Aşık Paşa Biyografi-Aşık Paşa Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
ÂŞIK PAŞA

Aşık Paşa her tarafta ün yapmıştır.Âşık Paşa o güne dek moda olan Arapça ve Farsça’ya karşı Türk dilinin güçlü bir savunucusu olmuştur.Bilindiği gibi vermeye devam etmişlerdir.Âşık Paşa'da Türkçeci bu şairler arasındadır tasavvufî bir anlatımla dile getirmiştir.Âşık Paşa'nın en tanınmış eseri büyük Şaire Türk dili adına şükran duygularını da dile getirmelidirler.
Türk Diline Kimse Bakmaz İdi

Türk diline kimse bakmaz idi

Türklere hergiz gönül akmaz idi.

Türk dahi bilmez idi bu dilleri

İnce yolu ol ulu menzilleri.Bu Garibname eğer Gönül geldi bile

Kim bu dil ehli dahi mana bileYol içinde birbirini yermiye

Dile bakıp manayı hor görmeye

Ta ki mahrum kalmaya Türkler dahi

Türk dilinden anlayanlat ol haki.
 
Üst