What Ifwat ifNE OLURDU..
35TuitiontuuşınÖĞRETİM, ÖZEL DERS35What's Its (His/Her) Name BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
36TuliptüulıpLALE, LALE FİDANI36What's Morewats morBUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
37TummytamiMİDE37What's Whatwats watİŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what)
38TurbantöbınTÜRBAN38WheelwiilTEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
39TurnkeytörnkiyANAHTAR TESLİM (proje vb.)39WhimwhimKAPRİS
40TurnovertörnovırCİRO (SATIS)40WhisperwispırFISILDAMAK, FISILDAŞMAK
41TypisttaypistDAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE41Wind Screenwind skriinARABA ÖN CAMI
42TyretayrLASTİK42WindpipewindpaypNEFES BORUSU
43UfoyufoUNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ43Windscreen Wiperwindskriin waySİLECEK
44UndergoandırgoKATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI44WingwingKANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
45UnderlineandırlaynYAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK45WisdomwizdımAKIL
46UnfairanfeyırADİL OLMAYAN46WitchwiρCADI
47UnityunıtBİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR47Worshipwörşip1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
48Up To Youap tu yuSANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)48WristristBİLEK
49UponıponÜSTÜNDE49ZoomzumYAKLAŞTIRMAK
50Upside-Downapsayd downTEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
 
Üst