Emmy Noether Kimdir?

elnur

elnur

Yeni Üye
Emmy Noether 1881 yılında doğmuştur. Emmy Noether'in annesi zengin bir ailenin kızıdır. Emmy Noether soyut cebir ve kurumsal fiziğe katkı sağlayan tanınmış Alman bir matematikçidir. Tarihin en önemli kadın matematikçisi olarak tanınan Noether Erlangen kasabasında Yahudi bir ailede doğmuştur. Yahudi olduğu için 1933 yılında Nazile tarafından sürgün edilmiştir. Bir süre sonra Nazileri'in elinden kurtulmuş ve Amerika'da Bryn Mawr College’ de kısa bir süre profesörlük yapmıştır. 1935 yılında kanserden ölmüştür. Emmy Noether, Avrupa da üniversiteye giden ilk kadın olmuş; bunu başarmak için kişilerle ve kurallarla mücadele etmekten yılmamıştır. Akademik hayata başlamasında Hilbert’ten aldığı destek yadsınamaz.

27ANGI-popup.jpg


2. Dünya Savaşı’ndan sonra Nazilerin yaptıklarının özrü olarak Erlangen üniversitesi Emmy’ye matematik alanında uzman Gymnasivm’a Noether adını vermiştir.

46991-004-CBF00393.jpg


Babası Max Noether (1844-1921) Almanya'da yaşamıştır. Babası da cebirsel fonksiyonlar teorisi, cebirsel geometride sayısız teoremleri ile tanınmış bir matematikçidir. Emmy Noether (kızı) Erlangen'de doğmuştur. Kızı Göttingen'de profesör olmuş, modern cebire önemli katkılarda bulunmuş parlak öğrenciler yetiştirmiştir.
 
Üst