Doğa Bilimleri Nedir?

dilayim

dilayim

Bölüm Yöneticisi
Doğa ve doğayı inceleyen bilimlerin konusu olan doğa bilimleri gerçekçilik ile alakalı konuları inceler. Fizik başta olmak üzere maddeyi inceleyen kimya, gök bilimini inceleyen astronomi, canlıları inceleyen biyoloji doğa bilimi konuları arasında yer almaktadır. Olgusal olan doğa bilimleri her an varolabilme potansiyeline sahip olay ve olguları inceler. Deney ve gözlem ile ortaya çıkarılabilen olayları incelediği için bir nevi deterministir.

Doğa bilimlerinde tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Olay ve olgular tek tek incelenerek genel doğa yasalarına ulaşılmaktadır.

Doğa bilimlerinde açıklayıcılık hakimdir. Doğa bilimleri her gerçeği tanım, yasa ya da formül ile ortaya koyabilmektedir.

Konusu cansız ve canlı olan bilimler olarak bilinmektedir. Cansız doğa bilimlerinde kesin bilgilere daha kolay ulaşılabilmektedir. Çünkü cansız doğada uzun süre kalıcılık hakimdir, değişim görülmez. Ama canlı bilim incelemelerinde uzun süre değişim gözlenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Canlı doğada zamanla bireysel farklılık oluşumları meydana geldiği için canlı bilim ile ilgili yapılan araştırmalar zaman alıcı, zor ve tartışılır sonuçlar ile karşı karşıya kalınabilecek şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle canlı bilim içinde yer alan evreni açıklamak oldukça zordur.

Bilgisayar bilimleri, fizik, astronomi, uzay bilimleri, kimya, biyolojik bilimler, yer bilimleri ve çevre bilimleri doğa bilimleri arasında yer alan bilimler arasında yer almaktadır.
 
Üst