Apartmanların Ortak Giderler Nelerdir

A

Avukat Canan

Yeni Üye
Apartmanda Ortak Giderler Nelerdir
Sitelerin Ortak Giderleri

Apartmanlarda Ortak Giderler Neler

Ortak gider kat mülkiyetine konu olan ana taşınmazın varlığı, devamı, onarımı vb. gerekliliklerin yerine getirilmesi için zorunlu her türlü masraftır. Kat Mülkiyeti Kanunu genel gider kavramı etrafında konuyu kavramlaştırmaktadır.

Ortak Giderler Kat Malikleri Tarafından Eşit Miktarda Ödenmek Zorundadır

Kat Mülkiyeti Kanununa göre; eşit olarak ödenecek ortak giderler ile kat malikinin arsa payı oranında ödenecek giderler açık-net olarak saptanmıştır.

Eşit Katılımı Gerektiren Ortak Giderler

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri için toplanacak aidat-avansa kat malikleri eşit olarak katılmak zorundadır.(Anılan kişilerin maaş fazla mesai sigorta primleri bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Arsa Payı Oranında Katılımı Gerektiren Ortak Giderler: Ana taşınmaz sigorta edilmiş ise sigorta primleri ile apartmanın ortak yerlerinin bakım, onarım; güçlendirme giderleri, yönetici aylığı ve ortak tesislerin işletme giderleri konusunda kat malikleri arsa payı oranında ortak giderlere katılmak zorundadır.
 
Üst