Angelman Sendromu Nedir?

Minik Peri

Minik Peri

Bölüm Yöneticisi
Angelman sendromu şiddetli zihinsel engel, epilepsi, öğrenme güçlüğü, dengesizlik, sıçrayıcı hareketler, konuşamama, kolay gülümsememe gibi dış görünüşlerle anlaşılabilecek karakterize edilmiş bir hastalıktır.

Angelman sendromunda görülen klinik bulgular şu şekildedir:

*Bebek altı aylık olduktan sonra gelişimsel olarak gerilikler gözlemlenebilmektedir. Psik motor gelişim geriliği görülmektedir.

*Genel itibari ile çocukta hiç konuşamam durumu gözlemlenmektedir. Konuşamasa bile iletişim kurma becerisi vardır. Konuşsa bile 1- 2 kelime söyleyebiliyor.

*Anormal dengesiz yürüyüş, kol ve bacaklarda kukla benzeri görünüm, istemsiz hareketlerle el çırpma davranışları görülebilir.

*Kolay heyecanlanıp el çırpma, kısa süreli dikkat toplama, sosyal ilişki kurmayı sevme, sürekli hareketlilik gibi durumlarda görülebilmektedir.

*Angelman sendromu olan çocuklarda 3 yaş öncesinde epilepsi durumu ile karşı karşıya kalma durumu gözlemlenebilmektedir.

*Daha çok açık tenli, sarışın ve açık renk gözlü ailelerin çocuklarında bu sendrom görülebilmektedir. Bu sendrom olan çocuklarda çene öne doğru belirgin; dişler ise aralıklıdır. Zaman zaman bu hastaların çene yapısında tükürük salgılama, salya akması ya da çiğneme hareketi görülebilmektedir.

Tanı konulduktan sonra aile ve hekim iletişimi oldukça önem taşımaktadır. Hekimler aileyi doğru yönlendirmeli; gerçekçi hedefler koymalı; bu hastalık ile ilgili ortaya çıkabilecek çeşitli hastalıklar hakkında aile bilgilendirilmelidir.
 
Üst