Ahmet Yesevi Biyografi-Ahmet Yesevi Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Türk tasavvuf geleneğinin hareket noktası "Pîr-i Türkistan" Hoca Ahmed Yesevî 1093 yılında doğduğu ortaya çıkar.Babası Sayram'ın ünlü bilginlerinden İbrahim Şeyh İbrahim Şeyh'in soyunu Hz. Ali'nin oğullarından Muhammed el-Hanefî'ye çıkarır.Ahmed Yesevî onun vefatından sonra yine onun önceden verdiği işarete uyarak dönemin ilim ve irfan merkezi olan Buhâra'ya gider.Ahmed Yesevî insanın ahlâkî açıdan olgunlaşması olduğunu söylerdi .İşte Ahmed Yesevî de hocası Yûsuf Hemedânî'den dinî ve tasavvufî bilgileri onunla birlikte gezerek vefat tarihi olan 1166 yılına kadar burayı merkez edinmiştir.Yesî bütün Türk illerine yayıldı.Hoca Ahmed Yesevî yine Kur'an'dan aldığı ilhamla öğretti.
 
Üst