Aşılanma

D

denizz

Yeni Üye
AŞILANMA
Çiçek hastalığı, bir zamanların ölümcül ve deride yara izleri bırakan korkunç bir hastalığıydı. Aşı sayesinde bugün dünya yüzünden silinmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, bir zamanlar dünyanın her tarafındaki binlerce çocuğu sakat bırakan çocuk felcinin de 2000 yılında kökünün kazınacağını ümit ederek aşı çalışmaları yapmıştı.

Çocukların aşı olmasının gerekleri
Çocukların vücudunda onları hastalıklara karşı koruyacak bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiştir. Bebeklerde önce anneden geçen bir bağışıklık olmakla birlikte bu zamanla kaybolur. Aşı yapılmayan küçük çocukların hastalıklar karşısında hiç korunması yoktur. Bu tehlike tahminlerin çok üstündedir. Boğmacayı örnek olarak alabiliriz. Boğmaca büyükleri öldürmez ama bebekleri öldürür. Bebeklerin nefes yolları daracık olduğu için boğmaca mikrobu bu yolları kolayca tıkayarak bebeğin nefes almasını engeller. Kızamık sonucu meydana gelen ikincil hastalıklar da tehlikelidir. Örneğin, her 25 çocuktan birinde kızamık sonucu zatürree, her 200 çocuktan birinde beyin iltihabı, beyin tahribatı ve hatta ölüm görülmektedir. Çocuklara aşı yapılırsa kızamık gibi hastalıkların bir çocuktan ötekine geçmesinin önü alınacak ve kızamık da çiçek hastalığı gibi dünya yüzünden silinip gidecektir.

Aşıların yan etkileri var mıdır ?
Aşılar çok güvencelidir fakat aşının yapıldığı yerde sancı ve şişkinlik olabilir ve çocuğun biraz ateşi çıkabilir. Aşının neden olduğu belli başlı yan etkiler son derece nadirdir. Sağlık görevlileri, hastalık tehlikesinin aşıdan gelecek tehlikeden daha ciddi olduğu görüşünde birleşmektedir.

Çocuklara yapılması gereken aşılar :
BCG
BCG/Tüberküloz aşısı çocuk iki aylıkken yapılır ve daha sonrasında 6,11 ve 16 yaşlar gibi çeşitli dönemlerde PPD denilen deri testi kontrolü ile tekrarlanır.

Difteri/Tetanos/Boğmaca
Karma aşı ilk olarak çocuk iki aylıkken iğneyle yapılır. Bundan sonra dört aylık, altı aylık, 18 aylık ve okula başlamadan önce ve dört beş yaşlarında tekrarlanır.
15-19 yaşları arasında okuldaki gençlere tetanos ve difter aşıları tekrar yapılır.

Çocuk Felci
İlk olarak çocuk iki aylıkken verilir. Dört aylık, altı aylık, dört beş yaşlarındayken ve okuldan ayrılmadan önce ve 15-19 yaşları arasında tekrarlanır.

Hepatit B Aşısı
Hepatit B aşısı bebek 2 aylıkken yapılır. Daha sonra 4 ve 9. aylarda tekrarlanır. Bazı uygulamalarda doğumda, bebek 1 aylıkken ve 7 aylıkken de yapılabilir. Koruma için üç kez yapılmış olması gerekir. Daha sonra 5-10 yıl ara ile hatırlatma aşılarının yapılması önerilir.

Kızamık Kabakulak Kızamıkçık (KKK)
Karma aşı önce çocuk 12 aylıkken verilir. Daha sonra dört beş yaşlarında okula başlamadan önce tekrar tazelenir. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında KKK aşısı yer almaz. Yalnızca Kızamık aşısı o da 9 aylıkken uygulanır.

Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (Hib)
H.İnfluenza tip B özellikle 5 yaş altı çocuklarda menenjit (beyin zarı iltihabı),pnömoni (zatürree),septik artrit (eklem iltihabı),epiglotit (hava yolunda ani kapanmaya yol açan bir hastalık),otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzite (sinüs iltihabı) neden olan bir etkendir. Hib aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmamaktadır. Hib aşısı DBT(Karma aşı) ile birlikte 2,4,6,18. aylarda uygulanmaktadır.

Hepatit A Aşısı
Hepatit A aşısı gelişmiş ülkelerde sadece hastalığın salgın olduğu ülkelere seyahat edeceklere yapılır. Kullanılan inaktive aşı 2 yaşından sonra 6 ay ara ile iki doz olarak uygulanabilir.

Okula başlayan çocuklar ve aşı karnesi
Aşı karnesi ana okuluna başlayan çocukların hastalıklara karşı aşılı olduklarını kanıtlar. Bir hastalık salgını olduğunda aşı karnesi olmayan çocukların okula gelmesine izin verilmemelidir. Amaç bu çocukların hastalığa tutulup başkalarına da geçirme tehlikesini önlemektir.

Büyükler için gerekli aşılar nelerdir ?
Kızamıkçık aşısı olmayan ve çocuk doğurmak isteyen kadınlar gebe kalmadan önce aşı yapılması için doktorlarını görmelidir. Kızamıkçık büyükler için tehlikeli değildir fakat ana karnındaki bebeklerde sakatlık yapar. Hangi yaşta olursa olsun, büyüklerin tetanos aşılarını zaman zaman yenilemeleri gereklidir. Tetanos nadir bir hastalıktır fakat ölümcüldür.
Tetanos aşısı her on yılda bir tazelenmelidir. Tetanos hastalığına neden olan bakteri genellikle toprakta yaşar ve deride açılan ufacık bir çizikten bile vücuda girebilir. Tetanosa karşı yaptırdığınız aşının halen geçerli olup olmadığından emin değilseniz doktorunuzu görünüz
 
A

Abdullah

Yeni Üye
Aşı bazı hastalıkların ilk başında yapılırsa biraz kolay geçebilir hastalıklar mutlaka yaptırmanızı tavsiye ederim...
 
Üst