Arif bey (Ayıcı)

Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
Arif bey (Ayıcı) (1882 - .... )


1882 yılında Adana'da doğdu. Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı
Kurmay Yarbay Arif Bey
Mustafa Kemal ile birlikte Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a giden 19 kişiden birisiydi. Ordu komutanlığı yaptığı sırada çadırında ayı beslediği için "ayıcı" diye anılan Arif Bey
1923'te Eskişehir milletvekili seçildi.


İstiklal Harbi'nde tümen komutanı olarak görev yapan Kurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Ayıcı Arif Bey
İzmir'de ortaya çıkarılan Atatürk'e suikast girişimine katıldığı iddiasıyla İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı ve asıldı.
 
Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
19 Mayıs günü Samsun'a çıkan 19 kişi.
Mustafa Kemal Paşa
Albay Refet (Bele)
Kurmay Başkanı Albay Kazım (Dirik)
Kurmay Başkan Yardımcısı Yarbay (Ayıcı) Arif
Kurmay Binbaşı Hüsrev (Gerede)
Sağlık Başkanı ve yardımcısı Albay İbrahim Tali Öngören
Dr. Refik Saydam
Binbaşı Kemal (Doğan)
Emir Subayı Teğmen Hayati
Başyaver Cevat Abbas (Gürer)
Yüzbaşı Mümtaz
İsmail Hakkı
Emir Subayları Yüzbaşı Ali Şevket
Teğmen Muzaffer
Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa
İaşe Subayı Yüzbaşı Abdullah
Şifreci kâtipler Faik ve Memduh ve Şifre Yardımcısı Üsteğmen Hikmet (Gerçekçi).
 
Nehir

Nehir

Bölüm Yöneticisi
Ayıcı Mehmet Arif Bey
Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı
aynı zamanda kritik dönemlerde dublörüdür.

1882 yılında Adana'da doğan Mehmet Arif Bey
Gazi Mustafa Kemal'in hem askeri okuldan arkadaşı hem de yakınıydı. Mustafa Kemal
19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'ndan İstiklal Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığı zaman yanında bulunan 18 kişiden biri de Mehmet Arif Bey'di. Bir özelliği daha vardı
Mustafa Kemal'e çok benziyordu. Miralay Arif Bey
harp yıllarında İnegöl'de bulduğu üç aylık bir ayı yavrusuna çadırında baktığı için "Ayıcı Arif" lakabıyla ünlenir. Çevresindekiler
Mehmet Arif'in ayı yavrusunu beslemesini hayvan sevgisine bağlarlar. Halbuki Ayıcı Arif
iyi bir istihbaratçıdır. Zaman zaman kılık değiştirir
ayıcı kılığında düşman saflarına geçerek bilgi toplar. Ayıcı Arif'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü bu kadarla kalmaz. Mustafa Kemal Paşa'ya ikiz kardeşi kadar benzeyen Ayıcı Arif
kritik zamanlarda Gazi'nin dublörlüğünü de üstlenir.

DUBLÖRÜN BAŞARISI

Gazi Mustafa Kemal
Ayıcı Arif'in yardımıyla olmadık yerlerde ortaya çıkar. Onun vasıtasıyla cephedeyken Ankara'da
Ankara'dayken cephede
cephenin bir tarafındayken bir başka tarafında düşmanın hiç beklemediği anda belirir. Bu yüzden düşman istihbaratı şaşkına döner. Mehmet Arif Bey
bu fedakârlığının karşılığını da alır. Ahde vefaya önem veren Mustafa Kemal
zaferle birlikte
Ayıcı Mehmet Arif Bey'i listeye koyar. 1923’te Arif Bey artık Eskişehir Milletvekili’dir.

POLİTİKA YOLLARI AYIRDI

Politika hayatı ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'yla Mehmet Arif Bey'in yolları yavaş yavaş ayrılmaya başlar. "Anadolu İnkılabı Milli Mücadele Anıları" adında bir de kitap yazan Mehmet Arif Bey artık muhalif kanattaki milletvekilleri arasında yer alır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda ön saflarda yer alır. Partinin önde gelen isimleri Refet Bele
Ali Fuat Cebesoy
Kazım Karabekir paşaların yanında Mustafa Kemal Paşa'nın benzeri Mehmet Arif Bey'in de yer alması
ortayailgi çekici bir görüntü çıkarır.

HEP YANINDA

Mehmet Arif Bey
9. Ordu Müfettişliği Erkânı Harp Reis Yardımcısı olarak Samsun'da Gazi'nin en yakınında yer alıyordu. Bu birliktelik
Erzurum ve Sivas kongrelerinde de sürdü. Yunan Cephesi'nde Fırka Komutanlığı ve Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Efeleri örgütledi.

Zaferden sonra ayrılan yollar...

İzmir suikastı davası
bir devri kapatır. Tetikçilerle birlikte Gazi'ye karşı olan
onun davranışlarını eleştiren
Meclis'te özellikle devrimlere karşı yoğun muhalefet yapıp ayak bağı olan ve suikast girişimine yol verdiği iddia edilen eski İttihat ve Terakki ekibi böylece ortadan kaldırılır. Ülke siyasetinde bir daha bu kişilerin sesleri çıkmaz. Atatürk
suikast girişiminden hemen sonra İzmir'e geldiğinde bir beyanname yayınlar. Hepimizin bildiği ünlü sözleri o beyannamede yer alır: "Benim naçiz vücudum
bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."Bugün(ayakta duran:Mustafa Kemal
oturan:Mehmet Arif )

 
Üst