Çaka Bey Biyografi-Çaka Bey Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
TÜRKLERDE DENİZCİLİK VE ÇAKA BEYTürk’lerde DenizcilikTürkler denizcilikte önemli

bir faaliyet göstermemişlerdir. Türkler

askerî teşkilâtlarını kara ordusu esasına göre kurmuşlardır. Türkler; Hazar Denizi Aral Gölü ve Basra Körfezi kıyılarına

hâkim olmuşlarsa da bu sularda dikkate değer bir denizcilik faaliyetine girmemişlerdir.Türklerin denizcilikle yakından ilgilenmeleri

sonucunu doğurmuştur. Çünkü Anadolu’ya hâkim olmanın ve bu topraklarda tutunabilmenin şartlarından birisinin de

karada olduğu gibi denizlerde de güçlü olunmasının gerektiğini anlamışlardı.

Ayrıca bu dönemlerde Anadolu kıyıları Ceneviz ve Papalık donanmalarının

sürekli tehdidi altında idi. Bu nedenlerden dolayı Türkler hem de ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan ticaret yollarının kontrolünü ele geçirebilmek amacı ile denizciliğe önem vermeye başlamışlardır.Çaka Bey ve Türk Denizciliğinin Kuruluşuİlk Türk denizcisi ve Türk denizciliğinin kurucusu sayılan Çaka (Çakan) Bey Oğuz Türklerinin Çavuldur boyundandır.

Batı Anadolu’da Bizanslılarla yapılan savaşlara katılan Çaka Bey bu mücadelelerin birinde

Bizanslılara esir düşerek İstanbul’a götürülmüştür. Uzun yıllar kaldığı İstanbul’da

Bizans’ın zayıf ve güçlü taraflarını ve iç siyasetini öğrenme fırsatı bulmuştur.

1078 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman şah’ın yardımı ile Bizans tahtını

ele geçirmeyi başaran Botaniates (Botaniyates) zamanında da Yunancayı öğrenen Çaka Bey

imparatordan bir de asalet unvanı almıştır. Çaka Bey’in İstanbul’da iken iyice öğrendiklerinden bir diğeri de denizcilik idi.

Çaka Bey 1081 yılında imparator olan I. Aleksios Komnenos (Aleksi Komnen) zamanında

İstanbul’dan kaçarak İzmir dolaylarına gelmiştir. Burada mensup olduğu boyun yardımıyla İzmir’i

ele geçirerek bir beylik kurmuştur(1081). Kısa zamanda otuz parçadan oluşan bir donanma kuran Çaka Bey;

Midilli İstanköy ve Sisam gibi Ege adaları ile Ege kıyılarından Urla ve Foça gibi yerleri fethetmiştir.Çaka Bey’in kısa zamanda güçlenmesi Bizans İmparatoru Aleksi Komnen’in harekete geçmesine neden olmuştur.

Denizdeki yeni rakibinden kurtulma yolları arayan imparator Çaka Bey’in üzerine bir donanma göndermiş

fakat bu donanma Çaka Bey tarafından bozguna uğratılmıştır. Bunun üzerine Çaka Bey kuzeye doğru çıkarak

Çanakkale kıyılarında bazı yerleri fethetmiştir. Çaka Bey’in en büyük amacı İstanbul’u Bizans’ın elinden almaktı.

Ancak İstanbul’un güçlü surlarla çevrili olması ve ayrıca Bizans’ın sürekli dışarıdan yardım alması

bunu zorlaştırıyordu. Bu amaçla Çaka Bey

hem de Bizans’ı doğudan sıkıştıracak bir müttefik kazanabilmek için kızını

Anadolu Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan ile evlendirdi. Ayrıca Avrupa’da Bizans’a karşı mücadele eden

Peçenek Türkleri ile iyi ilişkiler kurmaya çalışarak onlarla anlaştı. Çaka Bey’in planına göre kendisi denizden

I. Kılıç Arslan Anadolu’dan Peçenekler de Balkanlardan olmak üzere Bizans’ı üçlü bir Türk kıskacına almaktı.

Bu planı anlayan Bizans İmparatoru Aleksi Komnen oluşturulan ittifakı bozmak için Balkanlara gelmiş olan

Kuman Türkleri ile anlaşma yolları aramaya başladı. Türkleri birbirine düşürme politikası uygulayarak

bu durumdan kurtulmak isteyen imparator Kumanları (Kıpçaklar) Meriç kıyısındaki

Umur bey’de ordugâh kurmuş olan Peçeneklerin üzerine saldırttı. Hazırlıksız yakalanan ve çok kayıp veren

Peçenekler bu beklenmedik ani baskın karşısında dağıldılar (Levunion Savaşı - 1091).Müttefiki olan Peçeneklerin yenilgisine rağmen cesaretini kaybetmeyerek hazırlıklarını sürdüren Çaka Bey

Bizans’a karşı mücadelesine devam etmiştir. Çaka Bey’den ciddi şekilde çekinen Bizans İmparatoru

İzmir üzerine ordu sevk etmiştir. Karadan ve denizden saldırıya geçen Bizanslılar 1092 yılında

Midilli adasına çıkarma yapmışlardır. Çaka Bey çıkan bir fırtına sonucu

İzmir’e çekilmek zorunda kalmıştır. Sonuçta Midilli Adası’nın Bizanslıların eline geçmesini engelleyememiştir.

Bizans daha sonra I. Kılıç Arslan ile Çaka Bey’i birbirine düşürme politikası İzlemiştir.

Bu amaçla I. Kılıç Arslan’a elçiler göndererek Çaka Bey’in asıl hedefinin Bizans değil

İznik olduğuna onu inandırmaya çalışmıştır. Ayrıca Çaka Bey’in Çanakkale’ye kadar ilerlemesi ve

Anadolu Selçuklu topraklarına yaklaşması I. Kılıç Arslan’ın kuşkularının artmasına neden olmuştur.Bizans oyunlarını iyi bilen Çaka Bey damadı olan I. Kılıç Arslan’ı Bizans entrikasına karşı uyarmak

ve onunla anlaşmak amacı ile yanına ziyarete gittiğinde zehirlenerek öldürülmüştür (1093).

Hem Peçeneklerin hem de Çaka Bey’in etkisiz hale getirilmesi Bizans’ı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

Bizans’ın uyguladığı Türkü Türk’e kırdırma politikası bir kez daha başarıyla uygulanmıştı.

Çaka Bey’in ölümünden sonra Ege denizi kıyılarında ve adalardaki üstünlük devam ettirilememiştir.

I. Haçlı Seferi (1096–1099) sırasında Bizans Çaka Bey’in topraklarını ele geçirerek bu beyliğe son vermiştir.

İki Türk gücünün birbirine düşmesi ve Çaka Bey’in ortadan kaldırılması Türk denizciliği için büyük bir darbe olmuştur.Günümüzde Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak Çaka Bey’in ilk donanmayı oluşturduğu 1081 yılı kabul edilmektedir.
 
H

Hoca

Yeni Üye
tarihte bilinen ilk türk denizci olmasının yanı sıra sanırım tarihteki en manyak kişilerden biridir kendisi.bizansa esir düşüp bi şekilde sıvışıyor, izmir'i ele geçiriyor, ordan tekrar bizansa saldırıp ege'deki bizans adalarını feth ediyor. bunları da fantazi amaçlı yaptığını tahmin ediyorum.
 
M

Muhibbi

Yeni Üye
ilk türk tersanesini kuran ve yine ilk türk donanmasını oluşturan denizcimiz
 
Üst