Andelîb Biyografi-Andelîb Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Andelîb[/b]

Ara Nesil edebiyatçısı gazeteci.

Asıl adı Mehmed Fâik Es'ad'dır. Edirne Kadısı Paşmakçızâde Zühtü Molla'nın oğludur. 1873'te İstanbul'da doğdu. Hususî hocalardan ders aldı. İrtika Hazîne-i Fünûn ve Mekteb gibi dergilerde şiir ve yazıları neşredildi. 1902'de Malatya'da öldü.Eserleri Sabah-ı Hayatım
Bahar Çiçekleri 48
Gülbün 27 s.
Arabların Hikâyât-ı Şâirâneleri(1312 H/1895) İstanbul: A(rtin) Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası
(Abaacus 2006)
 
H

Hoca

Yeni Üye
1873'te doğan paşmakçızade zühtü molla'nın oğlu, döneminin ünlü "alemcilerinden" şair ve nükteci mehmed esad'ın lakabı.
 
Üst