Alaaddin Keykubat Biyografi-Alaaddin Keykubat Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
ALAADDİN KEYKUBAT

Anadolu Selçukluları'nın 3. Hükümdarıdır. Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. Doğum tarihi bilinmemekle beraber. 1186-1196 tarihleri arasındaki bir yılda doğduğu sanılmaktadır. Çocukluk ve gençliğinde iyi bir eğitim görmüştür.

Babası'nın büyük oğlu İzzeddin Keykavus'a tahtı bırakmasından sonra kardeşini tahtından indirmeyi başaramadı. Ağabeyi İzzettin Keykavus 1220 yılında vefat ederken tahtın Alaeddin Keykubad'a verilmesini vasiyet etti. Kendisi bu sırada Kezirbert kalesinde hapiste bulunuyordu. Vasiyet üzerine hapisten çıkarıldı ve büyük bir törenle Kayseriye getirtilip tahta oturtuldu.

Alaeddin Keykubad dua etmek ve çalışmakla meşgul görürdüm.''

Moğolların ve Haçlıların Anadolu'ya yaptıkları birçok akını püskürterek Anadolu Selçuklu'larının kendisinden çok sözü edilen bir sultanı oldu...

Alaeddin Keykubad gelip geçen yolcuların dinlenmelerini temin etti...

Mevlanalya Babı Bahaeddin Veled'le sohbetlerini dinledi ve devletin imkanlarıyla iyi hizmet yapmalarını sağladı...

Onun iktidarı döneminde Alaiyye Kalesi kale komutanı direnmekten vazgeçip teslim oldu. Sonra da Sultanın adil ve dürüstlüğünü görüp hayran kalınca müslüman olarak Kızı Huand'ı ona verdi. Daha sonra Mahperi Hatun adını alacak olan bu hanımdan Alaeddin Keykubat'ın öltimtinden sonra tahta geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev doğdu.

Alaeddin Keykubad Kayseri'de 1237 yılında bir ziyarette yediği yemekten zehirlendi ve burada öldü. Cenazesi büyük bir törenle kaldrılıp Konya'ya götürüldü... Orada defnedildi...

Kış aylarında Alanyada alimleri koruduğu için buraya çok sayıda ilim adamı gelip yerleşmiş ve Kayseri medreseler bakımından Selçukluların en zengin vilayetlerinden birisi olmuştur.

Kendisinin ölümünden sonra uğurevlerdeki bugün birisi ayakta kalan Çifte Kümbedlerden birisine defnedildi. Buradaki sarayı kendisinin ölümünden sonra korunamadığı için bugün tamamiyle yıkılıp gitmiş durumdadır.

Alaeddin Keykubad ölümünden sonra tahtı ona emanet etmiştir. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı eserlerin hemen hepsi ayaktadır ve hizmet vermektedir.
 
R

rodali

Yeni Üye
beyşehir gölü cevresinde sarayı olan selçuklu hükumdarı...göl üzerinde bulunan 32 adadan birine kızını kapatmasıyla meşhurdur.
 
M

Muhibbi

Yeni Üye
türk tarihi dersi görmüş tüm öğrenciler için her nedense gerçekten unutulmaz olan bir isimdir. sanırım ismin fonetiği öyle gerektiriyor. kim olduğunu unutabilirsiniz ama bu isim unutulmaz.
 
Üst