Doğa Bilimleri Nedir ??

yosun

yosun

Süper Yönetici
Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal gerçekliktir (realite). İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan herşey doğal gerçekliktir. Fizik başta olmak üzere
maddeyi inceleyen kimya
canlıyı inceleyen biyoloji
gök cisimlerini inceleyen astronomi doğa bilimlerine örnektirler.

Doğa bilimleri olgusaldır. Doğada her an varolabilen olaylar zincirlerini
olguları inceler. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleyerek doğanın yasalarına ulaşır. Olgusallık
deney ve gözlem yolu ile ulaşılan yasaları yine deney ve gözlem ile doğrulatmaktır. Ayrıca determinist olmalıdır.

Doğa bilimleri tüme varım yöntemini kullanır. Tek tek olaylardan ve olgulardan hareket edilerek genel doğa yasalarına ulaşılır.

Doğa bilimleri açıklayıcıdır. Amacı sadece anlamak değil
ayrıca açıklamaktır. Açıklama; bir olgu veya varlığı meydana getiren temel öğeleri
anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktır. Doğa bilimleri anladığı her realiteyi tanım
yasa veya formül ile açıklamalıdır.


Konusu cansız ve canlı doğa (everen) olan bilimlerdir. Cansız doğa bilimleri konuları gereği daha kesin ve değişmeyen bilgilere daha da kolay olarak ulaşabilirler. Çünkü cansız doğa hemen hemen hiç değişmemektedir. Böyle olunca hem incelemek kolay olmakta hem de varılan sonuçlar çok daha uzun zaman doğru kalabilmektedir. Örneğin Arşimet'in bundan ikibin beşyüz yıl önce bulduğu sıvıların kaldırma gücü yasası bu gün hala geçerliliğini korumaktadır. Astronomi
fizik
jeoloji ve kimya bu bilimlerin başında yer almaktadırlar.

Ancak aynı kesinlikte ve uzun süreler doğru kalan bilgilere canlı doğa bilimlerinde rastlamak olanaklı değildir. Çünkü canlı doğa sürekli bir değişim içindedir. Ve dahası canlılar basamağının üst sıralarına çıkıldığında her canlı türünün zaman içindeki değişiminin yanı sıra bireyler arasında farklılıklar da gündeme gelmektedir. Tüm bunlar canlı doğa bilimlerinin hem araştırmalarını zorlaştırmakta hem de sonuçlarını tartışılabilir kılmaktadır. Ayrıca doğru bilgilerde zaman içinde doğruluklarını yitirmektedir. Bu durumda canlı doğa bilimlerinin temel görevi konuları içindeki değişimleri saptamak ve evrim sürecini açıklamak olmaktadır.


Doğa Bilimleri
-Bilgisayar Bilimleri

-Fizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri

-Kimya
Biyolojik Bilimler (Biyoloji
Botanik
Bakteriyoloji
Mikrobiyoloji
Zooloji
-Entomoloji
Genetik
Biyokimya
Biyofizik ve diğer ilgili bilim dalları)

-Yerbilimi ve Çevre Bilimleri (Jeoloji
Jeofizik
Mineraloji
Meteoroloji ve diğer atmosfer bilimleri
Deniz Bilimleri
Palaeoekoloji
Arkeoloji ve diğer ilgili bilim dalları)
 
Üst