Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı nedir?

Murat

Murat

Yönetici
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar deyiminin anlamı hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

Ortamımız ve koşullarımız ne kadar acımasız ve zorlayıcı olsa da doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulan bir hayatımız varsa elimizden çıkan işler yine doğruluk ve dürüstlük içinde gerçekleşir. Şayet kişi sağlam karaktere sahipse zorlu şartlar ve kötü çevre onu asla değiştirmez. Sonuç olarak her zaman bildiği yoldan ilerler doğruyu yapar ve kendisi de çevresi de mutlu olur.

Başka bir açıklaması ; Doğru, dürüst, iyi ve güzel vasıflarını fıtratında barındıran insan, ne denli bozuk, elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Bu durum nesneler için de geçerlidir.
 
Üst