Aklın dini sorumluluktaki yeri ve önemi nedir?

A

abdulkadir

Yeni Üye
Yüce yaratıcı Allah insana Kuran-ı Kerim'deki mesajında okuyun,akledin, aklınızı kullanın der, o halde aklın dindeki yeri çok önemlidir.

Allah insanı, üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklarda bulunmayan düşünebilme, iyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneği vermiştir. Diğer varlıkları da insanın hizmetine sunmuştur. Ancak insana diğer varlıklardan farklı olarak bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluklar doğruyu, iyiyi bulma vve yeryüzünü yaşanır hale getirmektir.

Düşünen ve akıllı bir varlık olması nedeniyle insan, birçok açıdan diğer varlıklardn üstün durumdadır. İnsan, aklı ve düşünmesi sayesinde araştırmalar yapmış, incelemelerde bulunmuştur.

Kendisi, yaşam ve varlıklar hakkında pek çok bilgiye ulaşmıştır. Yaşamı ve çevresindeki varlıkları anlamlandırmıştır. O, akıl ve düşünme sayesinde elde ettiği bilgilerle bilim ve teknolojide ilerlemiştir. Otomobil, uçak, buzdolabı, telefon, bilgisayar gibi araçları keşfetmiştir. Bunlar da insanın kyaşamını kolaylaştırmıştır. Ayrıca o, aklı ve düşünmesi sayesinde diğer varlıklara ve doğaya büyük ölçüde egemen olmuştur.

Akıllı bir varlık olması nedeniyle insan, Allah'ın emirlerinden sorumlu tutulmuştur. Bu sorumlulukların başında Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, ona ibadet etmek, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak gelir.
Aklın dini sorumlulukta çok önemli bir yeri vardır. Akıl, dini sorumluluğun ön şartıdır. Çünkü bir şeyi anlayabilmek akılla gerçekleşir. İnsan, aklıyla düşünür, söz ve davranışları iyi veya kötü olarak değerlendirebilir. Yüce Allah'ın ve Peygamberimizin buyrukları da ancak akıl sahibi insanlar tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilir. Bu nedenle sadece akıllı ve düşünebilen insanlar dinin emir ve yasaklarından sorumludurlar.
 
Üst