Dobruca

yosun

yosun

Süper Yönetici
Dobruca

--------------------------------------------------------------------------------

Romanya ile Bulgaristan sınırı üzerinde bir bölge.

Dobruca
bütün tarihi boyunca Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara inen çeşitli kavimlerin uğrak yeri olmuştur. Dobruca'nın Osmanlı topraklarına katılması 1417'den sonra kesinleşti. Ondan önce birkaç el değiştirdi. 1417'den sonra Dobruca
artık Osmanlı egemenliği altındaki ülkeler arasına katılmış bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir sancak ya da eyalet olarak yönetilen Dobruca 1423'te Macarların
1462'de Eflaklıların 1575
1579
1587
1614
1622
1629 yıllarında ise Kazakların akınlarına uğramışsa da bir Türk ülkesi olarak gelişmekte devam etmiştir.

1672'den 1768'e kadar Ruslarla yapılan savaşlar Dobruca'nın kuzeyindeki topraklarda geçmiştir. Bu dönemde Dobruca
Osmanlı ordularının üstlendiği bölgelerden biri olmuştur. Ruslar ilk olarak Dobruca'ya 1768-1774 Osmanlı Rus savaşlarında girdiler. Dobruca savaş alanı oldu. Savaşlar boyunca şehirlerin yıkılması
köylerin yakılması Müslüman Türklerin göçmesine sebep oldu. Serasker Osman Paşa ile Seyyid Hasan Paşa'nın 1773 Silistre savunması ile Musa Paşa'nın 1855'teki Silistre savunması
İsakçı
Kaynarca
Tutrakan zaferleri
Dobruca'nın tarihinde Osmanlı kahramanlığının örnekleridir. Dobruca bu savaşlar boyunca sadece 1878 savaşında savaş alanı dışında kalmıştır.

Ayastefanos ve arkasından kabul edilen Berlin antlaşmalarının 46. maddesi gereğince bağımsızlığı tanınmış bulunan Romanya'ya bırakılan Dobruca'nın güney bölgesi de Bulgaristan'a geçmiştir. Bu yöre 1908'de Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesine kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Balkan Savaşı'ndan sonra ise Bükreş Antlaşması (1913) gereğince Güney Dobruca ile Romanya'ya katılmıştır. Neuilly Antlaşması (1919)’yla bu durum tekrar kabul edilmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan ile Romanya arasında sürekli tartışmalara sebep olan Güney Dobruca II. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Bulgaristan'a verilmiştir.

Dobruca'da Hıristiyanlık
daha III. yüzyıldan beri yerleşmiş bulunmakta idi. 1143'te ise ülke İstanbul patrikliğine bağlanmıştır
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Epiloia (Tüberöz Skleroz)
Bu durumda
sinir sistemi dahil
bütün vücuda birçok tübersi nodüller dağılmıştır. Çeşitli cilt lezyonları arasında
burnun iki yanındaki «kelebek-kızartısı» lekeler
bu durumun başlıca özelliğidir. Genellikle 4-6 yaşlar arasında belirir ve kalıcıdır. Klinik tablonun diğer öğeleri ise çok kere epilepsi ve akıl geriliğidir.
 
Üst