Av Silahları ile ilgili Bilgiler

D

denizz

Yeni Üye
Av Silahları ile ilgili Bilgiler
SİLAHÇA BİLİYORMUSUNUZ?


ACTION : Genelde doldurup kapatan, ateşleme yapan, açıp boşaltan mekanizma grubu.Mekanizma
ACTION : Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması grubu.
ANVIL : Ateşleme destek pimi. Mesnet.
ASSEMBLY : Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu.
AUTOMATIC : Genelde kendinden hareketli mekanizma. Silahta tek tetik çekişiyle, bırakana kadar ateşleme yapan sistem.
AUTOLOADING : Kendi kendine doldurma yapan
ADVANCED PRIMING : Açık sürgülü, çarpma ateşlemeli düzende,çarpmadan çok az önce ateşleme yapma sistemi.
ASSULT GUN : Yüksek atış gücüyle karşı tarafı sindirmeyi amaçlayan saldırı silah sınıfı.
BLOWFORWARD : Öne namlu hareketiyle doldurma yapan sistem. Geri tepmeli.
BAR : Çifte veya yivsiz silahlarda namlu altı gövde uzantısı.
BACKSTRAP : Gövde çerçevesi arka dış yüzü. Arka bant.
BACKLASH : Geri boşluk.
BARREL : Namlu
BARREL EXTENTION : Namlu geri uzantısı
BOLT :Genelde sürgü. İleri geri hareketle doldurma-boşaltma yapan eleman.
BOLT : Top dönü kilid. (Cold)
BORE SIZE TABLE : Yivsiz namlularda numara değerleri.
BLITZ ACTION :
BOLT ACTION : Mekanizma kollu doldurma sistemi
BREECH : Namlu dış gerisi
BREECHBLOCK :Namlu arkasını kapatan eleman. Kapak
BREECHBOLT : Sürgü
BREECH FACE : Namlu kapağı ön yüzü
BB : (Bulleted Breech) Yalnızca kapsül eczasıyla ateşleme yapan küçük mermi.
BB SHOT : BB çatta saçma (şevrotin)
BURR HAMMER : Yuvarlak arkalı horoz.
BULLPUP :Klasik dipçik boyundan tasarrufla yapılan kısa boylu saldırı tüfeği.
BOX LOCK :Çiftelerde gövde içi mekanizmalı ateşleme sistemi.
BITE :Çiftelerde namlu loplarındaki kilit kertikleri.
BOLT STOP :Slide stop. Son atışta sürgüyü açık tutan eleman. Sürgü tutucu.
BORE RESTRICTOR : Otomatik dolmalı hafif silahlarda kuru sıkı ateşlemede normal çalışmayı sağlayan çap daraltıcı eleman.
CAM :Mekanikte: manivala, eğik düzlem kombinasyonu, kama.
COOK OFF :Çevre ısısıyla oluşan istenmeyen ateşleme.
CHAMBER :Mermi yatağı. Namlu birleşim konisi.
CRANE :Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu.
CREEP :Tetik sürümesi.
CYLINDER : Top
COCKING : Kurma
CYLINDER STOP : Top dönü kilidi. (S&W)
CYLINDER LATCH: Top dönü kilidi (Ruger)
CYLINDER RELEASE BUTTON : Top serbest bırakma mandalı. (Ruger)
CENTERFIRE : Merkezden ateşlemeli mermi türü.
CONDITION ONE :Namluda mermi, horoz kurulu taşıma konumu.
CONDITION TWO : Namluda mermi, horoz inik taşıma durumu.
CONDITION THREE : Namlu boş, horoz inik taşıma konumu.
COUNTER RECESS : Mermi kovanı tabanı çıkıntısı, oturma yivi.
DERRINGER : Genelde iki ya da daha fazla namlulu küçük cep tabancası.
DEDENT : Susta.
DISCONNETTOR : Interceptor, seperator,tetik ve ateşleme darbe elemanı bağlantısını kesen eleman.Bağlantı kesici.
DOUBLE ACTION : Ateşleme darbe elemanını kuran ve serbest bırakan tetik mekanizması türü. Çift hareketli.
DOUBLE SET TRIGGER : Ayarlanabilir ikili tetik sistemi
DOUBLING : Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış. Çiftleme
DOG : Çiftelerde horoz kurma levyesi.
DOG : Çift hareket takılma dişi. (Ruger)
EJEKTOR : Kovan ya da dolu mermiyi silahtan dışarı atan eleman.
EXTRACTOR : Kovan ya da dolu mermiyi yataktan iten veya çeken eleman. Tırnak.
FLOATING FIRING PIN : Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış ateşleme iğnesi.
FLINT LOCK : Çakmaklı ateşleme düzeni.FREED RAMP : Sürgülü sistemle doldurma yapan mekanizmalarda şarjör ve namlu birleşim yolu. Besleme rampası.
FALLING BLOCK : Alçalan bloklu kapak takımı.
FOLLOWER : Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki üstünde taşıyan eleman. Gerdel.
FRONT STRAP : Gövde çerçevesi ön dışı.Ön bant.
FRICTION PIECE : Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolmalı tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember.
FIELD STRIPPING : Sahra sökümü.
FRICTION RING : Sürtünme elemanına baskı yapan konik yüzük.
FORE-END : El kundağı
FRAME :Silah gövde çerçevesi gövde.
FLAT :Çiftelerde namlu ve gövde yatay temas yüzleri
GRIP : Kabza
GRIP SAFETY :Kabza emniyeti.
GAS DELAYED : Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi.
