Çok Partili Rejim Denemeleri Ve Sonuçları

  • Konbuyu başlatan Beyhan
  • Başlangıç tarihi
B

Beyhan

Yeni Üye
Ülkemizde Çok Partili Hayata Geçiş


Demokrasinin bir gereği olan çok partili hayata geçiş ülkemizde oldukça aksamıştır. Mustafa kemalin tüm çabalarına rağmen çok partili hayata geçiş onun döneminde mümkün olammıştır. Ardından iktidara gelen ismet paşa döneminde de 2. dünya savaşı tehlikesi yüzünden çok partili hayata geçiş ertelenmiştir.

Serbest Cumhuriyet ve terakkiperver cumhuriyet fırkalarının kurulmasının ardından başlayan isyanlar bu geçişin asıl sebepleri olmuştur.

Çok partili hayata geçiş denemeleri Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ile olumsuz sonuçlanmıştır.

Atatürk, bu geçişin başarısız sonuçlar verdiğini görünce, tek partili yönetime devam etme kararı aldı. Türkiye ancak 1945 yılında demokrat partinin kurulması ile çok partili siyasi hayata adım attı.
 
S

Sadem

Yeni Üye
Çok partili hayata geçişte ülkemizde bir çok ayaklanmalar meydana gelmiştir.
 
Üst