Cavit Bey Biyografi-Cavit Bey Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Cavit Bey II. Meşrutiyet döneminde Maliye Nazırlığı yapmış bir siyasetçidir. Selanik doğumludur. 1925^de İzmir Suikasti hadisesi sonrasında İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanarak idam edilmiştir.

xESERİFelaket Günleri

Mütareke Devrinin Feci Tarihi

2 Kitap Takım

Cavid BeyTemel Yayınları / Tarih - Kültür Dizisi

Harp faciasının son perdesi iniyor... Enver Paşa kaçağına alnına kurşun sıkmalıydı... Nankörcesine tarih yazanlar ve Mustafa Kemal Paşa^nın bir

telgrafı... Damat Ferit ve iplikleri yüksekten çekilen komplo... Ahmet Rıza ve Mustafa Kemal^in kabinesi... Ar ve hayadan yoksun bir adam... Fransız general ve kirlettiği toprakların nankörleri...Vahdettin Sarayda mı yoksa kümeste mi oturur. Hem cahil hem aciz hem de mağrur bir sadrazam... Sipariş üzerine tarih yazanlar... Amerikalılar Halide Edip^ten rapor istemiş... Mustafa Kemal^in Amasya toplantısına katılmam isteniyor... Alçaklar defterine yazılacak bir isim daha... İngilizler Mustafa Kemal^in azlini istemişler... Yunus Nadi^ye herşey yazdırılabilir...Kürt Şerif Paşa ve Seyyit Abdülkadir... Damat Ferit Paşa^nın bir ihanet belgesi... Mustafa Kemal Paşa^nın ellibin liraya şiddetle ihtiyacı varmış...

Fetva değil bir denaet vesikası... Sevr Avrupa^nın bir intikam belgesidir... Bizde Sevr^i imzalayacak nice reziller bulunur... İngiliz kölesi Rıza Tevfik

ve en temiz evlatlarına iftira gönderen memleket... Kürt Şerif Paşa^nın Venizelos^tan aldığı 250.000 frank... Mustafa Sabri Efendi en çok Mustafa

Kemal^den korkuyormuş... Şu Ali Kemal de ne küçük adam...Vatanseverlik Anadolu^nun bağrında mücadele vermekle olur... Yarı ölü bir Sultan ile deli bir sadrazam... İttihatçıların Komünizm sevdası... Çehresi pek menhus ve tiksindirici bir adam... Ahmet Rıza^nın Kuva-yı Milliye^ye hariçten okuduğu gazel... Venizelos düştü Mustafa Kemal^in bir darbesi yetecek... Kazım Karabekir ve Enver Paşa^nın Anadolu^ya girme planı...İttihatçıların Roma toplantısı ve Talat Paşa^yı yere seren kurşun... Talat Paşa büyük vatanperver.... Müslümanlar Türkleri değil satılmışlar ve oportünistlerle doludur... Mustafa Kemal^den yüz bulamayanlar Enver Paşa^nın peşinde...İttihatçılar artık vatanlarını unutsunlar.. Enver Paşa^nın Mustafa Kemal^e tehdit mektubu... Komünizm dininin yeni incili ile ibadet yapılamaz...Vahdettin^in yanında hocalarla Çerkezler arkasında İngilizler var... Mustafa Kemal ne kadar ittihatçı idi?... İttihatçılar Mustafa Kemal^e liderlik teklif edecekler... Şerif Paşa^nın Türklük politikası... Ermeniler hala şaraplarına su katmamışlar... Saltanat ve Hilafetin artık sonu geliyor... Ali Kemal^i İzmit^te parçalamışlar.... İsmet Paşa ile Lozan üzerine uzun görüşmemiz...XHAKKINDA YAZILANLARŞiar^ın Defteri

Eski Maliye Nazırı Cavid Bey

Şiar Yalçın

İletişim Yayınevi / Anı Dizisiİttihat ve Terakki iktidarının iktisadi ve mali siyasetinin belirlenmesinde çok önemli bir yeri olan maliye nazırı Mehmed Cavid Bey^in idam edilmeden yirmiiki ay önce tutmaya başladığı bu günlük; bir babanın yeni doğmuş oğluna karşı beslediği duyguları yansıtması onun bakımı ve yetişmesiyle ilgili günlük sorunları dile getirmesinin yanısıra ihtiva ettiği siyasi yorum ve değinmelerle de önem kazanmaktadır....
 
H

Hoca

Yeni Üye
meşhur masonlardandır.rıza nur, lozan görüşmeleri esnasında fransızlardan yüklü rüşvet aldığını yazmıştır.
 
Üst