Balıkların Sınıflandırılması Hakkında Bilgi

Nursena

Nursena

Admin
Kemikli balıkların sınıflandırılması
balıkların sınıflandırılması hakkında bilgiler
Balıklar nasıl sınıflandırılır


Sınıflandırma

Alem: Animalia - Hayvanlar
Şube : Chordata - Kordalılar
Üst sınıf: Osteichthyes - Kemikli balıklar
Latimeria chalumnae

Bilimsel Sınıflandırma
Alem: Animalia
Şube: Chordata
Sınıf: Osteichthyes

Takımlar

Actinopterygii
Sarcopterygii

Kemikli balıklar (Osteichthyes), iskeletleri kemik yapıda ve dentin kökenli elemanlar bulunan balıkları içeren sınıf. Vücutları çeşitli şekillerde olabilir. Vücut üzerindeki pullar sikloid, ktenoid veya ganoid tiptedir. Kuyruk yüzgeci genellikle homoserk yapıdadır, ancak çeşitli gruplarda farklılık gösterebilir. Yine farklı gruplarda, diğer yüzgeçlerde görülen yapısal değişiklikler, sistematik açıdan önem taşır.
Ağızları üst veya uç konumludur. Hareketli çenelerinde çeşitli yapıda dişler bulunur. Bazı gruplarda ayrıca, yedinci solungaç yayı üzerinde farinks dişleri görülür. solungaçların üzeri "operkulum" adı verilen kapakçıkla örtülüdür. Mide ve bağırsaklar arasında "pilorik kapakçıklar" bulunur. Kalpleri bir karıncık ve bir de kulakçık olmak üzere, iki bölümden oluşur. Değişken vücut sıcaklıklı (poikilotherm) canlılardır. Kapalı dolaşım sistemi görülür. Yüzme keseleri bulunur. Bu kese, suyun farklı seviyelerindeki basınç miktarlarına karşı dayanıklılık sağlamada, solunumda, ses çıkarmada ve ses işitmede yardımcıdır. Akciğerli balıklarda (Dipnoi) ise, akciğer görevindedir.
Beyinlerinden 10 çift sinir çıkar. Her kulakta 3 yarım daire kanalı bulunur. İç kulakta bulunan kulak taşları dengenin sağlanmasından sorumludur ve bu tağların halkalarından yağ tayini yapılır. "Yanal çizgi", duyu alımından sorumlu olan temel elemandır. Bazılarında bulunan bıyıklar, zeminde besin bulmaya yardımcıdır.
Böbrekleri mezonefroz (gelişmiş böbrek tipi) tiptedir. Kloakları yoktur. Çift halde gonadlar bulunur. Döllenme vücut dışında gerçekleşir ve üreme tipi genellikle ovipar (yumurtasını vücut dışına bırakarak çoğalan)dır.
Denizlerde ve tatlı sularda, birçok farklı ortamda dağılım gösterirler. Tatlı sularda yaşayanlarda, vücuttaki su kaybını önlemek amacıyla çeşitli adaptasyonlar gelişmiştir. Vücuda su girişini önlemek için, vücut yüzeyi mukusla kaplanmıştır, gözde yağımsı yapıda bir göz kapağı bulunur. Böbrekler ve kas sistemi daha gelişmiştir.

Sınıflandırma

Sarcopterygii
Ceratodiformes
Crossopterygiformes
Actinopterygii (Işınsal yüzgeçliler)
Acipenseriformes (Mersin balıkları)
Amiiformes
Atheriniformes
Lepisosteiformes
Hiodontiformes
Osteoglossiformes
Anguilliformes (Yılan balıkları)
Salmoniformes (Alabalıklar)
Esociformes (Turna balıkları)
Gonorynchiformes
Gasterosteiformes
Scorpaeniformes (Ejderha kafalılar)
Syngnathiformes (Iğne balıkları)
Pleuronectiformes (Yassı balıklar)
Characiformes
Cypriniformes (Sazangiller)
Siluriformes (Yayın balıkları)
Gadiformes
Beloniformes
Clupeiformes
Elopiformes
Perciformes (Levrekgiller)
Tetradontiformes
 
Üst