Darülfünun

yosun

yosun

Süper Yönetici
Darülfünun

--------------------------------------------------------------------------------

Bugünkü üniversitenin eski karşılığı.


Darülulum
Durülilm
Külliye
Camia diye de anılır.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Eşkinci
Eşkinci Osmanlı Devleti'nde sefer emri alan Yeniçeri
XIX. yüzyıl başında Sultan II. Mahmud tarafından Yeniçeri ordusunun bünyesinde yapılmak istenen ıslahatta meydana getirilen talimli askere verilen ad
Osmanlı İmparatorluğu'nda sefer açıldıkça
kapıkulu askerinin asıl gücünü meydana getiren Yeniçerilerden bir kısmı çeşitli kalelerde nöbetçi
bir kısmı da İstanbul ve Edirne kışlalarında korucu ve oturak
bir kısmı da kapılı sınıfında oldukları için
sefere katılmazlardı. Sefere katılacak Yeniçeriler
bu askeri teşkilatın asıl vurucu gücünü teşkil ederlerdi
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Derbent
Derbent

--------------------------------------------------------------------------------

Sınır üzerinde bulunan küçük kale; dağ üzerindeki geçitlerde ve boğazlarda bulunan karakol. Ayrıca iki dağ arasındaki geçit ve boğaz anlamına da gelir.
 
Üst