Aşık Erbabi Biyografi-Aşık Erbabi kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Aşık ErbabiZibadır sevdiğim kadd-ü kametin

Nice vasfedeyin civanım seni

Beni Mecnun etti çeşm-i afetin

Leyla`ya benzettim a canım seniAsıl adı Hüseyin Farki olan bu saz şairimiz Erzurum`un Kara-Ars köyünden olup 1220-1300 (1805-1884) yılları arasında yaşamıştır. Konyalı Veli Efen*di`nin oğlu olan Hüseyin Farki kendisine şeyhi tarafından Erbab denildiği için Erbabi takma adını kullanmıştır çardaklı kahvehanelerde curasıyla şiirler terennüm etmiştir.Çağdaşlarından Erzurumlu Emrah kullanarak hem aruz hem hece vezniyle yazdığı anlaşılmaktadır.


 
H

Hoca

Yeni Üye
kendi zamanındaki din bezirganları için yazdıgı pezevenk adlı şiiri resmen bu güne bile cuk oturmakta olan şairimiz
 
M

Muhibbi

Yeni Üye
aşık erbabi.asıl adı hüseyin farki olan bu saz şairimiz erzurum'un kara-ars köyünden olup 1220-1300 (1805-1884) yılları arasında yaşamıştır.
 
Üst