Ebussuud Efendi Biyografi-Ebussuud Efendi Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Ebussuud Efendi Kimdir?

HOCA ÇELEBİ olarak da bilinir fıkıh ve tefsir bilgini.Mutasavvıf Muhyiddin Mehmed'in oğlu sonra İstanbul kadısı oldu. 1537'de Rumeli kazaskerliğine yük-seldi. 1545'te şeyhülislamlığa getirildi ve yaşamı boyunca bu görevde kaldı.Osmanlı şeyhülislamları arasında daha çok verdiği fetvalarla tanınan Ebussuud Efendi özellikle Batmiliği benimseyen mutasavvıflara karşı koydu.Ebussuud Efendi'nin Türkçe yay. haz. E. Düzdağ) adıyla derlenerek yayımlanmıştır.Ebussuud Efendi şiir de yazmıştır.HAKKINDA YAZILANLARTek başına bir ordu...Ebussuud EfendiO gün Süleymaniye Camii cemaate dar gelir. Muazzam kalabalığın bir ucu Mercan yokuşundadır Mübelliğler haykırırlar “Er kişi niyetine” Ses dalga dalga yayılır uzaklara.Kanûni fatihalar okur kendi mezarına.SEN KENDİNİ KURTARDIN AMA...

Sultanın naaşı tam mezarına bırakılacaktır ki “Neler oluyor orada?”-Bu emaneti mezara bırakmam gerek.

-Olmaz! Böyle bir şey caiz değil.

-Sultanımız vasiyyet ettiler ama.

-Vasiyyet mi? İçinde ne var acaba?

-Bilmiyorum efendim.

-Ver bakayım şu çekmeceyi.Adamcağız uzatır “Sen kendini kurtardın. Bakalım Ebussuud ne yapacak?”İKİ GÖZDE ELÇİ

Ali Kuşçu ve Mustafa İmâdi Uluğ Bey’in yanında yetişmiş birer zirvedirler. Hem gökleri kitap gibi okur coğrafyayı iyi bilirler. Timuroğulları dağılınca Akkoyunlular’ın hizmetine girerler.Uzun Hasan bunları elçi olarak Fatih’e gönderir. Fatih insan sarrafıdır. Uzun Hasan’ın mesajıyla ilgilenmez bile. Ama gözünü elçilerden alamaz. Bu iki âlime hayran olur ve ne eder eder onları Osmanlı’ya kazandırır.Gel zaman git zaman Mustafa İmâdinin oğluyla Ali Kuşçu’nun kızı evlenirler. Bu kutlu izdivaçtan ulaşır kemâle.PAŞAZADE HAZRETLERİNİN GÖZDESİ

İbn-i Kemâlpaşa onları zafere inandırır. Budin’de ilk hutbeyi o okur. Süleymaniye’nin temeline ilk taşı o koyar. Sultanı Kıbrıs’ın fethine ikna eder. Nitekim bir ilim adamının varacağı son noktaya getirilir ve tam 30 yıl (dile kolay) şeyhülislâmlık yapar.Ebussuud Efendi sade giyinir ama çok heybetlidir. Güler yüzlü ve tatlı dillidir. Üslubu latifelidir ve çocuklarla yakından ilgilenir. Arapça sorana arapça hem Arap harflerine benzeyen bu esrarlı yazılar okunamadı ve zamanla boyatılarak kapatıldı)Ebusuud Efendi Sultan Süleyman’a “Kânuni” adını kazandıran kânunların mimarıdır. Özellikle o devirde şiddetle ihtiyaç olan ârazi kanunnamesini yazar Tımar ve zâametleri sisteme sokar.HIZI BAŞ DÖNDÜRÜR

Devlet işlerinde yanındakilerin tahâmmül edemiyeceği bir süratle çalışır. Kâtiplerin bir kısmı günün ilk yarısı kalem oynatırlar eksiklikleri aksaklıkları gözüyle görür ve yerinde giderir. Ebussuud Efendi 20 mükemmel kitap hazırlar ve zaman zaman içli ve mânâlı şiirler yazar.Hepsi bir yana Mâlulzâde Fudayl bin Ali Cemali ve Ataullah Efendi gibi pırlantaları yetiştirir.Eh elbette ibadet ehlidir. Uykusuz geçen geceler onlar için meziyyet değildir. Belki de bu yüzden onu İmam-ı âzam Efendimize benzetirler.Eğer yaptığı işleri tıkanan işleri yerinde düzeltsin. Hem de hiçbirini aksatmasın. Vallahi zor! Çok zor. Hoş onlar bu yüzden büyüktürler ya.Eh velisi Yahya Efendi olan bir devrin Şeyhülislâmı da böyle olmalıdır. Ebussuud gibi. (Kuddise sirruh)Ebussuud Efendi bir sahabe aşığıdır ve Eyyûb Sultan civarına defnedilmeyi vasiyyet eder. Halid bin Zeyd'i (radıyallahu anh) ziyarete gelenler büyük velinin önünden geçerler.Ebussuud Efendinin nurlu kabri Eyyûb Meydanı'nda adıyla anılan Dar-ül Hadis'in bahçesindedir.
 
Üst