Bugüne Kadar Kullandığımız Anayasalar Nelerdir

A

Avukat Canan

Yeni Üye
Ülkemizde Kullandığımız Anayasalar, Kullandığımız Anayasalar Nelerdir

Şu an Kullandığımız Anayasa Nedir


Anayasa İnsanlar arasındaki özel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallara hukuk denir.Hukuk kuralların temelini Yasa veya bugünkü adıyla Kanun oluşturur.

Türkiye'nin ve öteki ülkelerin çoğunun yazılı bir anayasası vardır.Ama bazı ülkelerin anayasası yazılı hale getirilmemiştir.

Kanun ulusal iradeyi temsil eden parlementonun koyduğu kurallardır.Yasaları yürütme organı uygular.

Devleti kuran,en üst bir hukuk kuralı vardır.Devlet bütün işlerini bu üst kurala göre ayarlamak zorundadır.İşte bu kurala Anayasa denir.

Anayasa'yı devlet gücüne sahip olan veya olanlar yapar.

1- 20 Ocak 1921 Anayasası (Meclis oylaması)

2- 20 Nisan 1924 Anayasası (Meclis oylaması)

3- 9 Temmuz 1961 Anayasası (Halk oylaması)

4- 7 Kasım 1982 Anayasası (Halk oylaması)

Bu anayasalara ihtiyaç halinde degişik zamanlarda ekleme yapılmıştır.

12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi sonrasında Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyinden oluşan iki kanatlı meclisin hazırlayıp,halk oylaması ile %90 oranında kabul edilen Anayasa ile ülkemiz hala idare edilmektedir.

Türkiye'de ilk anayasa 1876'da Osmanlı döneminde yürürlüğe girdi.Bu anayasaya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu denmişti.Kurtuluş Savaşı sırasında Ocak 1921'de egemenliğin milletin olduğunu belirten yeni bir anayasa kabul edildi.Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,Nisan 1924'te daha kapsamlı bir anayasa yürürlüğe kondu.Bunu 1961 ve 1982 anayasaları izledi.Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yürütme,yasama ve yargı organlarının güçleri ve ilişkileri anayasada belirlenmiştir.
 
Murat

Murat

Yönetici
1982 Anayasası hakkında çok fazla iddia var katılımın %91 olduğu bir Anayasa da %95 e yakın evet oyunun çıkması o günkü ayrışmalar vs ele alınınca pek sağlıklı görünmüyor.
 
Venom

Venom

Bölüm Yöneticisi
Turkiyedeki anayasalar ile ilgili pek fikrim yok maalesef, ama bu konuyu arastiricam kisa dönem icerisinde. Önemli konular nede olsa.
 
Üst