Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Özet

!pek

!pek

Admin
cumhuriyet dönemi özellikleri maddeler halinde,cumhuriyet dönemi türk edebiyatı oluşumu,cumhuriyet dönemi edebiyatı sanatçıları,cumhuriyet dönemi türk edebiyatı ders notları,cumhuriyet dönemi öğretici metinlerin özellikleri

CUMHURİYET TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ

- 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla başlar.
-Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir. Günlük konuşma dili yazı dili haline getirilmiş; halk ağzında yaşayan sözcükler, deyimler, atasözleri yazıda kullanılmıştır.
-Aruz ölçüsü terk edilerek hece ölçüsüne dönülmüştür.
-Şiirde ve düzyazıda; toplumun her kesiminden oluşan sanatçılarla konular genişlemiştir.
-Atatürk devrimlerinin hazırlayıcılığını, savunuculuğunu ve yaygınlaştırılmasını sanatçılar üstlenmiştir.
- Roman ve hikayelerin konularını toplum problemleri oluşturmuş. bunlar gözleme dayalı gerçekçilikle anlatılmıştır.
- Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.
- Bu dönemdeki tiyatro eserlerinde de milli konular işlenmiştir.
- Beş Hececller, Yedi Meşaleciler, Garipçiler gibi pek çok edebiyat akımı ortaya çıkmıştır.
 
Üst