Bac-ı Ubur

yosun

yosun

Süper Yönetici
Osmanlı İmparatorluğu'nda
yabancı bir ülkeden getirilerek başka bir ülaaae giden imparatorluk yollarından geçirilen emtiadan alınan vergidir. "Müruriyye" olarak da adlandırılırdı
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Balbal
Türklerde ölen kahramanların mezarının başına dikilen mezar taşı
öldürdükleri düşman sayısını da belirtir küçük heykelcikler.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Baş Cüce
Baş Cüce Saraylardaki cücelerin amirlerine verilen addır. Zarif ve nüktedan olanlardan padişahlara muhasiplik edenler de olmuştur. Başbakanlık Arşivi'nde II. Mustafa'ya ait dosyadaki 8911 numaralı belgeye göre
bu padişah zamanında; Has Oda'da bir
hazine koğuşunda bir baş olmak üzere üç
seferli koğuşunda da bir "başcüce" vardı.
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Besarabya
Günümüzde Avrupa'da Dinyester ve Prut nehirleri arasında
Karadeniz'den Polonya'ya kadar uzanan bölge. XV. yüzyılda Osmanlılar Besarabya'ya akınlar yapmaya başlamışlardır. II. Bayezid zamanında bölgedeki Akkerman ve Kili kalelerinin alınması üzerine
Boğdan voyvodası Stefan Cel Mare Osmanlı hakimiyetini tanımak zorunda kalmıştır (1492). Sultan Kanuni Süleyman zamanında Boğdan voyvodası Petru Rareş'in itaatsizlik göstermesi üzerine yapılan sefer sonunda Besarabya kesin olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır (1538). Kanuni bu seferden sonra Bender'de bir kale yaptırdığı gibi
Kili ve Akkerman kalelerini de tamir ettirmiştir. Karadeniz'in bir Osmanlı gölü haline geldiği
Dobruca ve çevresi Osmanlı çoğunluğun yerleştirildiği bu dönemde Besarabya
Osmanlıların
Boğdan ve Lehistan işlerini denetledikleri bir sınır eyaleti olmuştur. Ayaklanan halkın 1540'ta öldürdüğü Rareş'ten sonra
ayaklanma 200 yıl kadar devam etmişse de
bir sonuç elde edilememiştir. Lehistan'ın Besarabya ve Boğdan işlerine karışması
Avusturya'yı da etkilemis
İmparator I. Leopold
Osmanlılar bölgeden çıkarılırsa Besarabya'nın Boğdan'a verileceğini vaad etmiştir (1689). Daha sonra Rus Çarı da bu vaadi kabul etmiştir (1711). Ancak bu düşünceler gerçekleştirilememiş ve Besarabya bölgesi Osmanlıların hakimiyeti altında kalmıştır. Osmanlı idaresinde önce Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlanan Besarabya
daha sonra Özü Eyaleti'ne bağlanmıştır. XVII. yüzyılda Besarabyalılar Kırım hanı Mengli Giray'a karşı ayaklanmışlarsa da bu ayaklanma Boğdan voyvodası tarafından bastırılmıştır (1727). Besarabya 1768-1774'te Osmanlı Rus Savaşı'nda savaş alanı olmuş
Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış ve Besarabya halkı bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır (1787-1792). İsmail Kalesi çökmüş
Ruslar
Osmanlıları kılıçtan geçirmişlerdir. Bu savaşa son veren Yaş Antlaşması ile de Besarabya tekrar Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. 1806'da Rusya
kendisine taraftar olan Eflak ve Boğdan beylerinin Osmanlı Devleti'nce azledilmesi üzerine
savaş yeniden başlamış
Rus ordusu Boğdan'a girmiş
Bender
Kili
Akkerman kalelerini almıştır. Osmanlı Devleti de Tuna boylarına ordu gönderince Fransa işe karışmış ve barış görüşmeleri başlamıştır. 1812'de Bükreş Antlaşması ile bölge Rusya'ya bırakılmıştır. Besarabya Kırım savaşına kadar Rusya'nın elinde kalmış (1854)
Paris Antlaşması ile de Boğdan'a bağlanmıştır. Berlin Antlaşması'nda ise tekrar Rusların eline geçmiştir (1878). 1917'de Rus Çarlığı devrilince Besarabya milli meclisi kurulmuş ve bu meclis 27 Kasım 1918'de Romanya ile birleştiğini açıklamıştır. Ancak Besarabya II. Dünya Savaşı sonunda tekrar Rusya'nın hakimiyeti altına girmiştir (29 Haziran 1945).
 
Üst