Duha Suresi Türkçe meali

Murat

Murat

Yönetici
Duha kelime anlamı olarak Kuşluk vakti demektir, Bu mübarek surede cenabı Allah Kuşluk vaktine yeminle bizlere ders veriyor. Mekke'de nazil olan bu sure Fecr Suresinden sonra inmiş ve 11 ayettir.
Duha-Suresi.jpg

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla.

1. Andolsun kuşluk vaktine

2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.
 
Üst