GAS OPERATED : Gaz kaçırmalı kilit sistemi.
GAUGE : Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü. Numara.
HAMMER : Horoz.
HAMMERLESS : Horozsuz. Kapalı horozlu ateşleme sistemi.
HANGFIRE :Bilinmeyen sebeple oluşan istenmeyen gecikmiş ateşleme.
HEAP SPACE : Kapak ön yüzü. Kovan yatağı ile kovan tutma elemanı arası. Açıklık.
HIDDEN HAMMER :Kapalı horoz.
HINGED RECEIVER : Menteşeli gövde
HOOK : Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvaları
HAND : Top dönü kolu (SW,Colt)
HALF COCK : Yarım kurma
INTERCEPTOR : Takla atan mermi giriş izi.
INTERCEPTING SAFETY : Yandan mekanizmalı av tüfeklerinde horoz ve takılma dişi arasındaki emniyet.
KNUCLE : Çifte gövdesi ön yuvarlak yüzü
LOCK : Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması
LOCK : Genelde kilit
LOCKWORK : Mekanizma grubu
LOCKED BREECH : Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı
LATCH : Mandal
LATCH : Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)
LIMBWORK : Yana açılan toplu tabancalarda bu elemanlar grubu.
LONG RECOIL : Geri tepmeli kilitli sürgülü sistemde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem.
LUMP : Lop, çiftelerde namlu alt kilit ayakları.
MAGAZINE : Şarjör.
MAGAZINE LATCH : Şarjör mandalı.
MAGAZINE SAFTY : Şarjör emniyeti. Silahta şarjör olmadan ateşlemeye izin vermeyen emniyet düzeni.
MAINSPRING : Ateşleme düzeni darbe elemanı. Ana yay.
MUZZLE : Namlu ağzı.
PRESCUSSION LOCK : Kapsüllü ateşleme düzeni
PINFIRE LOCK : İğnesi kovan üzerinde ateşleme sistemi.
PASSIVE FIRING PIN BLOCK : Tetik tam geriye çekilmeden ateşlemeye izin vermeyen emniyet sistemi.
PRIMARY EXTRCTION : Ejektörlü silahlarda boşaltma için gerekli ilk çıkartma hareketi.
PLUNGER : Yay ucu kılavuz elemanı. Kılavuz.
PLUG : Tapa
PAWL : Top dönü kolu (Ruger)
RECEIVER : Gövde
RECOIL : Geri tepme
RECOIL SPRING : Geri tepme yayı, geri getirme yayı.
RATCHET : Top dönü çarkı ( Colt)
RECOIL OPERATED : Kilitli sürgülü düzende kilit açma işlemi için geri tepme hareketinden faydalanan sistem. Geri tepmeli.
RESTARTED ACTION : Kilitsiz gecktirmeli sistem.
RIM : Kovan taban çevre çıkıntısı. Çerçeve.
RIFLE CLAW EXTRACTOR : Yivli bolt-action tırnak sistemi.
RIMFIRE : Çevreden ateşlemeli.
ROLLING BLOCK : Döner bloklu kapak takımı.
RECOIL PLATE : Kapakta geri tepmeyi karşılayan eleman.
SAFETY : Emniyet.
SAFETY LATCH : Emniyet mandalı.
SEAR : Takılma dişi.
SEAR BAR : tetik ve takılma dişi bağlantısını sağlayan eleman. Tetik kolu.
SLIDE : Sürgü.
SLIDE ACTION : Pompa hareketli doldurma sistemi.
SLIDE STOP : Sürgüyü son atışta açıkta tutan eleman. Sürgü tutma kolu. Sürgü tutucu.
STRIKTER : Gücünü kendi yayından alan ateşleme iğnesi.
SIMPLE BLOWBACK : Kilitsiz sürgülü otomatik doldurma sistemi.
SHOT SIZE TABLE : Saçma boyutları tablosu
SHORT RECOIL : Kilitli sürgülü otomatik doldurma sisteminde açma hareketi için oldukça kısa geri tepme enerjisini gerektiren sistem. Kısa geri tepmeli kilitli sürgü.
SINGLE ACTION : Ateşleme darbe elemanını sadece serbest bırakan tetik sistemi. Tek atışlı tüfekler.
SAFETY BAR : Horozla ateşleme iğnesi arasındaki bağlantıya tetiğin en geri hareketinde cevap veren emniyet kolu.
SELECTOR: Seçici
SAFE ACTION : Otomatik dolmalı tabancalarda darbe elemanını tetik veya sürgü hareketiyle kısmen kuran sonradan yalnızca tetiğin ve darbe elemanının daha geri hareketiyle serbest bırakan emniyetli tek hareketli tetik sistemi.
SIDELOCK : Çiftelerde yandan mekanizmalı ateşleme düzeni. Elemanların dış kapağa dizili olduğu ateşleme sistemi.
CHOKE : Şok
SPRING AIR : Havalı silahlarda yaylı pistonlu sevk elemanı.
TRIBLE ACTION : Toplu tabancalarda horozu kuran, düşüren, ateşleme iğnesi hizasından yukarı iten tetik sistemi.
TOP BREAK : Kırma toplu tabanca, tüfek.
TOP STRAP : Gövde çerçevesi üst dışı. Üst bant.
THUMBLER : Yivsiz silahlarda horoz.
TRIGGER GUARD : Tetik korkuluğu.
TAKE DOWN : Sökme. Çift kırmalı ayrılabilen silahlar.
TOGGLE LOCK : Mafsallı kilit sistemi.
THUMP RELEASE : Başparmakla serbest bırakılan horoz sistemi.
WHEEL LOCK : Çarklı ateşleme düzeni.
 
Venom

Venom

Bölüm Yöneticisi
Epey bi cesidi varmis. Dikkatli olmak gerekiyor gercekten bu isi yaparken.
 
Üst