Birun

yosun

yosun

Süper Yönetici
Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatında Tanzimat dönemine kadar kullanılmış bir tabirdir. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde devletin işlerini yürütmekle görevli olanlar bir hayli artmıştır. Bunlardan sarayda görev alanlara Enderun
devlet yönetiminde göre alanlara da Birun denilmiştir. Birunlann en büyüğü sadrazamdır ve alt kademeye kadar bu sıra devam eder. Birunların tayinleri
terfileri için özel ve belli bir düzenleri vardı. Birun büyüklerinin görev yaptığı binaya Babıali denilirdi.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Budin
Budin Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'da kurduğu Budin Eyaleti'nin merkezi.
Eski Osmanlı kaynaklarında Budun
Budin şekillerinde de geçer. Budin
Sultan Kanuni Süleyman tarafından Macar Kralı II. Lojos'un Mohaç Meydan Muharebesi'nde yenilmesinden (28 Ağustos 1526) sonra fethedilmiştir.
Budin'de Osmanlı ordusu pek çok ganimet ele geçirmiştir. Bunların arasında Sultan Fatih Mehmed'in 1456'da Belgrad önünden çekilirken bıraktığı iki büyük top ile Macar krallarından Korvin Matyas'ın kitaplığı ve tunçtan yapılmış Diana
Apollon
Herakles heykelleri ve iki büyük tunç şamdan vardı. İstanbul'a getirilen bu heykeller At Meydanı'nda dikilmiş
şamdanlar da Ayasofya mihrabının iki tarafına konulmuştur.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Breslau
Breslau Alman kruvazörü. 10 Ağustos 1914'te Yavuz (Goeben) zırhlısıyla birlikte İngiliz takibinden kurtulmak için Osmanlılara sığındı. Seferberlik ile silahlı bitaraflığını ilan etmiş olan Osmanlı İmparatorluğu
İngiltere'nin elkoyduğu iki gemisine karşılık
bu gemileri satın aldığını ilan etti. Osmanlı hükumeti bu kruvazöre Midilli adını vermiştir. Gemilerdeki Alman mürettebat görevlerine devam ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'ni emri vaki ile savaşa sokmak için Karadeniz'e çıkan gemiler Rus limanlarını topa tuttular. Bu bombardıman sonucu Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na katılmak zorunda kaldı. Midilli kruvazörü İmroz Adası'na yapılan bir saldırı sırasında mayın tarlasına düşerek mürettebatıyla birlikte battı (20 Ocak 1918). Midilli kruvazörü 4.550 ton ağırlığındaydı. Hızı 27 mil/saat olan kruvazörün 105 mm.lik 12 topu ile 450 mm.lik bir torpido kovanı vardı.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Börk
Başlık
külah. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden itibaren orduda çeşitli şekiller alarak kullanılmıştır. Yıldırım Bayezid döneminde yeniçeriler için resmi başlık olarak kabul edilmiştir. Fatih döneminde de işlemelerle süslenmiştir. Börk'ün alt kısmı şerit halinde sırmayla işlenir
ön kısmına da sarı
:):):):)l bir kaşıklık eklenirdi Kaşık yoldaşlığı
Yeniçeriler arasında büyük önem taşıdığından
buraya birer kaşık sokulurdu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey
kırmızı kadife veya çuhadan yapılmış
üstüne sarık sarılan bir başlık giyerdi. Bu başlığa
Börk-i Horasani denirdi. Börkler
belli sanatkarlar tarafından yapılır ve bunlara "börkçi" denirdi. XI. yüzyılda bilinen dört çeşidi şunlardır: 1-Sukarlaç Börk: Uzun bir külah. 2-Kızıglıg Börk: Kıyılı Börk. Kenarları külah
çevresine kıyılık dikilmiş külah. 3-Kuturma Börk: Önde ve arkada iki kanadı bulunan bir Börk çeşididir. Kışın bu kenarları aşağı indirilerek soğuktan korunulurdu. 4-Kıymaç Börk: Bu başlık tipi Çigil adlı Türklere mahsustur. Bunlar tiftikten yapılmış keçelerden olurdu
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Bufotenin
Kimyasal bakımdan serotonine benzeyen ve zehirli mantarlardan elde edilen psikotomimetik
bir indole alkaloidi. 70 mg 'a kadar dozlarda intravenoz zerkedildiği takdirde
çoğu zaman hallüsinojenik etkilere yol açar. Diğer etkiler arasında solunum güçlüğü
terleme
midriasis ve nistagmus vardır. Bkz. Hallüsinojenik ilaçlar
 
Üst