Divan-ı hümayun'un üyeleri ve görevleri

Goksel

Goksel

Admin
Yönetici
Osmanlı İmparatorluğu'nda şimdiki TBMM gibi bir meclis vardı. Bu meclis içerisinde ekonomik, siyasi, mali ve askeri konular tartışılır ve kararlar alınırdı. Bu meclisin adınada Divan-ı Hümayun denirdi. Divan-ı Hümayun üyelerinin görev yetkileri şu anki bakanlar gibiydi. Her üyenin farklı bir Devlet görevi vardı ve İmparatorluğun yönetimini bu kişiler üstlenmişti.

Şimdi gelelim bu Divan-ı Hümayun üyelerinin görevlerine;

Sadrazam ya da Vezîr-i Âzam

Sadrazam ya da diğer adıyla Vezîr-i Âzam Padişah'tan sonra gelen İmparatorluktaki en yetkili kişiydi. Bir nevi Padişah'ın vekiliydi. Sadrazam Osmanlı Örf ve Adetleri konusunda fazlasıyla bilgili olduğu için Devlet içerisindeki Örfi Hukuk Sadrazam tarafından şekillendirilirdi. Padişah' ın olmadığı zamanlarda (savaş vb.) Devletin başında olurdu ve Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapardı. Sadrazam Padişah Mührü taşıyabilirdi. Sadrazam günümüzdeki Başbakan ile aynı yetki ve görevlere sahipti diyebiliriz.

Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde tüm dini işlerden sorumlu en yetkili ve din adına en bilgili kişiydi. Şeyhülislam bilgilendirme ile ilgili konularda fetva çıkartırdı ve bu fetvalar kanun sayılırdı. 1424-1922 senelerinde tam 131 Şeyhülislam 175 kez bu makama tayin edilmiştir. 1924 yılında laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte kapatılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı açıldı.

divan-i-humayun-uyeleri-ve-gorevleri.jpg


Defterdar

Osmanlı İmparatorluğu'nda Para işlerine bakılan şimdiki zamanda Maliye Bakanlığı diyebiliriz. Toplamda 2 Defterdar bulunurdu. Bunlardan birisi Anadolu Defterdarı diğeri ise Rumeli Defterdarı idi. Topraklar üzerindeki malların ve hazinenin tüm işleri bu birimden yönetilirdi. Bu birimin ne zaman kurulmuğu ile ilgili kesin bir bilgi yok ama tahminlere göre 1. Murat döneminde 1359-1360 kurulduğu tahmin ediliyor.

Nişancı

Nişancı için Padişahın kalemiydi diyebiliriz. Padişah için yazılması gereken tüm yazışmalar nişancı tarafından yazılırdı ve Padişah mührü ile mühürlerdi. Devlet içi yada dış Devletlerle olan tüm yazışmalar Nişancı tarafından yazılırdı.

Kazasker ya da kadıasker

Osmanlı İmparatorluğu'
nun en üst düzey askeri hakim' iydi diyebiliriz. Kadı atamalarını yada din görevlilerinin atamaları Kazasker tarafından yapılırdı. Kadıların almış oldukları kararları inceleme, değiştirme hatta iptal etme yetkileri vardı. 16. yılyılda yetkilerini tamamen Şeyhülislam'a devretmişlerdir. Divan toplantılarında Vezîr-i Âzam'ın sağında vezirler solunda da kazaskerler yer almaktaydı.

Yeniçeri Ağası

Osmanlı İmparatorluğu'
nda asker yetiştirilen Yeniçeri Ocağı' nın en yetkili kişisiydi. Sadrazamdan sonra gelirdi ve tüm sivil ve askeri güvenlik işlerinden sorumluydu. Yeniçeri ocağı ve Acemi ocağından' da sorumluydu. bazı Yeniçeri Ağaları sonradan vezirlik yapmışlardır.

Kaptanı Derya

Osmanlı İmparatorluğu' nda donanma ve denizle ilgili herşeyden sorumluydu. Denizcilik ile ilgili tüm atamalar alınacak kararlarda tek yetkiliydi. Deniz seferlerindeki başarıların artmasıyla yetkileri oldukça artmıştır ki Mühr vurma ve hüküm koyma yetkileride vardır.

divan-i-humayun-uyeleri-ve-gorevleri-2.jpg
 
Murat

Murat

Yönetici
Divan-ı Hümayunun içerisinde bulunmayan bir birimde Kadıdır bu soru sınavda çıkabilir :)
 
Üst