Aylığı Bağlayacak Kurumun Tespiti

I$ık

I$ık

Gümüş Ufağı
Aylığı Bağlayacak Kurumun Tespiti

[FONT=times new roman,new york,times,serif]Son yedi yıllık fiili sigortalılık (kesenek veya prim ödeyerek geçen) süresi içerisinde, fiili sigortalılık süresi fazla olan kurumca, hizmet süresinin eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Son yedi yıllık fiili sigortalılık süresi içerisinde ikiden fazla kurumda hizmetinin bulunması durumunda, bu hizmetlerden en fazla hizmeti bulunan kurumumca, hizmet süreleri eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde askerlik borçlanması yapılan süreler değerlendirilmemekle birlikte diğer borçlanmalar son yedi yılın üç buçuk yılı içerisinde mütalaa edilerek aylık bağlanacak kurumun tespitinde dikkate alınır.

Aylık talebinin birleştirilecek hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılması gerekmekte ise de; aylığı bağlayacak kurumun doğru tespit edilememiş ve aylığı bağlayacak kurum yerine hizmetin bulunduğu kurum ve sandıklara aylık bağlanması talebinde bulunulduğunda, aylığı bağlayacak kurum tespit edilerek sosyal güvenlik kurumlarından her hangi birine yapılacak talep, tahsis talebi birleştirilmiş hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılmış sayılacağından talep bu kuruma gönderilir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanacaktır.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAS-PAAE8TIwODMCA2MjY29gn1cjI0MDXXL8h2VAQAg2jndg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_P93QPI420GU9702J8P168M3007_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/SGKLibrary/sgk/rehberler/serbestcalisan21
 
Üst