Ayhan Yüksel

Nehir

Nehir

Admin
Araştırmacı-Yazar
1 Şubat 1951’de Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Tirebolu’da
lise eğitimini Trabzon’da yaptı. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirdi (1977). İstanbul Üniversitesi Sosyal İlimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmaları
özellikle Giresun ve yöresi üzerinde yoğunlaştı. Tirebolu
Yeşilgiresun
GüzelOrdu gibi mahalli gazetelerde
Giresun Dergisi yanında Türk Dünyası Araştırmaları
Tarih ve Düşünce
Tarih ve Toplum
Türk Kültürü Araştırmaları
Osmanlı Araştırmaları gibi akademik dergilerde yazıları yayımlandı
katıldığı sempozyumlarda araştırma sonuçlarını tebliğ olarak sundu. Fahrî olarak Giresun ve Tirebolu Belediyelerinin kültür danışmanlığını (1996-2002)
Giresun Tarihi Sempozyumu’nda (24-25 Mayıs 1996)
Giresun Kültür Sempozyumu’nda (30-31 Mayıs 1998)
Millî Mücadelede Giresun Sempozyumu’nda (6-7 Mart 1999)
Tirebolu 1. Fındık Sempozyumu’nda (6-7 Eylül 1996) koordinatörlük ve yayın kurulu üyeliğini yürüttü. Prof. Dr. Faruk Sümer’in Tirebolu Tarihi (İstanbul 19992) adlı eserinin saha araştırmasında ve yazılmasında yer aldı
Sümer’in ölümünden (1995) sonra Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları I-II (İstanbul 1999) eserini yayıma hazırladı. Yöre ile ilgili birçok yayıma danışmanlık yaptı.

Eserleri:

Giresun Tarihi Yazıları
Kitabevi
İstanbul 2002. Bu kitapta daha çok Giresun ve ona bağlı kazaların sosyal
ekonomik ve folklorik geçmişini yansıtan çoğu orijinal kaynaklara dayalı 40 kadar yazıya yer verilmiştir. Bazı yazıların ana kaynağını doğrudan arşiv belgeleri oluşturmaktadır ve üzerinde daha önce hiç çalışma yapılmamış veya çok az durulmuş olan konuları kapsamaktadır.

Tirebolu: Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1788-1858)
Kitabevi
İstanbul 2003. Kitap
1 Numaralı Tirebolu Şer’iyye Sicili’ne dayanmaktadır. Tirebolu’nun XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyılın ikinci yarısında kadar olan zaman içinde sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koyan bu çalışmada
küçük bir kıyı kasabasının tarihine ait yeni bilgiler ortaya çıkarılmıştır.

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre (1879-1909) Tirebolulu Memurlar
Kitabevi
İstanbul 2004. Osmanlı döneminde çeşitli kademelerde görev alan
aralarında II. dönem milletvekili Tahir Karadeniz
kaymakam Naibzade Mehmed Tevfik Efendi gibi 44 Tirebolulu memurun hal tercümelerini ihtiva etmektedir.

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre (1879-1909) Göreleli Memurlar
Görele Dermekler Birliği
İstanbul 2005. Aralarında şair-yazar Hasan Âli Yücel’in dedesi
Telgraf ve Posta Nazırı Hasan Âlî Efendi ile babası Ali Rıza Bey’in
amcası Rıfat Bey’in oğlu Ali Ekrem Bey’in de bulunduğu 15 Göreleli memurun hal tercümesini ihtiva etmektedir.

Doğu Karadeniz Araştırmaları
Kitabevi
İstanbul 2005. Eser
Doğu Karadeniz Coğrafyasında yer alan Ordu
Giresun
Trabzon ve Rize illeri “tarihinden bir yaprak” sunmaktadır. Kitapta
“Trabzon Valisi Sırrı Paşa’nın Raporuna Göre Doğu Karadeniz’in Önde Gelen Aileleri (1880)”
“Giresunlu Eşkıya Micanoğlu Hüseyin”
“Rizeli Eşkıya Sandıkçı Şükrü”
“Ordulu Eşkıya Hekimoğlu İbrahim”
“Erzurum Kongresi Delegesi Eyübzâde İzzet Bey” gibi arşiv kaynaklı 17 makale yer almaktadır.
 
Üst